SZYBKA GOTÓWKA

Faktoring online
Porównaj najlepsze firmy faktoringowe w Polsce

Wszystkie rodzaje faktoringu w jednym miejscu.
Zdobądź bezpieczne finansowanie!

Sprawdzone firmy faktoringowe

Najlepsze oferty finansowania

Dla małych i dużych firm

Znajdź firmę faktoringową

Bezpłatnie sprawdzimy, który faktor sfinansuje Twoje faktury.

Postępowanie restrukturyzacyjne
PEWNE FINANSOWANIE

Faktoring online
to sposób na
finansowanie firmy

Faktoring to jeden ze sposobów na finansowanie firmy, kiedy szybko potrzebujemy gotówki. Faktura, której termin płatności jeszcze nie minął, może zostać sfinansowana przez wybranego Faktora.

Dzięki temu jesteśmy w stanie w kilka godzin otrzymać potrzebne nam pieniądze. Nie musimy czekać, aż nasz kontrahent ureguluje płatność w wyznaczonym terminie.

DOSTĘPNA OD ZARAZ

Kiedy stosuje się Faktoring?

Faktoring znajduje swoje zastosowanie w sytuacji, w której my, jako przedsiębiorca, wystawimy fakturę za sprzedaż towaru albo wykonaną usługę swojemu kontrahentowi i zależy nam na natychmiastowej płatności. Może to być nawet faktura z odroczonym terminem płatności aż do 120 dni.

Ważne, aby towar był faktycznie dostarczony lub usługa została wykonana, a sama transakcja była bezsporna. Faktura musi być nieprzeterminowana, a to znaczy, że termin jej płatności jeszcze nie minął. Spełniając powyższe warunki, możemy śmiało starać się o dodatkowe finansowanie.

PLUSY FINANSOWANIA

Zalety korzystania z Faktoringu

Szybkie finansowanie
Faktor może sfinansować Twoje faktury nawet w kilka godzin od momentu nawiązania współpracy między stronami.
Sprawny obieg kapitału
Zastrzyk gotówki pozwala nam na szybszy obrót kapitałem, który normalnie byłby w tym czasie zamrożony.
Płynność finansowa
Dzięki dodatkowemu finansowaniu nasza firma nie jest podatna na zatory płatnicze oraz wywiązuje się z zobowiązań.
Konkurencyjność
Wydłużone terminy płatności faktur dla odbiorców pozwalają zwiększyć naszej firmie konkurencyjność na rynku.
Łatwiejszy niż kredyt
Faktoring jest dużo bardziej dostępny aniżeli kredyt dla firmy. Nie musimy się martwić o zdolność kredytową.
Dla każdego
Nawet początkująca firma może starać się o faktoring. Jest to spore ułatwienie, gdy dopiero zaczęliśmy działać na rynku.
DUŻE ZAINTERESOWANIE

Ilość klientów korzystających
z faktoringu rośnie z roku na rok

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat liczba klientów korzystających z faktoringu znacząco wzrosła.Mimo że pandemia odcisnęła swoje piętno na gospodarce, to już w 2021 r. zanotowano prawie 25% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Obecnie możemy powiedzieć, że pod tym względem 2022 r. będzie także rekordowy.

Liczba klientów korzystających z faktoringu rośnie z roku na rok
ZASADA WIN-WIN

Jakie problemy rozwiązuje
szybki Faktoring online?

Zatory płatnicze
Skutecznie zapobiega powstawaniu zatorów płatniczych.
Zdolność kredytowa
Brak zdolności kredytowej nie wyklucza starania się o faktoring.
Finansowanie zakupów
Dostajesz możliwość sfinansowania niezbędnych zakupów.
Dyscyplina
Działania faktora pozwalają zdyscyplinować kontrahentów w spłatach.

Faktoring w liczbach

50podmiotów faktoringowych
działa obecnie na
polskim rynku
26 371przedsiębiorców skorzystało
w 2021 roku z usług
faktoringu online
22 mlnfaktur przekazali przedsiębiorcy
do faktorów
w celu finansowania
400 mldjest sumą wszystkich
przekazanych
wierzytelności
DLA KAŻDEGO

Kto może skorzystać z faktoringu?

 • Faktoring to usługa finansowania skierowana do przedsiębiorców, którzy rozliczają się z innymi firmami i nie otrzymali jeszcze zapłaty.
 • Może to być również finansowanie dla firmy, która musi uregulować zobowiązania wobec swoich kontrahentów.
 • Rozliczenie musi nastąpić na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności za sprzedany towar lub wykonaną usługę.
Kto może skorzystać z faktoringu

Zostaw kontakt

Dopasujemy firmę faktoringową
zgodnie z Twoimi potrzebami.

SPRAWDŹ KOSZTY FAKTORINGU

Rozpocznij finansowanie faktoringowe

Finansowanie firmy poprzez faktoring online rozpoczyna się od analizy sytuacji przedsiębiorstwa oraz weryfikacji dłużnika. Następnie faktor proponuje rodzaj faktoringu dobrany indywidualnie do Twoich potrzeb.

3 FILARY

Rodzaje faktoringu

Głównym kryterium, według którego możemy podzielić faktoring, jest jego rodzaj. Wyróżniamy w tym wszystkim trzy główne:

 • Faktoring pełny (bez regresu) — polega na tym, że przedsiębiorca przekazuje swoją fakturę faktorowi, który od tego momentu we własnym zakresie zaczyna dochodzić od dłużnika wierzytelności. Bierze on również na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika.
 • Faktoring niepełny (z regresem) — jest przeciwieństwem faktoringu pełnego. Firma faktoringowa nie bierze odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta.
 • Faktoring mieszany — jest połączeniem faktoringu pełnego i niepełnego. Obie strony ustalają limit odpowiedzialności w przypadku braku spłaty należności.
Rodzaje faktoringu
WACHLARZ MOŻLIWOŚCI

Pozostałe rodzaje faktoringu

Faktoring, choć wydaje się prostą usługą, charakteryzuje się dość złożoną strukturą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, jego rodzaje zostały jeszcze bardziej rozbudowane.

Podział na formę finansowania:
 • Faktoring jawny (otwarty) — jest to najpopularniejsza forma. Nasz kontrahent zostaje poinformowany o tym, że faktor przejął wierzytelność.
 • Faktoring tajny (zwany również faktoringiem cichym bądź niejawnym) — w tym przypadku nasz kontrahent nie dowiaduje się o tym, że została przeprowadzona cesja wierzytelności.

Podział na instytucje finansowania:
 • Faktoring bankowy — usługa świadczona przez banki. Kiedyś zarezerwowany tylko dla dużych graczy, dziś staje się coraz elastyczniejszy i dostępny również dla mniejszych firm.
 • Faktoring pozabankowy — usługa świadczona przez instytucje pozabankowe. Jest skierowana do całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, choć to również ulega zmianie.

Podział ze względu na skalę współpracy z faktorem:
 • Faktoring pojedynczy — przedsiębiorca przekazuje pojedyncze, wybrane przez siebie faktury.
 • Faktoring globalny — przedsiębiorca przekazuje faktorowi wszystkie wystawione faktury.

Podział ze względu na obszar terytorialny naszej działalności:
 • Faktoring krajowy — jeżeli działamy tylko na terenie kraju.
 • Faktoring zagraniczny — jeżeli współpracujemy z kontrahentami zagranicznymi.

Tutaj możemy dokonać dodatkowego podziału na:
 • Faktoring eksportowy — przeznaczony jest dla firm, które eksportują swoje towary do kontrahentów zagranicznych.
 • Faktoring importowy — przypomina w swoim działaniu faktoring odwrotny. Występuje, kiedy przedsiębiorca, który sprowadza towar do kraju, potrzebuje go pilnie sfinansować dla kontrahenta zagranicznego.

Podział ze względu na czas uzyskania zapłaty:
 • Faktoring wymagalnościowy — ten rodzaj skierowany jest szczególnie do tych, którzy nie mają własnego działu finansowego albo nie udaje im się ściągnąć należności od klienta.
 • Faktoring dyskontowy (przyspieszony) — pozwala pozyskać środki z chwilą podpisania umowy faktoringowej.
 • Faktoring zaliczkowy — w tym przypadku faktorant otrzymuje natychmiastowo zaliczkę w wysokości części kwoty na fakturze, a całość dopiero po uregulowaniu rachunku przez dłużnika.

Ostatnim, różniącym się od wszystkich pozostałych jest faktoring odwrócony.
 • Faktoring odwrotny (zakupowy) — występuje w sytuacji, kiedy to kupujący potrzebuje finansowania, np. aby uregulować płatność za nabyty towar wobec dostawcy.