CashFix arrowWiedza arrowGdzie zgłosić dłużnika zalegającego ze spłatą zobowiązania?

Gdzie zgłosić dłużnika zalegającego ze spłatą zobowiązania?

Gdzie zgłosić dłużnika zalegającego ze spłatą zobowiązania?
Chcę skorzystać z darmowej porównywarki firm windykacyjnych

Gdzie zgłosić dłużnika? To pytanie pada zarówno w przypadku przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych, chcących ściągnąć zaległy dług. Dowiedz się, gdzie i jak zgłosić nieuczciwego kontrahenta, ile to kosztuje. Sprawdź również, co możesz zrobić, by przyspieszyć windykację należności.

Gdzie zgłosić dłużnika, by zwiększyć szansę na egzekucję długu?

Najczęściej wybieranym sposobem na zgłoszenie dłużnika jest wpisanie go na jedną z list dłużników. Jest to potoczna nazwa, prowadzonych przez różne instytucje rejestrów osób i firm, które nie spłacają swoich zobowiązań w terminie.

Z prawnego punktu widzenia, w Polsce istnieją dwa rodzaje list dłużników. Pierwszym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych – państwowe instytucje, działające na mocy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. Zbierają i przetwarzają one dane zgłoszone z urzędu (np. w przypadku ogłoszenia przez konsumenta lub działalność gospodarczą upadłości). 

Drugim rodzajem list dłużników, są biura informacji gospodarczej, w skrócie BIG. Są to  przedsiębiorstwa, których działalność polega na wymianie danych gospodarczych. Gromadzą, przechowują oraz udostępniają informacje o wszystkich zobowiązaniach danej firmy, czy osoby prywatnej. Do Biur informacji gospodarczej zaliczają się takie instytucje jak:

Wpis do rejestru długów może dotyczyć zarówno osób prywatnych, jak i różnego rodzaju przedsiębiorstw, mających problemy ze spłatą swoich zobowiązań. W celu wpisania dłużnika na jedną z list należy wcześniej wysłać mu wezwanie do zapłaty.

Jeśli po 14 dniach od doręczenia dłużnikowi listem poleconym wezwania do zapłaty, nie ureguluje on swojego zobowiązania, można wpisać go na jedną z list dłużników. Aby to zrobić, należy zarejestrować się w wybranej instytucji i wypełnić odpowiedni formularz oraz załączyć kopię wezwania do zapłaty razem z datą dostarczenia pisma do dłużnika.

Chcę porównać oferty najlepszych kancelarii windykacyjnych

W niektórych przypadkach, jak przy wpisie do BIG, wymagane jest również dokonanie płatności. Zgłaszanie danego przedsiębiorstwa, lub osoby fizycznej, do wybranego rejestru dłużników może być dość skomplikowanym procesem, za który dodatkowo należy zapłacić. Co więcej, dokonanie wpisu do listy dłużników nie daje żadnej gwarancji odzyskania należnych pieniędzy.

Co daje wpisanie dłużnika na listę zadłużonych?

Mimo braku jakiejkolwiek gwarancji spłaty zobowiązania przez dłużnika, umieszczenie go na liście nierzetelnych kontrahentów i pożyczkobiorców może mieć swoje dobre strony. 

Jakie korzyści płyną z umieszczenia dłużnika na liście zadłużonych?

W przypadku przedsiębiorców, wpisanych do rejestru zadłużonych, mogą mieć poważne problemy w prowadzeniu dalszej działalności. Przede wszystkim, wpisanie dłużnika na listę, może w znacznym stopniu utrudnić mu finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł, jak np. kredyty czy inwestycje innych firm.

Potencjalnym problemem może być również utrata wiarygodności w interesach – zanim dana firma podejmie negocjacje czy próbę nawiązania relacji gospodarczych z zadłużonym podmiotem, poważnie się zastanowi, czy ewentualne korzyści są warte podjęcia ryzyka.

W przypadku osób fizycznych, będących konsumentami informacje gospodarcze o niespłaconych zobowiązaniach mogą doprowadzić nie tylko do tego, że nazwisko dłużnika, wraz z jego innymi danymi trafi na listę dłużników, ale może też w znacznym stopniu utrudnić jego życie codzienne. 

Przede wszystkim, wpisanie dłużnika, będącego konsumentem na jedną z list, uniemożliwia mu nie tylko zaciągnięcie kredytu, ale i wzięcie jakiegokolwiek sprzętu AGD, czy RTV na raty. Dodatkowo dłużnik może utracić możliwość skorzystania z różnego rodzaju usług, jak chociażby podpisanie umowy o dostarczenie telewizji satelitarnej czy oferty abonamentowej na telefon.

Gdzie zgłosić dłużnika i sprzedać zaległy dług?

Giełda długów to serwis internetowy, na którym wierzyciele wystawiają niespłacone zobowiązania na sprzedaż. Podstawę prawną, która umożliwia skorzystanie z tego rozwiązania, jest artykuł 509 kodeksu cywilnego:

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

art. 509 kodeksu cywilnego,
źr. https://arslege.pl/definicja-przelewu/k9/a5047/

Sprzedaż wierzytelności dotyczy zarówno niespłaconych faktur, jak i kredytów. Dotyczy to zatem osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Co ciekawe, korzystając z tej opcji, wierzyciel nie musi informować dłużnika o zamiarze przekazania danych i praw do roszczeń firmom lub osobom trzecim.

Sprzedaż długów ma jednak swoje minusy. Najważniejszym z nich jest fakt, że wierzyciel nie ma szans na odzyskanie pełnej kwoty, z której spłatą zalega dłużnik. Kwota, za którą można sprzedać dług, jest zależna od wielu zmiennych, takich jak kwota zadłużenia, stan kondycji finansowej dłużnika, termin opóźnienia i miejsce działalności przedsiębiorstwa.

Gdzie zgłosić dłużnika i uzyskać pomoc w windykacji?

Alternatywnym sposobem na znalezienie pomocy w windykacji zaległego zobowiązania, jest skorzystanie z usług firm windykacyjnych. To rozwiązanie pozwala na zmaksymalizowanie działań, dążących do ściągnięcia długu.

Kancelarie windykacyjne oferują swoim klientom odpowiednią pomoc prawną na każdym etapie windykacji należności, również podczas procesu sądowego. Rzecz jasna, robią to za ustaloną wcześniej opłatą.

Dzięki temu rozwiązaniu wierzyciel ma szansę na ściągnięcie całej kwoty zadłużenia, łącznie z odsetkami za zwłokę. Windykacja długów od firm i osób prywatnych z pomocą firmy windykacyjnej, jest o wiele pewniejszym rozwiązaniem, niż umieszczenie długu na giełdzie, lub wpisanie dłużnika na listę zadłużonych.

Jeśli chcesz znaleźć pomoc w windykacji niespłaconego zobowiązania, zgłoś się do porównywarki Cashfix! Oferujemy całkowicie darmowe sprawdzenie ofert firm windykacyjnych i kancelarii windykacyjnych, pod kątem prowadzenia Twojej sprawy.

Chcę skorzystać z darmowej porównywarki firm windykacyjnych

Po rozmowie telefonicznej z naszym konsultantem skontaktują się z Tobą trzy firmy windykacyjne, które będą gotowe podjąć się prowadzenia Twojej sprawy. Skorzystanie z naszej porównywarki może pomóc Ci w wyborze tej kancelarii, którą uznasz za najlepszą!

Podsumowanie

  • Jednym z miejsc, w które można zgłosić dłużnika, są listy osób zadłużonych. Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje list dłużników: BIG oraz listę rejestru dłużników niewypłacalnych.
  • Wpisanie dłużnika na listę zadłużonych może mieć negatywne konsekwencje dla jego sytuacji finansowej i gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców wpis na listę dłużników może utrudnić im dostęp do finansowania działalności gospodarczej i zmniejszyć ich wiarygodność w interesach.
  • Jeśli dłużnik jest osobą fizyczną, wpisanie go na listę może uniemożliwić mu zaciągnięcie kredytu, pożyczki czy zakupu sprzętu na raty, a także ograniczyć dostęp do niektórych usług.
  • Giełda długów to serwis internetowy, na którym wierzyciele wystawiają niespłacone zobowiązania na sprzedaż.
  • Wierzyciel może sprzedać dług firmie windykacyjnej lub innemu podmiotowi. Kwota, za którą można sprzedać dług, zależy od wielu czynników, w tym od kwoty zadłużenia, kondycji finansowej dłużnika i terminu opóźnienia.
Patryk Marzec

Autor artykułu:

Patryk Marzec

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
monit co to

Monit co to jest i kiedy pozwoli Ci odzyskać pieniądze od dłużnika?

Monit to oficjalne przypomnienie o płatności. Dowiedz się, jak go sporządzić i sprawdź, kiedy pozwoli CI odzyskać pieniądze od dłużnika.

Autor: Beniamin Niśkiewicz|27.11.2023 r.
Niezapłacona faktura

Niezapłacona faktura – co zrobić, gdy klient nie płaci?

Niezapłacona faktura burzy płynność finansową firmy. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze z niezapłaconych faktur oraz jak odzyskać podatek dochodowy.

Autor: Klaudia Borkiewicz|21.04.2022 r.
zwłoka a opóźnienie różnica

Zwłoka a opóźnienie – jaka jest różnica?

Zwłoka i opóźnienie to pojęcia potocznie uznawane za to samo, jednak w języku prawniczym mają odmienne znaczenie. Poznaj różnicę.

Autor: Klaudia Borkiewicz|25.11.2022 r.