CashFix arrowWiedza arrowJak odzyskać pieniądze od dłużnika, czyli 6 sposobów na windykację

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika

, czyli 6 sposobów na windykację

Jak odzyskać swoje pieniądze

Aż jedną trzecią przedsiębiorców z sektora MŚP dotyka problem opóźnionych płatności wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w październiku 2021 r. Tego typu praktyki powodują zatory płatnicze, które to z kolei prowadzić mogą do poważnych konsekwencji. W tym artykule poznasz aż 6 sposobów, dzięki którym dowiesz się, jak odzyskać dług od swojego płatnika.

Odzyskanie należności nigdy w pojedynkę

Przede wszystkim nie jest tajemnicą, że proces windykacji jest niezwykle skomplikowany i czasochłonny.

Powodów braku zapłaty w terminie może być wiele. Nie zawsze wiążą się one z brakiem chęci czy próbą wyłudzenia. Bywa i tak, że dłużnik sam boryka się z kłopotami, związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. jest winien pieniądze komuś innemu albo najzwyczajniej w świecie nie ma czym zapłacić.

Paleta możliwości windykacji jest różnorodna, a to właśnie dlatego, że nie we wszystkich przypadkach jedno i to samo rozwiązanie będzie skuteczne.

Ze względu na nieznajomość prawa oraz brak rozeznania w temacie walki o wierzytelność, samodzielna próba jej odzyskania okazuje się uciążliwa dla wierzyciela. Najdogodniejsze będzie zlecenie windykacji firmie windykacyjnej bądź kancelarii prawnej.

Znajdź zweryfikowanego windykatora!

 • Jedyna taka porównywarka w Polsce
 • Zawsze aktualne oferty
 • Tylko zweryfikowane firmy

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Profesjonalne firmy windykacyjne zajmują się tym zawodowo, ciesząc się niemalejącą popularnością właśnie dlatego, że potrafią dobrać odpowiednie narzędzia do konkretnej sprawy.

Powody, dla których warto zlecić odzyskanie pieniędzy firmie windykacyjnej:

 • doskonała umiejętność wykorzystywania narzędzi windykacyjnych,
 • ścisła znajomość prawa,
 • wysoka efektywność,
 • zaoszczędzony czas,
 • spokój psychiczny,
 • bogata oferta innych usług i produktów, związanych z utrzymaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • możliwość przeprowadzenia mediacji i negocjacji z dłużnikiem,
 • przerwanie biegu przedawnienia,
 • zdyscyplinowanie płatnicze nierzetelnych kontrahentów,
 • windykacja na koszt dłużnika.

Dzięki porównywarce CashFix szybko znajdziesz najodpowiedniejszą dla siebie firmę.

Warto także zaznaczyć, że niektóre firmy windykacyjne oferują przydzielenie prywatnego opiekuna dla sprawy. Ponadto są też takie, które pobierają opłatę tylko i wyłącznie w przypadku sukcesu.

Powyższe argumenty jasno przemawiają za tym, aby nie brać się za windykację samodzielną.

Sprawdź: Niezapłacona faktura — co zrobić, gdy klient nie płaci

Firma windykacyjna czy warto

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Windykacja należności jest niełatwą procedurą, ale jeżeli mimo to podjęliśmy ryzyko i zdecydowaliśmy się na windykację samodzielną, to pozostaje już tylko działać.

Poniżej prezentujemy 6 sposobów na odzyskanie długu drogą polubowną.

Dowiesz się więcej z artykułu: Windykacja polubowna, co to jest?

Przypomnienie o płatności

Brzmi banalnie – niemożliwe, aby dłużnik tak po prostu zapomniał o swoich zobowiązaniach.

I to jest po części prawda. Dlaczego po części?

Dłużnicy są w posiadaniu wielu wymówek dla niewywiązania się z zobowiązania, lecz istnieją jednak tacy, którzy pod nawałem obowiązków naprawdę zapomnieli o tym, że termin płatności właśnie minął.

W zamian za utrzymanie dobrych relacji przedsiębiorca-kontrahent niektóre firmy sukcesywnie przyzwyczajały swoich klientów do spłat z opóźnieniem – “Jak będziemy naciskać, to znajdzie kogoś innego do współpracy”.

Brak asertywności prowadzi do zbytniego rozpieszczenia płatników.

Tak jak wspominaliśmy – sytuacje są różne, ale gdy termin płatności właśnie minął, nie warto zwlekać.

Zwykłe przypomnienie o płatności może zawierać notkę grzecznościową, która napomina odbiorcę o przeterminowaniu faktury i wzywa do niezwłocznego uregulowania należności.

Przypomnienie o niezapłaconej fakturze zarówno w formie telefonicznej, sms, jak i bezpośredniej, powinno mieć charakter łagodny, ale stanowczy. Nie grozimy, nie straszymy, nie podejmujemy żadnych radykalnych kroków – to sam początek drogi do ściągnięcia długu i zależy nam na odzyskaniu pieniędzy, a nie na wywoływaniu konfliktów.

Dział księgowości

Znamienitą formą kontaktu z dłużnikiem, która nie zachwieje wzajemnymi stosunkami, jest przypomnienie o płatności wystosowane przez dział księgowości. Odbiór takiego zawiadomienia jest najczęściej neutralny, w przeciwieństwie do angażowania właściciela firmy w spór.

Przykład:

Szanowna(y) Pani (Panie),
uprzejmie przypominam, że dnia 31.01.2022 r. minął termin płatności za fakturę nr: 219/2022. Kwota do zapłaty wynosi: 2400 zł. Bardzo proszę o niezwłoczne uregulowanie zaległości na poniższy rachunek: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Z poważaniem
XYZ

Pamiętaj, aby podpis zawierał, takie informacje jak personalia, stanowisko, nazwa firmy i dane do kontaktu.

Wezwanie do zapłaty

W przypadku gdy nie otrzymamy odpowiedzi na monit przypominający, kolejnym rozwiązaniem, które należałoby podjąć, będzie wezwanie do zapłaty, czyli formalna i oficjalna forma wyżej wymienionego przypomnienia o płatności.

Jest to pismo, które wzywa dłużnika do spłaty zobowiązania oraz, co najważniejsze, informuje o konsekwencjach, które spotkają go, jeśli taki dokument zignoruje.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty, aby było skuteczne:

 • data i miejsce wystawienia,
 • dane dłużnika,
 • dane wierzyciela,
 • kwotę zadłużenia,
 • podstawę prawną, z której wynika zadłużenie,
 • termin spłaty należności,
 • naliczone odsetki (opcjonalnie),
 • informację o konsekwencjach związanych ze zignorowaniem wezwania,
 • podpis.

O czym musisz wiedzieć?

Największą efektywnością cieszą się wezwania przygotowywane przez profesjonalne firmy windykacyjne, a także przez adwokatów lub radców prawnych. Dłużnik staje się świadomy tego, że jego sprawą zajmują się fachowcy i że nie tak łatwo uniknie on odpowiedzialności.

Chcesz wysłać wezwanie do zapłaty? Skorzystaj z naszego wzoru: Wzór wezwania do zapłaty

Porównaj oferty firm windykacyjnych

Giełda długów

Choć poprawnie określać się ją powinno jako giełda wierzytelności. Polega ona na wystawieniu przez wierzyciela ogłoszenia sprzedaży długu, czyli uprawnienia do otrzymania świadczenia od swojego dłużnika.

Innymi słowy – jeśli chcemy pozbyć się problematycznego zobowiązania względem nas i wszystkich uciążliwości z nim związanych, możemy wystawić je na giełdę wierzytelności za odpowiednią cenę. Kupujący staje się nabywcą, a my zbywcą, i w ten sposób wszelkie prawa do wymagalności roszczenia zostają na niego przeniesione.

Ważne:

Sprzedając dług, jesteś w stanie odzyskać tylko mały procent wartości wierzytelności.

Co więcej, przeterminowana faktura musi być atrakcyjna dla potencjalnych nabywców, dlatego jeśli do odzyskania masz dużą kwotę, termin płatności minął wiele lat temu, a komornik podjął już próbę egzekucyjną – zysk ze sprzedaży jest minimalny, o ile w ogóle jest.

Ogłoszenie na giełdzie wierzytelności powinno zawierać:

 • wartość wierzytelności,
 • podstawę roszczenia,
 • cenę.

Giełda długów ma jeszcze jedno, bardzo ważne zastosowanie – jest przede wszystkim swego rodzaju straszakiem, używanym przez wierzycieli w początkowej fazie procesu odzyskiwania należności.

Dłużnik boi się znaleźć na giełdzie długów z dwóch ważnych powodów:

 • jego dane zostaną upublicznione jako osoby zadłużonej, co wiąże się z licznymi konsekwencjami zawodowymi, a także prywatnymi,
 • nowym wierzycielem może okazać się osoba, która wszelkimi możliwymi sposobami spróbuje wyegzekwować zapłatę roszczenia.

Wpis do biura informacji gospodarczej

Kolejnym rozwiązaniem będzie wpisanie danych niepłacącego kontrahenta do raportu biura informacji gospodarczej.

Wpis do biura informacji gospodarczej ma z poprzednią techniką szalenie istotną cechę wspólną, a mianowicie jest nią publikacja danych osobowych naszego dłużnika.

Biuro informacji gospodarczej jest doskonałą metodą na weryfikację swoich przyszłych kontrahentów czy wspólników. Ponadto z tego narzędzia chętnie korzystają różnego typu instytucje, chociażby banki. Wpływa to naturalnie na zdolność kredytową czy udzielenie pożyczki.

Dłużnik, którego wierzyciel wpisze na „czarną listę”, ma:

 • trudność w otrzymaniu kredytu, kredytu kupieckiego i pożyczki,
 • kłopot związany ze wzięciem czegokolwiek w leasing,
 • problem w zawieraniu jakichkolwiek umów z przyszłymi kontrahentami,
 • zszarganą reputację na rynku gospodarczym.

Ponadto płatnik musi liczyć się z ryzykiem utraty dotychczasowych kontraktów i klientów ze względu na to, iż wiele korporacji, zwłaszcza tych największych, stale sprawdza swoich kontrahentów.

Firmy windykacyjne zazwyczaj najpierw ostrzegają dłużnika przed dokonaniem wpisu, a dopiero kiedy to nie przyniesie skutku, stosują środki praktyczne, spełniając tym samym swoją groźbę.

Najczęściej przekonanie się na własnej skórze, z czym wiąże się obecność w rejestrze, przekonuje nieuczciwych klientów do zapłaty roszczenia.

Windykacja sądowo-egzekucyjna

Odzyskiwanie długów za pomocą dobrowolnej spłaty należności okazało się być nieskuteczne? Pozostając przy zamiarze podjęcia kolejnych kroków prowadzących do odzyskania należności, należałoby rozważyć wkroczenie na ścieżkę sądową.

Windykacja sądowo-egzekucyjna jest modelem windykacji, który wykorzystywany jest w momencie, gdy w drodze polubownej nie uda nam się nakłonić dłużnika do spłaty zobowiązania.

Polega ona na:

 • złożeniu do sądu pozwu o zapłatę,
 • uzyskaniu od sądu tytułu egzekucyjnego (nakaz zapłaty lub wyroku),
 • nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności,
 • skierowaniu sprawy do komornika i rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego.
Windykacja sądowa etapy

Do zalet postępowania nakazowego należy zaliczyć fakt, iż dłużnik na tym etapie powinien świetnie zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji. Jeśli nie zastosuje się do wyroku sądu, komornik zacznie przeprowadzać windykację z majątku dłużnika, co powinno solidnie zmotywować go do uiszczenia zaległych opłat.

Poznaj: Postępowanie egzekucyjne od A do Z

Ważne:

Samodzielne wstąpienie na drogę sądową może okazać się strategią co najmniej niepewną. Droga ta wymaga znajomości przepisów prawa oraz uregulowania kosztów sądowych, jakie musimy ponieść z własnej kieszeni, bez gwarancji, że postępowanie egzekucyjne przyniesie jakikolwiek skutek.

Dlaczego warto wynająć firmę windykacyjną? Odpowiedź jest banalnie prosta.

Firma windykacyjna może przeprowadzić windykację długów na koszt dłużnika, a to znaczy, że wszystkimi opłatami, związanymi z procesem ściągania należności, obciąży zadłużonego – w tym kosztami postępowania sądowego.

Negocjacje z dłużnikiem

Wbrew pozorom negocjacje wydają się być jednym z najskuteczniejszych sposobów na odzyskanie pieniędzy od dłużnika. Pozwalają one na wspólne wypracowanie konsensusu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, co tworzy solidny grunt sprzyjający spłacie długu.

Przeprowadzane przez fachowych pracowników firm windykacyjnych, zapobiegają sporom, konfliktom czy wszelkim niejasnościom.

Najczęściej płatnikowi proponuje się rozłożenie długu na raty i spisanie przez niego oświadczenia, że zobowiązuje się on do uregulowania zapłaty na ustalonych warunkach.

Nie oszukujmy się, samo zawarcie porozumienia z dłużnikiem do najprostszych nie należy, a wywalczenie dogodnych dla obu stron warunków jest niezmiernie trudne, jeśli działa się w pojedynkę.

Podsumowując, windykacja okazuje się być twardym orzechem do zgryzienia dla zabieganych przedsiębiorców. Wielu z nich korzysta z usług firm windykacyjnych, które wyręczają ich we wszystkich czynnościach związanych z odzyskiwaniem pieniędzy od dłużnika.

Odzyskaj pieniądze od dłużnika

Podsumowanie

 • Windykacja polubowna to efektywny sposób na ściągnięcie należności.
 • Przypomnienie o płatności polega na wysłaniu monitów, które przypominają dłużnikowi o upływie terminu płatności za fakturę.
 • Wezwanie do zapłaty jest dogodnym rozwiązaniem, mającym ułatwić ściąganie długów.
 • Giełda długów jest jedną z form windykacji polubownej i służy do handlu wierzytelnościami.
 • Wpis do biura informacji gospodarczej to inaczej upublicznienie danych osobowych dłużnika w rejestrze zadłużonych.
 • Windykacja sądowo-egzekucyjna jest etapem nieudanej windykacji należności, pomimo próby polubownego załatwienia sprawy. Celem jest uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku.
 • Cechą charakterystyczną podjęcia negocjacji z dłużnikiem jest wypracowanie kompromisu między wierzycielem a zadłużonym.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
e-sad co to jest

E-sąd – co to jest i jak z niego korzystać?

E-sąd jest instytucją, dzięki której możesz odzyskać pieniądze szybciej i wygodniej niż w tradycyjnym postępowaniu – sprawdź, jak.

Autor: Klaudia Borkiewicz|23.05.2023 r.
Czy istnieje minimalna kwota windykacji?

Czy istnieje minimalna kwota windykacji?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy jest jakaś minimalna kwota windykacji płatności za fakturę. Dowiedz się, czy taki limit istnieje.

Autor: Patryk Marzec|13.10.2023 r.
egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza – co to jest i jak przebiega?

Postępowanie egzekucyjne jest ostatecznym etapem windykacji. Zobacz, jak wygląda egzekucja komornicza Twojego dłużnika krok po kroku.

Autor: Klaudia Borkiewicz|31.05.2023 r.