CashFix arrowWiedza arrowSprzedaż wierzytelności – na czym polega i czy się opłaca?

Sprzedaż wierzytelności – na czym polega i czy się opłaca?

Sprzedaż wierzytelności – na czym polega i czy się opłaca?
Skorzystaj z porównywarki firm windykacyjnych

Sprzedaż wierzytelności jest jednym ze sposobów na uzyskanie pieniędzy za niezapłaconą fakturę. Sprawdź, na czym polega, jakie zobowiązania możesz sprzedać i ile możesz zyskać na tym rozwiązaniu. Dowiedz się również, dlaczego sprzedaż długu jest rozwiązaniem o wiele lepszym, niż prywatna windykacja.

Czym jest i na czym polega sprzedaż wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności to bardzo popularny sposób na zdobycie pieniędzy od nieuczciwych kontrahentów lub kredytobiorców. Najczęściej to rozwiązanie wykorzystują różnego rodzaju przedsiębiorstwa, których wierzyciele nie są w stanie, lub nie chcą zapłacić długu za określoną usługę, jak chociażby fakturę za wykonanie zlecenia lub dostarczenie towaru, czy niespłacony kredyt.

Sprzedaż wierzytelności jest regulowana w polskim prawie przez Kodeks Cywilny, a dokładnie jego 509 artykuł. Stanowi on, że:

§  1.  Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§  2.  Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki

Skorzystaj z porównywarki firm windykacyjnych

Oznacza to, że w większości przypadków, wierzyciel może odsprzedać dług osobie trzeciej lub firmie skupującej różnego rodzaju zobowiązania, zarówno te wobec firm, jak i osób prywatnych. 

Sprzedaż długu odbywa się na podstawie umowy cesji wierzytelności. Wierzyciel i cesjonariusz ustalają warunki, w których określają kiedy prawa do windykacji zobowiązania przechodzą na drugi podmiot, a także, za jaką kwotę wierzyciel decyduje się sprzedać dług.

Sprzedaż wierzytelności – jakiego rodzaju długi mogą zostać sprzedane, a jakie nie?

Przedmiotem umowy cesji wierzytelności może być większość zobowiązań, o ile strony nie zastrzegły, że nie można przenieść praw do windykacji długu. Najczęściej jednak sprzedaż wierzytelności dotyczy zobowiązań takich jak:

 • niespłacone faktury,
 • nieopłacone rachunki,
 • niespłacony kredyt bądź pożyczka,
 • sprzedaż szkody osobowej lub majątkowej,
 • zobowiązania zabezpieczone hipoteką.

Sprzedaż wierzytelności jest zabroniona tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nie umożliwiają tego ustawy (np. gdy przedmiotem jest świadczenie dożywotnie), lub gdy strony zastrzegły w umowie zasadę zakazu cesji wierzytelności.

Sprzedaż wierzytelności – należności przeterminowane

Wszystkie powyższe rodzaje długów są płatnościami przeterminowanymi. Oznacza to, że umowny czas na ich uregulowanie już minął, a kontrahent spóźnia się z zapłatą. Większość firm, które decydują się na skorzystanie z opcji sprzedaży wierzytelności, czynią to głównie ze względu na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na pieniądze. Dochodzenie na własne ryzyko wierzytelności trudnej, wymaga doświadczenia, a także poświęcenia czasu i energii, których przedsiębiorcom po prostu brakuje.

Uzyskaj pomoc w windykacji faktury

Pozwala to szybciej przywrócić płynność finansową przedsiębiorstwa, lub znacznie ją poprawia. Jest to świetna alternatywa dla prywatnej windykacji należności – wierzyciel nie musi martwić się o wynik dochodzenia spłaty długu, ani pokrywać kosztów rozprawy sądowej (windykacja na koszt dłużnika odbywa się tylko w przypadku wygranej w sądzie, a do tego czasu za wszystko płaci wierzyciel).

Sprzedaż wierzytelności niewymagalnych

Istnieje jeszcze jeden rodzaj zobowiązania, które można sprzedać – wierzytelności niewymagalne. Są to zobowiązania, których czas spłaty jeszcze nie minął. Sprzedaż wierzytelności niewymagalnych odbywa się, nie na podstawie cesji wierzytelności, a tzw. faktoringu.

W ciągu 24 godzin od podpisania kontraktu nabywca wierzytelności, czyli firma faktoringowa płaci wierzycielowi zaliczkę od 80% do 100% wartości faktury, w zamian za prawa do przejęcia wynagrodzenia za usługę, czy towar. Faktoring dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów gospodarczych. Bez względu na rodzaj wierzytelności, najwygodniejszą opcją na znalezienie kupca, jest skorzystanie Internetu. Z pomocą przychodzi giełda długów oraz porównywarki firm faktoringowych i windykacyjnych.

Skorzystaj z porównywarki firm windykacyjnych

Ile można zyskać na sprzedaży wierzytelności?

Kwota, którą można zyskać na sprzedaży wierzytelności, zależy od kilku czynników, takich jak:

Od czego zależy kwota sprzedaży wierzytelności?
 • kwota wierzytelności – najważniejszy czynnik, który pozwala oszacować wysokość kwoty, za jaką dana firma jest w stanie kupić lub sprzedać dług,
 • stan prawny podmiotów, biorących udział w sprawie – powstanie roszczeń może dotyczyć różnego rodzaju podmiotów. Dla przykładu umowa kredytu to zobowiązanie powstające między osobą prywatną (kredytobiorcą) a przedsiębiorstwem,
 • miejsce działalności przedsiębiorstw, których dotyczy niespłacona faktura – dzielą się na krajowe lub międzynarodowe.
 • stan finansowy działalności gospodarczej, zalegającej z płatnością – w razie zwiększonego ryzyka niewypłacalności dłużników, ewentualna kwota sprzedaży długu, będzie mniejsza, niż w przypadku np. dobrze prosperującego przedsiębiorstwa, które ma chwilowe problemy z płynnością.
 • termin między sprzedażą wierzytelności a pierwotnym terminem płatności – im dłużej trwa windykacja, tym trudniej jest dług sprzedać, zwłaszcza jeśli termin przedawnienia wierzytelności jest bliski.
Skorzystaj z porównywarki firm windykacyjnych

Sprzedaż wierzytelności a samodzielna windykacja

Jak wspomnieliśmy wcześniej, sprzedaż wierzytelności to świetna alternatywa dla samodzielnej windykacji długu. Pozwala ona o wiele szybciej odzyskać pieniądze z tytułu niespłaconych faktur, bez względu na ich ilość. 

Ściąganie długów za pomocą sprzedaży wierzytelności, daje wierzycielowi pewność odzyskania pieniędzy z nieopłaconej faktury. Sprzedając dług, przedsiębiorstwo nie musi się martwić, ile faktur zostanie opłaconych – otrzymują swoje pieniądze kilka dni po podpisaniu umowy. W przypadku samodzielnej windykacji, takiej pewności nie da się uzyskać.

Kolejnym plusem takiego rozwiązania jest brak konieczności stawiania się na sprawach sądowych i ewentualnych procesach. W razie organizowania wykupu wierzytelności, to firma, która ją odkupuje, musi się martwić o wynik zakończenia sprawy sądowej, w przeciwieństwie do osób, które decydują się na samodzielną walkę o swoje pieniądze.

Jeśli chcesz znaleźć nabywcę wierzytelności, skorzystaj z naszej porównywarki CashFix. Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego partnera do obsługi wierzytelności, z którym będziesz w stanie ustalić warunki współpracy, które zadowolą obie strony widniejące na umowie cesji długu.

Skorzystaj z porównywarki firm windykacyjnych

Pamiętaj, że nasza usługa jest bezpłatna, więc nie musisz przejmować się żadnymi dodatkowymi kosztami. Co więcej, otrzymasz propozycję zakupu wierzytelności aż od trzech firm, najlepiej odpowiadających Twoim wymaganiom. Pamiętaj, że bez względu na to, czy kontrahenci zalegają z jedną fakturą, czy z tysiącem – u nas znajdziesz pomoc!

Sprzedaż wierzytelności a podatek VAT

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy sprzedając wierzytelność, muszą odprowadzić podatek VAT od uzyskanej kwoty. Do niedawna, istniał taki obowiązek, mimo obowiązującego wyroku TSUE z dnia 27 października 2011, który wykluczał możliwość ściągania podatku VAT za sprzedaż wierzytelności.

Niestety, na tym polu polskie ustawodawstwo, władza sądownicza i różnego rodzaju instytucje, nie mogły dość do porozumienia, wydając różne wyroki. Działo się tak przez 11 lat, aż w kwietniu 2022 roku doszło do przełomowej decyzji Wyższego Sądu Administracyjnego, która zdjęła ze sprzedających wierzytelność obowiązek płacenia podatku VAT.

Uzyskaj pomoc w windykacji faktury

Nie zmieniły się natomiast obowiązki nabywcy, który jest zobowiązany do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zakup wierzytelności a prawa nowego wierzyciela

Zakup wierzytelności przez firmę to przeniesienie prawa do jej egzekwowania na nowego wierzyciela. Może on zatem wstąpić na drogę prawną i dochodzić roszczeń w sądzie, a także po uzyskaniu nakazu zapłaty, wystąpić o tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dług stał się bowiem częścią majątku nabywcy wierzytelności. Ma on zatem wszelkie prawa, by nim zarządzać i prowadzić działania mające na celu odzyskanie środków w jak najkrótszym czasie.

W kolejnym kroku firma skupująca wierzytelności zgłasza sprawę do komornika, który ściąga środki z konta bankowego dłużnika, lub zajmuje jego majątek w inny sposób. Trzeba pamiętać, że z zakupem wierzytelności wiąże się całkowita rezygnacja z praw do środków pozyskanych przez nowego wierzyciela. Podpisanie umowy przelewu wierzytelności sprawia, że przestaje ona być częścią majątku dotychczasowego wierzyciela.

Cesja wierzytelności przeprowadzona na zasadzie kupna i sprzedaży to najszybszy sposób na odzyskanie części pieniędzy z faktury, choć trzeba pamiętać, że jej koszt jest wyższy, niż w przypadku tradycyjnej windykacji. Przenosząc wierzytelność na osobę trzecią, pozbywamy się stresu związanego z odzyskiwaniem środków i skracamy czas do tego potrzebny. Profesjonaliści oferujący usługę zakupu wierzytelności mają odpowiednie doświadczenie i narzędzia, by dalej nią rozporządzać.

Podsumowanie

 • Sprzedaż wierzytelności jest przekazaniem praw do prowadzenia windykacji oraz dochodzenia roszczeń finansowych.
 • Najczęstszym przedmiotem sprzedaży wierzytelności są przeterminowane faktury oraz niespłacone zobowiązania.
 • Sprzedaż wierzytelności jest świetną alternatywą dla samodzielnej windykacji – eliminuje konieczność kierowania sprawy na drogę sądową, pisania różnego rodzaju pozwów, wezwań do zapłaty i wydawania pieniędzy.
 • To, za ile można sprzedać wierzytelność, zależy od kilku czynników, z których najważniejsze są kwota długu oraz zakładany termin spłaty.
 • Jeśli chcesz sprawdzić, czy opłaca Ci się sprzedaż np. niespłaconych faktur, skorzystaj z naszej porównywarki firm windykacyjnych.

Źródła:

 1. gofin.pl
 2. mbank.pl
 3. pordanikprzedsiebiorcy.pl
Patryk Marzec

Autor artykułu:

Patryk Marzec

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
kredyt kupiecki co to

Kredyt kupiecki – co to i dlaczego warto z niego korzystać?

Prowadzisz biznes i potrzebujesz pieniędzy na swoje zakupy? Dowiedz się, co to kredyt kupiecki i dlaczego warto go zaciągnąć.

Autor: Klaudia Borkiewicz|30.12.2022 r.
faktoring bankowy

Faktoring bankowy, co to jest i czym się różni od pozabankowego?

Faktoring bankowy to usługa oferowana przez banki, dzięki której otrzymasz pieniądze z faktur przed terminem płatności. Sprawdź, czy jest dla Ciebie.

Autor: Klaudia Borkiewicz|06.03.2023 r.
Czy istnieje minimalna kwota windykacji?

Czy istnieje minimalna kwota windykacji?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy jest jakaś minimalna kwota windykacji płatności za fakturę. Dowiedz się, czy taki limit istnieje.

Autor: Patryk Marzec|13.10.2023 r.