CashFix arrowWiedza arrowJak działają firmy ściągające długi? Wszystko, co musisz wiedzieć

Jak działają firmy ściągające długi?

 Wszystko, co musisz wiedzieć

jak działają firmy windykacyjne?

Każdy przedsiębiorca w toku prowadzenia własnej działalności napotyka na różnego typu trudności. Jedną z najczęstszych jest posiadanie dłużników. Wiąże się to z poważnym zaburzeniem płynności finansowej przedsiębiorstwa. Z pomocą przychodzi firma windykacyjna, która specjalizuje się w odzyskiwaniu należności. Sprawdź, jak działa firma windykacyjna oraz jaka jest jej efektywność

Co to jest windykacja długów?

Historycznie

Procedura odzyskiwania czegoś, co należy do nas, jest tak naprawdę znana i praktykowana od zarania dziejów. W czasach panowania Cesarstwa Rzymskiego istniała instytucja rei vindicato, która trudniła się w odbieraniu rzeczy osobie nieuprawnionej i zwracaniu jej pierwotnemu właścicielowi. Brzmi znajomo?

Na tej zasadzie działa wszystkim dobrze znana — windykacja.

Współcześnie

Obecnie postępowanie windykacyjne ma na celu dochodzenie roszczeń za pomocą specjalnych środków, które określone zostały w przepisach prawnych danego kraju. Zamiarem całego przedsięwzięcia jest żądanie od dłużnika zapłaty, które zakończy się spłatą zaległej należności.

Definicja

Windykacja długów to szereg czynności polubownych bądź prawnych i procesowych, które mają skłonić dłużnika do spełnienia świadczenia, które ma on wobec swojego wierzyciela. Zwrot dotyczyć może wierzytelności bądź należności.

Wierzytelność a należność

 • należność; pojęcie to posiada wąski zakres, ponieważ dotyczy tylko i wyłącznie świadczeń o charakterze pieniężnym;
 • wierzytelność; jest świadczeniem, które uprawnia wierzyciela do jego żądania. W przeciwieństwie do należności może być zarówno pieniężna, jak i niepieniężna. Dotyczyć może np. samochodu. Ponadto wierzytelność można sprzedać.

Porównaj oferty najlepszych firm windykacyjnych za darmo

Rynek firm windykacyjnych w Polsce

W Polsce prężnie działają firmy oraz kancelarie prawne, specjalizujące się w całości lub po części windykacją należności.

Badanie z sierpnia 2020 r. przeprowadzone na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego oparło swoje dane o 87 podmiotów zajmujących się windykacją.

We wspomnianym roku badane przedsiębiorstwa obsłużyły 5,4 mln spraw związanych z wierzytelnościami o łącznej wartości 23,2 mld zł. Nominalna wartość, biorąc pod uwagę wszystkie obsługiwane przez te podmioty wierzytelności, wyniosła na koniec 2020 r. 108,8 mld zł.

Raport skupił wokół siebie grupę kolejno 23 spółek akcyjnych, 46 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 18 podmiotów o innych formach prawnych.

Stan na koniec 2020 r. wskazywał na 5 672 osoby pracujące w branży windykacyjnej. Firmy windykacyjne były w posiadaniu 83 oddziałów, a także autoryzowane przedstawicielstwa.

50 jednostek, należących do zbadanych podmiotów, wskazywało na windykację, jako na jedyną formę prowadzenia swojej działalności, w przypadku 25 przedsiębiorstw był to zakres dominujący, a dla 12 jednostek jedynie zakres uboczny.

Grupy kapitałowe liczyły sobie 23 przedsiębiorstwa, gdzie jednostek dominujących było łącznie 6, zaś zależnych 11. Podmiotów, które były jednocześnie zależne i dominujące było 6.

Na koniec 2020 r. większością udziałowców w kapitale podstawowym w badanych jednostkach windykacyjnych były osoby fizyczne (49 podmioty) oraz przedsiębiorstwa prywatne bez instytucji finansowych (24 podmioty).

Ogólnie rzecz biorąc, podmioty zajmujące się windykacją możemy podzielić na takie, które obsługują wierzytelności konsumenckie bądź wierzytelności korporacyjne.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych notowanych jest 15 spółek z branży windykacji — stan na 16.05.2022 r.

Znajdź zweryfikowanego windykatora!

 • Jedyna taka porównywarka w Polsce
 • Zawsze aktualne oferty
 • Tylko zweryfikowane firmy

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Firma windykacyjna – co warto o niej wiedzieć??

Problem zaległych płatności dotyka coraz większej grupy przedsiębiorców, którzy co prawda chcą odzyskać pieniądze od swoich klientów, jednakże nie mają pojęcia, jak powinni w tej sytuacji postąpić.

Firmy ściągające długi powstały z myślą o tego typu potrzebach, wyręczając wierzyciela ze wszelkich czynności związanych z windykacją, czy to na etapie polubownym, czy na drodze sądowej.

Ściągają one dług na rzecz wierzyciela, ograniczając przy tym koszty windykacji do minimum. Dzieje się tak dlatego, że firmy zajmujące się dochodzeniem roszczeń są w posiadaniu najskuteczniejszych metod, które cechują niskie koszty, a co szczególnie ważne — z powodzeniem służą odzyskaniu pieniędzy.

W ramach działań firm windykacyjnych windykator kontaktuje się dłużnikiem w rozmaity sposób, upominając się o spłatę należności oraz informując go o konsekwencjach nieuregulowania długu w terminie. Może być to np. windykacja telefoniczna.

Wiele firm windykacyjnych przeprowadza z dłużnikiem negocjacje, i jeśli sytuacja płatnika wykazuje spory potencjał na spłatę, proponuje się rozłożenie długu na raty, co wielokrotnie okazywało się rozwiązaniem będącym korzyścią dla obu stron.

Metody polubowne będą tyczyły się wszystkich strategii dobrowolnego przekonania dłużnika do spłaty, zaś windykacja na drodze postępowania sądowego będzie prowadzić do uzyskania nakazu zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności, a w ostatecznym rozrachunku — egzekucji komorniczej.

Szczegółowo omawiamy powyższe zagadnienia w dalszej części artykułu.

Wypełnij formularz i porównaj oferty firm windykacyjnych za darmo!

Czy firmy ściągające długi są legalne?

Takie pytanie z pewnością zadaje sobie wielu dłużników, w momecie kiedy firmy ściągające długi kontaktują się z nimi w sposób jednoznaczny i nieustępliwy, komunikując potrzebę spłaty zadłużenia oraz konsekwencji, jeśli metody polubowne nie przyniosą zamierzonego efektu.

Podstawa prawna, na której można się w tym przypadku oprzeć, będzie zasada swobody działalności gospodarczej wynikająca wprost z konstytucji oraz z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W dodatku obligatoryjnie firma windykacyjna musi dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Także odpowiadając na główne pytanie — samo ich funkcjonowanie jest w pełni legalne.

Działalność firm ściągających długi w Polsce nie jest w szczegółowy sposób prawnie regulowana. Ponadto firma windykacyjna nie musi posiadać licencji, aby móc świadczyć swoje usługi na rynku. Sytuacja ma jednak niebawem ulec zmianie.

Od roku 2022 r. toczy się projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach regulacji działalności windykacyjnej planuje wprowadzić zmiany m.in. w zakresie kontaktów dłużnika z windykatorem, firmy ściągające długi będą musiały posiadać odpowiednią zgodę na działalność, a do wykonywania zawodu windykatora będzie potrzebna licencja — czytamy na portalu money.pl

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Na dzień 10 marca 2022 r. projekt ustawy miał następujący status: prace w Ministerstwie Sprawiedliwości, przed wpisaniem do wykazu prac rządowych

Aby rozpocząć proces dochodzenia roszczeń na rzecz swojego klienta i działać w jego imieniu, obowiązkiem profesjonalnych firm windykacyjnych będzie uzyskanie odpowiedniego pełnomocnictwa albo tymczasowego prawa do wierzytelności, które to firma zyskuje poprzez spisanie umowy cesji wierzytelności.

„Zasady dobrych praktyk windykacyjnych”, które opracowano dla zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce podmiotów z tej branży, jasno wskazują na konieczność przestrzegania norm etycznych oraz poszanowania godności, a także prywatności osoby zadłużonej.

Baza w porównywarce CashFix opiera się tylko na sprawdzonych i kompetentnych firmach windykacyjnych, którym bez obaw można zaufać i powierzyć los swojej wierzytelności. Ponadto windykacja długów online, którą można znaleźć w ofertach, jest jedną z najwygodniejszych metod na skuteczne odzyskiwanie należności.

Co może pracownik firmy windykacyjnej?

Czynności podjęte przez firmy ściągające długi w celu odzyskania należności muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Kodeks cywilny, a dokładniej art. 5 k.c., reguluje, w jaki sposób pracownicy firm zewnętrznych mogą kontaktować się z dłużnikiem w celu windykacji długu.

Co może pracownik firmy windykacyjnej?

Wezwanie do zapłaty

Nękanie dłużnika

Publikacja danych w biurze informacji gospodarczej

Obrażanie oraz używanie zwrotów wulgarnych i pozbawionych szacunku

Nawiązanie próby kontaktu bezpośredniego z osobą zadłużoną (tylko za jej zgodą)

Nachodzenie w domu czy w miejscu pracy bez zapowiedzi i zgody dłużnika

Wizyta w firmie dłużnika po wcześniejszym umówieniu

Egzekucja komornicza

Wchodzenie do domu bądź mieszkania bez zgody zadłużonego

Wysłanie przypomnienia o zaległościach drogą poczty tradycyjnej i elektronicznej, a także poprzez telefon i SMS-y

Tak jak zostało wcześniej wspomniane, aktywność firm windykacyjnych w ujęciu prawnym nie budzi żadnych zastrzeżeń, chyba że w jakikolwiek sposób narusza ona ustawowe regulacje dotyczące sposobu windykowania dłużników.

Sprawdź, w jaki sposób można odzyskać dług: Jak odzyskać pieniądze od dłużnika, czyli 6 sposobów na skuteczną windykację

Skorzystaj z darmowej porównywarki firm windykacyjnych

Jak działają firmy windykacyjne?

Windykacja długów na własną rękę bezdyskusyjnie łączy się z poświęceniem dużej ilości czasu i energii. Nie jest więc niczym nadzwyczajnym, że coraz więcej wierzycieli postanawia skorzystać z usług firm windykacyjnych.

Co ważne, nawiązanie współpracy z firmą windykacyjną cechuje się pewną chronologią, którą przedstawiamy poniżej.

Na czym polega windykacja?

Powstanie zobowiązania

Tak naprawdę od tego zaczyna się jakakolwiek potrzeba dochodzenia swoich roszczeń.

Kontrahent nie zapłacił za fakturę na czas i nie zanosi się na to, aby sytuacja miała ulec zmianie. Takie praktyki tworzą poważne zagrożenie dla przedsiębiorstwa, zaburzając jego płynność finansową.

Niestety, wierzyciele bardzo często zwlekają z podjęciem odpowiednich kroków, chociażby przypominając o zapłacie, w obawie o utratę dobrych relacji ze swoim klientem. Zwłaszcza gdy jest to wieloletnia współpraca. W takiej sytuacji należy postawić sobie jedno pytanie — czy warto? Czy taki kontrahent przynosi zyski firnie, a może wręcz przeciwnie? Tamuje jej rozwój albo co gorsza, wpędza w tarapaty?

Musimy pamiętać, że zlecenie windykacji długu firmie windykacyjnej nie nadszarpnie relacją wierzyciela z dłużnikiem, ponieważ sprawą zajmują się wykwalifikowani pracownicy, którzy na zlecenie wierzyciela umiejętnie, za pomocą dobrych praktyk, przeprowadzą proces windykacji polubownej.

Jeżeli windykacja miękka nie przyniesie zadowalających rezultatów, ściągać zadłużenie będą za pomocą windykacji sądowej, która w ostateczności windykacja komornicza.

Analiza sprawy

Każda profesjonalna firma windykacyjna zdaje sobie sprawę z tego, że wszystkie sprawy, jakich się podejmuje, muszą zostać rozpatrzone indywidualnie. Ich wieloletnie doświadczenie jasno pokazuje, że przypadki są różnorodne i wymagają wyjątkowego podejścia.

Co wpływa na to, że firma windykacyjna zajmie się Twoją sprawą?

 • kontakt z zadłużonym jest utrudniony,
 • nieudane próby samodzielnej windykacji,
 • mocno przeterminowane zobowiązanie,
 • dłużnik nie ma majątku, który można spieniężyć,
 • nieudana próba egzekucyjna,
 • przedawnienie faktury,
 • dłużnik ogłosił upadłość.

To tylko niektóre ze zmiennych. Zazwyczaj przy podpisywaniu umowy z firmą windykacyjną, jesteśmy informowani o tym, jakie są realne szanse na odzyskanie wierzytelności lub należności.

Windykacja polubowna

Zwana również miękką. Po przejęciu sprawy przez firmę windykacyjną działać może ona teraz w imieniu zleceniodawcy, stając się poniekąd wierzycielem. Ten etap jest pierwszy i nieodzowny, ponieważ w razie konfrontacji sądowej, trzeba będzie udowodnić, że w procesie ściągania należności, miała ona miejsce w pierwszej kolejności.

Na egzekwowanie długu w ramach czynności polubownych składać się będzie m.in.:

 • telefoniczne powiadomienie o zaległościach, a także drogą SMS-ową, poczty tradycyjnej, e-mail itp.,
 • wezwanie do zapłaty,
 • windykacja terenowa,
 • skup długów na giełdzie wierzytelności,
 • wpisanie dłużnika do rejestru biura informacji gospodarczej,
 • prowadzenie negocjacji.

Więcej o windykacji polubownej przeczytasz tu: Windykacja polubowna - co to jest?

Windykacja sądowa

W przypadku kiedy windykacja polubowna nie przyniesie oczekiwanego efektu, pozostaje już tylko podjęcie radykalnych kroków prawnych.

Firmy ściągające długi nigdy nie odwlekają skierowania sprawy do sądu, ponieważ doskonale zdają sobie sprawę z tego, że dług może ulec przedawnieniu, a to może na zawsze podkopać szanse na jego odzyskanie.

Tak jak wcześniej wspomniano, windykację sądową przeprowadza się, gdy wszelkie polubowne rozwiązania zawiodły, a dłużnik w dalszym ciągu zalega z zapłatą roszczenia.

Jeśli sąd uzna prawo do dochodzenia świadczenia na korzyść wierzyciela, wówczas wyda nakaz zapłaty lub wyrok, którym w późniejszym czasie nada klauzulę wykonalności — jeśli dłużnik zignoruje taki dokument, jest to dostateczny powód do tego, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne. To ostatni krok, jaki polskie prawo przewiduje w procesie windykacji.

Komornik ma możliwość dokonania egzekucji poprzez:

 • zajęcie środków z konta bankowego,
 • zajęcie pensji, emerytury lub zasiłku chorobowego,
 • zajęcie nieruchomości albo lub ruchomości z majątku dłużnika.

Porównaj oferty najlepszy firm windykacyjnych na rynku

Rodzaje windykacji

Specyfika windykacji może przybierać różne formy. Poniżej przedstawiamy, na jakie rodzaje można ją podzielić.

Windykacja powiernicza z zaliczką

Ten rodzaj windykacji opiera się na wypłaceniu zleceniodawcy zaliczki o określonej wysokości — ma to zapobiec zatorom płatniczym, które pojawiają się w przedsiębiorstwach w wyniku niewypłacalności klientów.

Ważnym aspektem windykacji powierniczej z zaliczką jest to, że konieczne jest przelanie praw do wierzytelności firmie windykacyjnej za pomocą cesji wierzytelności. To ona staje się wierzycielem w tym momencie.

Co jeśli windykacja zakończy się sukcesem? Pierwotny wierzyciel zyskuje z powrotem swoją należność pomniejszoną o kwotę wcześniej otrzymanej zaliczki i wynagrodzenia dla firmy windykacyjnej.

Windykacja polubowna na zlecenie

Taka forma będzie odpowiednia dla wierzyciela, któremu zależy na relatywnie niskich kosztach samego procesu windykacji oraz na zminimalizowaniu kwestii formalnych.

Tutaj firma windykacyjna ogranicza swoje działania tylko i wyłącznie do etapu polubownego.

Windykacja na zlecenie

W tym modelu cedowanie wierzytelności na firmę windykacyjną nie jest wymagane. Działa ona w imieniu wierzyciela dzięki nadanemu pełnomocnictwu.

Od tego momentu ma ona możliwość działać na korzyść zleceniodawcy i dochodzić do odzyskania długu za pomocą zarówno windykacji polubownej, jak i sądowo-egzekucyjnej.

Windykacja powiernicza

Koszty są niższe niż w przypadku windykacji powierniczej z zaliczką. Powodem tego jest właśnie brak zaliczki.

Kolejną rzeczą, która ma wpływ na cenę takiego rozwiązania, jest to, że firmy ściągające długi często wliczają do długu wynagrodzenie za swoją pracę, co przekłada się na szybszy czas odzyskania pieniędzy oraz na tańszy koszt przedsięwzięcia.

Postaraliśmy się szczegółowo odpowiedzieć na pytanie — jak działają firmy windykacyjne. Podsumujmy najważniejsze informacje.

Podsumowanie

 • firma windykacyjna zajmuje się ściąganiem należności lub wierzytelności od dłużnika albo w swoim zakresie, albo na zlecenie pierwotnego wierzyciela,
 • wierzytelność a należność to dwa różne terminy,
 • firmy windykacyjne działają legalnie,
 • postępowanie windykacyjne zazwyczaj opiera się na 4 etapach,
 • firmy windykacyjne nie zwlekają ze skierowaniem sprawy na tok postępowania sądowego,
 • windykacja długów dzieli się na 4 rodzaje.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redaktorka serwisu internetowego, pasjonatka i adeptka psychologii klinicznej. Zawodowo związana z tematem windykacji należności i zarządzania wierzytelnościami. Techniczka organizacji reklamy. Prywatnie miłośniczka obcowania z naturą, podróży i gier planszowych.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
faktor kto to

Faktor, kto to jest i czym się różni od faktoranta?

Faktor jest jedną z głównych stron umowy faktoringu. To od niego otrzymasz pieniądze. Dowiedz się, kim jest i jak wybrać najlepszego.

Autor: Klaudia Borkiewicz|08.12.2022 r.
przedawnienie roszczeń

Zawieszenie a przerwanie biegu przedawnienia – zmiany od 2022

Przedawnienie roszczeń może uniemożliwić Ci odzyskanie pieniędzy. Co zrobić, aby nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia?

Autor: Klaudia Borkiewicz|07.12.2022 r.
wezwanie do zapłaty wzór

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to sposób na polubowne odzyskanie pieniędzy. Sprawdź, jak je sporządzić, co powinno zawierać i jakie są jego zalety.

Autor: Klaudia Borkiewicz|27.05.2022 r.