CashFix arrowWiedza arrowWykup wierzytelności — szybki sposób na nieopłacone faktury

Wykup wierzytelności — szybki sposób na nieopłacone faktury

wykup wierzytelności
Porównaj firmy windykacyjne i odzyskaj swoje pieniądze

Nieopłacone faktury to prawdziwa zmora przedsiębiorców, blokują inwestycje i rozwój firmy. Jeśli chcesz odzyskać swoje należności w sposób jak najmniej angażujący Twój czas i siły możesz zdecydować się na wykup wierzytelności i przekazanie ich firmom, które się tym zajmują. Dowiedz się, czym jest wykup wierzytelności i jakie są jego koszty oraz jak go przeprowadzić. Usługa ta pozwala pozbyć się jednej lub kilku niezapłaconych faktur i od ręki poprawić płynność finansową.

Na czym polega wykup wierzytelności?

Wykup wierzytelności to transakcja kupna-sprzedaży, gdzie towarem są najczęściej przeterminowane faktury. Jest to sposób na bezregresowe pozbycie się należności, szybko i bez formalności. Wykup wierzytelności to jeden ze sposobów na lepszą płynność finansową firmy. Decydując się na sprzedaż wierzytelności, musisz jednak liczyć się z tym, że odzyskanie całości zadłużenia poprzez np. wykup faktur VAT jest całkowicie nierealne. Warunki współpracy są najczęściej finansowo korzystne dla podmiotu, który oferuję taką usługę.

Przekazując w taki sposób dług firmie windykacyjnej, musisz mieć świadomość, że to ona przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością klienta, a Ty tracisz prawo do środków, które być może uda się odzyskać po sprzedaży wierzytelności.

Kiedy faktura kwalifikuje się do wykupu wierzytelności?

Jeśli chcesz zachować płynność finansową firmy i zastanawiasz się co zrobić z przeterminowanymi fakturami, by jak najszybciej otrzymać środki na konto, możesz rozważyć skup długów. Wykup wierzytelności można zlecić firmom w dowolnym momencie.

Przed upłynięciem terminu płatności korzysta się z faktoringu, a jeśli kontrahent spóźnia się z zapłatą, można zdecydować się na wykup wierzytelności. Sprzedaż wierzytelności nie obejmuje faktur VAT jeśli umowa z kontrahentem zawierała zakaz cesji wierzytelności oraz w przypadku należności wynikającej z umowy o pracę. W innych wypadkach można sporządzić umowę wykupu wierzytelności.

Inne sposoby odzyskania długu

Wykup wierzytelności przez windykację lub kancelarię prawną to jedna z opcji, którą można wybrać, by odzyskać pieniądze należne firmie jako wynagrodzenie za wykonaną usługę czy sprzedaż towaru. Zanim zdecydujesz się na taki krok, rozważ najpierw zgłoszenie swojej sprawy do firmy windykacyjnej. W całej Polsce działają firmy skutecznie dochodzące roszczeń swoich klientów, zarówno w procesie windykacji polubownej, jak i sądowo. W ten sposób masz szansę na odzyskanie znacznie większej kwoty z faktury, nawet do 100% jej wartości.

Znajdź firmę windykacyjną z ofertą dopasowaną do Ciebie

Rzeczywista wartość faktur a cena wykupu wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności wiąże się z przekazaniem ich firmie znacznie poniżej ich wartości nominalnej. W wyniku wyceny możemy uzyskać od kilku do kilkudziesięciu procent rzeczywistej kwoty widniejącej na fakturze czy rachunku. W porównaniu do tradycyjnej windykacji należności, gdzie możliwa do odzyskania jest cała kwota wraz z kosztami, jest to bardzo niski wynik. Wykupu wierzytelności dokonuje się, biorąc pod uwagę konkretne czynniki, takie jak niewypłacalność kontrahenta i inne.

Decydując się na wykup wierzytelności, firma pozbywa się ryzyka związanego z dalszą zwłoką, dlatego jest to dobry krok kiedy zależy Ci na czasie, chcesz zachować płynność finansową i uniknąć niepotrzebnego stresu. Firmy wykupują długi z różnymi zaległościami, od tych, których nie udało się odzyskać polubownie, po te wynikające z sądowych nakazów zapłaty.

zalety i wady wykupu wierzytelności

Wycena wierzytelności i jakie są jej etapy

Choć proces wyceny wierzytelności wydaje się nieskomplikowany, warto wiedzieć, na co firmy dokonujące takich transakcji zwracają uwagę, ustalając wysokość kwoty, jaką są w stanie zapłacić za konkretną fakturę. Wycena wartości przeterminowanych faktur przebiega w kilku etapach:

 • analiza sytuacji majątkowej dłużnika,
 • sprawdzenie historii współpracy,
 • analiza wartości nominalnej ewentualnego zabezpieczenia majątkowego dłużnika,
 • określenie rodzaju wierzytelności,
 • analiza aktualnej sytuacji rynkowej.

Wycena wierzytelności nie trwa długo i to na jej podstawie organizuje się wykup. Większość przedsiębiorstw, które korzystają z tej usługi, szybko odzyskuje część kwoty z faktury.

Firma lub kancelaria przejmująca dług samodzielnie zajmuje się jego odzyskaniem. Jeśli sprzedałeś należność całkowicie, tracisz prawo do środków, które uda się odzyskać w późniejszym czasie firmie, która przejęła należności.

Co musisz wiedzieć o rynku obrotu wierzytelnościami?

Na rynku obrotu wierzytelnościami działają zarówno firmy windykacyjne, jak i kancelarie prawne specjalizujące się w sprawach finansowych. Poza tym znaleźć na nim również można pośredników w handlu wierzytelnościami i firmy faktoringowe. Sprzedaż faktur jest coraz bardziej powszechna, a wartość tego rynku z roku na rok rośnie.

Częścią rynku obrotu wierzytelności jest również giełda długów, na których można złożyć ofertę sprzedaży zobowiązań dłużnika.

Definicja

Pod pojęciem rynku wierzytelności kryją się wszystkie przeterminowane płatności, które trafiły do firm zajmujących się dochodzeniem roszczeń dla klientów lub po wycenie wierzytelności dla siebie.

Czym jest wycena wierzytelności?

Wycena wierzytelności to nic innego, jak przygotowanie jej do sprzedaży podmiotowi zainteresowanemu taką transakcją. Ma ona swoje wady i zalety. Najważniejszym plusem wyceny wierzytelności jest czas, w którym mamy szansę odzyskać dług. Pieniądze otrzymujemy właściwie od ręki, co sprzyja szybkiemu obrotowi środków i pozwala pokryć bieżące potrzeby.

Firmy zajmujące się wyceną wierzytelności od wszelkich podmiotów gospodarczych przejmują na siebie cały proces związany z odzyskaniem pieniędzy od dłużnika, a co za tym idzie ryzyko tego, że nigdy nie ściągną należności. Właśnie dlatego cena takiej usługi jest dużo wyższa niż w przypadku windykacji.

Jeśli przeterminowane faktury, których kontrahenci nie chcą lub nie mogą zapłacić, spędzają Ci sen z powiek, a nie masz czasu na samodzielną windykację, możesz pomyśleć o wycenie wierzytelności. Licz się jednak z tym, że odzyskasz znacznie mniej, niż kwota, na jaką opiewa rachunek czy faktura.

Wypełnij formularz i odzyskaj środki z nieopłaconych faktur

Wycena wierzytelności — jednej lub kilku

Na rynku obrotu wierzytelnościami możesz dokonać wyceny wierzytelności jednego lub kilku rachunków wystawionych kontrahentom, a także całego portfela. Wycena wierzytelności przeterminowanej polega na wyliczeniu kwoty do spłaty i pomniejszeniu jej o oczekiwaną stratę osiągniętą w wyniku ogłoszenia niewypłacalności zadłużonego przedsiębiorstwa.

Ten współczynnik wylicza się, biorąc pod uwagę poziom zobowiązania, którego dłużnik nie będzie w stanie pokryć środkami pozyskanymi ze sprzedaży majątku po spłacie innych zobowiązań według prawa wymagających uregulowania przed wycenianymi należnościami. Pierwszeństwo w takim wypadku mają np. zaległe wynagrodzenia dla pracowników.

Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę jest ogólne ryzyko niewypłacalności partnera. Im wyższe, tym trudniej odzyskać dług, a co za tym idzie, należność jest mniej warta.

Przebieg wykupu wierzytelności

Wykup portfela wierzytelności

Wycena portfela wierzytelności to proces oceny wartości zaległych płatności zgromadzonych przez firmę lub osobę prywatną. Portfel wierzytelności obejmuje wszystkie nieuregulowane faktury, zobowiązania i inne należności, które dłużnicy powinni spłacić. Wycena takiego portfela ma kluczowe znaczenie dla właściwego zarządzania finansami i podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.

Podczas wyceny wierzytelności w portfelu, specjaliści biorą pod uwagę szereg czynników, takich jak wiek wierzytelności, wiarygodność poszczególnych dłużników, obecna sytuacja finansowa oraz potencjalne ryzyko niewypłacalności. Na podstawie tych danych można oszacować wartość portfela i określić strategię odzyskiwania środków. Dzięki właściwej wycenie portfela wierzytelności, przedsiębiorstwa mogą zabezpieczyć swoje interesy finansowe i zachować płynność działalności.

W portfelu mogą znaleźć się należności przeterminowane, te, których termin spłaty jeszcze nie minął, należności, co do których były prowadzone czynności windykacyjne, a nawet sądowe i komornicze. Firma decydująca się na wykup wierzytelności w pakiecie bierze pod uwagę każdą fakturę czy rachunek. Wykup wierzytelności w większej ilości nie jest mile widziany przez firmy windykacyjne. Zajmują się tym wyspecjalizowane kancelarie.

Masz większą ilość przeterminowanych należności, które chcesz sprzedać? Koniecznie skontaktuj się z nami, pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Wypełnij formularz kontaktowy.

Czy o planach wykupu wierzytelności trzeba informować dłużnika?

Wykup wierzytelności i przekazanie jej innemu podmiotowi gospodarczemu jest sprawą pomiędzy wierzycielem a osobą oferującą skup długów. Wynika z tego, że dłużnika nie musimy informować o takiej operacji. Jego dług pozostanie ten sam, zmienia się tylko podmiot, któremu musi zwrócić pieniądze. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której na etapie podpisania umowy, kontrahent zastrzegł sobie, że jego dług nie może być sprzedany bez jego wiedzy i obie strony wyraziły na to zgodę.

Jak sporządza się umowę wykupu wierzytelności?

Proces sporządzania umowy wykupu wierzytelności jest złożony i wymaga należytego przygotowania oraz dokładnej analizy warunków transakcji. Pierwszym krokiem jest ustalenie wszystkich istotnych szczegółów dotyczących wierzytelności, włączając w to kwotę, terminy płatności, oraz ewentualne zabezpieczenia. Następnie strony mogą negocjować kluczowe aspekty umowy, takie jak cena wykupu oraz warunki płatności.

Po uzgodnieniu warunków sporządza się pisemną umowę wykupu wierzytelności, która precyzyjnie określa prawa i obowiązki każdej ze stron, procedurę rozliczeń, oraz ewentualne sankcje za niewykonanie postanowień umownych. Warto również uwzględnić klauzule dotyczące rozwiązania sporu oraz prawa właściwego dla umowy. Ostatecznie, umowa powinna być podpisana przez wszystkie zaangażowane strony i należycie zabezpieczona, aby zapewnić jej ważność i skuteczność.

Podsumowanie

 • Wykup wierzytelności polega na bezregresowym przejęciu należności przez firmę windykacyjną.
 • Każdą fakturę można przekazać do sprzedaży, warunki finansowe takiego przekazania nie dają szans na odzyskanie całości zobowiązań.
 • Jeśli warunki współpracy sprzedaży wierzytelności nie są satysfakcjonujące, warto skorzystać z możliwości, jakie daje tradycyjna windykacja.
 • Podczas wyceny należności analizowane są warunki finansowe i sytuacja dłużnika, sytuacja rynkowa, rodzaj wierzytelności i inne czynniki.
 • Wykup wierzytelności to procedura, dzięki której możesz pozbyć się jednej lub kilku faktur naraz.
 • Nie masz obowiązku informować dłużników o tym, że przekazujesz wierzytelność innemu podmiotowi.
 • Pisemna umowa wykupu wierzytelności określa warunki sprzedaży wierzytelności i inne ustalenia dotyczące sprawy.
Anna Sójka

Autor artykułu:

Anna Sójka

Redaktor internetowy z bogatym doświadczeniem. Specjalizuje się w tematach związanych z finansami. Sama przez lata prowadziła działalność gospodarczą, dzięki czemu dobrze zna potrzeby przedsiębiorców i wie, z czym borykają się na co dzień. Tworzy artykuły dotyczące windykacji, faktoringu, restrukturyzacji firmy i innych zagadnień wiążących się ściśle z finansami przedsiębiorstwa. Wiedzę przekazuje w sposób kompleksowy i zrozumiały dla czytelnika.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
postępowanie układowe co to jest

Postępowanie układowe, czyli lek na trudną sytuację w firmie

Firmy chcące ratować swój biznes powinny przeprowadzić restrukturyzację. Sprawdź, czym jest postępowanie układowe, dla kogo ono jest i jak je przeprowadzić.

Autor: Klaudia Borkiewicz|16.11.2022 r.
zrzeczenie się spadku a długi

Zrzeczenie się spadku dłużnika – jak windykować?

Zrzeczenie się spadku utrudnia wierzycielom odzyskanie pieniędzy od zmarłego dłużnika. Sprawdź, jak windykować w takim przypadku.

Autor: Klaudia Borkiewicz|30.11.2022 r.
Windykacja faktur

Windykacja faktur – jak wybrać firmę windykacyjną?

Windykacja faktury z pomocą firmy windykacyjnej to ciesząca się największą skutecznością metoda. Sprawdź, jak wybrać odpowiednią firmę windykacyjną.

Autor: Klaudia Borkiewicz|05.08.2022 r.