CashFix arrowWiedza arrowKrajowy Rejestr Zadłużonych, jak sprawdzić kontrahenta?

Krajowy Rejestr Zadłużonych, jak sprawdzić kontrahenta?

Krajowy Rejestr zadłużonych co to jest

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest nowym, jawnym rejestrem, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. Działający od 1 grudnia 2021 r. portal umożliwia dotarcie do informacji m.in. na temat podmiotów niewypłacalnych czy zagrożonych niewypłacalnością. Sprawdź, co to jest KRZ, oraz czym różni się od dostępnych na rynku rejestrów długów.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – co to jest?

Sama nazwa rejestru może być dość myląca, przez co niejedna osoba posiada błędne przekonanie, iż Krajowy Rejestr Zadłużonych jest kolejnym z istniejących już rejestrów długów.

Definicja

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to jawny i ogólnodostępny rejestr, prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Rejestr ten stanowi źródło informacji o ujawnionych postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych, egzekucyjnych, a także postępowaniach o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Mało tego, użytkownicy portalu mogą również wyszukać i przeglądać obwieszczenia, które wymagane są przez prawo upadłościowe czy restrukturyzacyjne.

Podstawą funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych jest Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Natomiast sam rejestr jest dostępny w ramach usług prowadzonych przez Portal Rejestrów Sądowych.

Jakie dane można znaleźć w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

W sposób bezpłatny rejestr ujawnia dane, które dotyczą podmiotów niewypłacalnych albo tych, zagrożonych niewypłacalnością, dłużników alimentacyjnych, czy w końcu tych, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję.

Precyzując, zgodnie z treścią ustawy, w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawniane są trzy rodzaje informacji:

 • informacje o postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym, a także o postępowaniu w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dane o bezskutecznych egzekucjach sądowych i administracyjnych, które zostały umorzone,
 • dane o egzekucjach świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucjach należności budżetu państwa, które bezpośrednio wynikają z tytułu świadczeń wypłacanych z powodu bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Znajdź zweryfikowanego windykatora!

 • Darmowa porównywarka
 • Zawsze aktualne oferty
 • Tylko sprawdzone firmy

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Zakres danych upublicznianych w KRZ

Krajowy Rejestr Zadłużonych mieści w sobie szereg szczegółowych i bardzo ważnych informacji o dłużniku.

Zakres prezentowanych informacji uzależniony jest od rodzaju sprawy, w związku z którą dokonano wpisu danych zadłużonego do rejestru.

Są jednak takie dane, które są niezależne od typu sprawy, i które ujawnia się za każdym razem. Należą do nich:

 • imię i nazwisko zadłużonego, lub jego nazwa, jeśli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a w przypadku podmiotów prawnych – nazwa firmy;
 • miejsce zamieszkania bądź siedziba wraz z adresem,
 • numer PESEL albo numer KRS dłużnika, a w przypadku ich braku inne dane, które umożliwiają identyfikację wyszukiwanego podmiotu,
 • numer Identyfikacji Podatkowej,
 • sygnatura sprawy,
 • ujawnienie podstawy wpisu dłużnika do KRZ.

Ważne

KRZ zawiera w sobie wyłącznie te akta spraw, które wszczęto po uchwaleniu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Dostęp do informacji można uzyskać m.in. po wpisaniu numeru PESEL lub NIP i sygnatury sprawy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że niektóre z nich dostępne są jedynie dla stron postępowania.

Kto może znaleźć się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych umiejscowiono dane:
osób fizycznych, prawnych, albo jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi, a którym przyznano zdolność prawną, wobec których są lub były prowadzone:

 • postępowania restrukturyzacyjne, a także postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;
 • postępowania upadłościowe czy też wtórne postępowania upadłościowe,
 • postępowania, które zostały zakończone wydaniem prawomocnego orzeczenia ustalającego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej bądź pełnienia określonej funkcji zarządczej albo nadzorczej,
 • postępowania w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.

wspólników osobowych spółek handlowych, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem w sytuacji, gdy została ogłoszona upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki, albo wniosek o ogłoszenie upadłości spółki został oddalony z tego powodu, iż, majątek dłużnika nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania lub wystarczał, ale jedynie na zaspokojenie tychże kosztów,

osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi, a wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika, sąd, naczelnika urzędu skarbowego bądź dyrektora oddziału ZUS, z powodu nieuzyskania podczas postępowania egzekucyjnego sumy wyższej od kosztów lub wydatków egzekucyjnych,

osób fizycznych, wobec których toczona jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa, które powstały z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – dlaczego powstał?

Głównym celem powstania KRZ jest skrócenie czasu trwania postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, znaczne ich usprawnienie i zwiększenie skuteczności, czy w końcu wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Do innych powodów powstania rządowego rejestru zalicza się:

 • udostępnienie wierzycielom za pośrednictwem internetu bieżącego wglądu do akt postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • transparentność postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • skrócenie czasu trwania postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • optymalizacja i zwiększenie skuteczności postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • zwiększenie stopnia zaspokajania wierzycieli w postępowaniach upadłościowych,
 • znaczne wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Poza tym każdy przedsiębiorca, który ma styczność z potencjalnym klientem, może sprawdzić jego obecną sytuację finansową.

Krajowy Rejestr Długów co to jest?

Nie czekaj z windykacją długów

Jeżeli jesteś osobą mającą dłużników, z pewnością zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest utrzymanie sytuacji finansowej firmy na dobrym poziomie.

Niestety, nawet kontrahent, który na etapie weryfikacji nie wykazał niepokojących sygnałów sugerujących, iż może mieć on problem z terminowymi płatnościami, w przyszłości może stać się naszym dłużnikiem.

W takich sytuacjach zdecydowanie nie warto zwlekać z podjęciem windykacji należności.

Aby były one jak najskuteczniejsze – należy rozważyć współpracę z fachowymi firmami windykacyjnymi, które w sposób szybki i profesjonalny potrafią ściągnąć dług.

Skorzystaj z bezpłatnej porównywarki i odzyskaj swoje pieniądze

Jak sprawdzić dłużnika w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest jawnym rejestrem, o charakterze ogólnodostępnym dla osób zainteresowanych poznaniem informacji na temat swoich dłużników czy przyszłych kontrahentów.

Kryteria wyszukiwania danych określone zostały przez rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Kryteria te zależą od statusu wyszukiwanej osoby.

 • osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej można wyszukać, wpisując numer NIP, PESEL albo KRS,
 • osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, można wyszukać, wpisując w wyszukiwarkę jej imię i nazwisko, PESEL, NIP, KRS, nazwę firmy lub sygnaturę sprawy,
 • podmioty niebędące osobami fizycznymi, można wyszukać, wpisując nazwę firmy, KRS, NIP albo sygnaturę sprawy.

Co więcej, kryteria wyszukiwania są ściśle powiązane z rodzajem danej sprawy, przez którą dłużnik znalazł się w rejestrze.

Dla dłużników zalegających ze świadczeniem alimentacyjnym będzie to po prostu numer PESEL.

Jeżeli użytkownik chciałby otrzymać dostęp do informacji na temat składnika i stanu masy upadłości, musi rozszerzyć zakres wyszukiwania o:

 • rodzaj składnika masy upadłości,
 • wartość oszacowania,
 • status składnika masy upadłości,
 • numer składnika masy upadłości ze spisu inwentarza,
 • podmiot pełniący funkcję syndyka masy upadłości.

Krajowy Rejestr Zadłużonych a inne rejestry długów

Zasadniczą rzeczą odróżniającą KRZ od innych rejestrów długów jest to, że rejestr ten nie zawiera w sobie zestawienia uwzględniającego danych wszystkich możliwych dłużników, lecz wyłącznie ich określoną grupę.

Oznacza to, że osoba, która posiada zobowiązanie wobec wierzyciela z innego tytułu, niż te, które wymieniono w ustawie, nie może zostać wpisana do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Ważne

Krajowy Rejestr Zadłużonych skupia się głównie na podmiotach, które są niewypłacalne lub które są zagrożone niewypłacalnością czy upadłością.

Kolejną ważną kwestią jest to, że KRZ jest jedynym, państwowym portalem tego typu.

Warto również podkreślić, że tylko sądy i komornicy sądowi mogą przekazywać dane do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Nie mogą zrobić tego wierzyciele, co również odróżnia KRZ od innych rejestrów długów.

Dowiedz się: Giełda długów – wszystko, co musisz wiedzieć

Podsumowanie

 • Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy, jawny rejestr, do którego ma dostęp każdy, kto posiada PESEL lub NIP osoby zadłużonej.
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych prowadzony jest przez Ministra Sprawiedliwości.
 • KRZ działa w systemie teleinformatycznym.
 • W Krajowym Rejestrze Zadłużonych można znaleźć dane na temat osób fizycznych i organizacji niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością czy upadłością.

Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Przystąpienie do długu

Przystąpienie do długu – co to jest i na czym polega?

Przystąpienie do długu to forma zabezpieczenia wierzytelności. Sprawdź, co to jest, na czym polega i kto może przystąpić do długu.

Autor: Klaudia Borkiewicz|18.05.2022 r.
Niezapłacona faktura

Niezapłacona faktura – co zrobić, gdy klient nie płaci?

Niezapłacona faktura burzy płynność finansową firmy. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze z niezapłaconych faktur oraz jak odzyskać podatek dochodowy.

Autor: Klaudia Borkiewicz|21.04.2022 r.
Tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny różnice

Tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny, czym się różnią?

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy, czym się od siebie różnią? Jak uzyskać tytuł wykonawczy i kto go wystawia? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

Autor: Klaudia Borkiewicz|04.11.2022 r.