CashFix arrowWiedza arrowOdzyskiwanie należności– fakty i mity na temat windykacji długów

Odzyskiwanie należności

 – fakty i mity na temat windykacji długów

Jak odzyskać należność

Nieterminowe płatności to nie lada trudność w kontekście prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W takich sytuacjach przedsiębiorcy, którzy chcą odzyskać swoją należność, muszą rozpocząć postępowanie windykacyjne. Wokół samej procedury narosło sporo mitów i stereotypów, z którymi chcielibyśmy się w niniejszym artykule rozprawić. Poznaj wszystkie fakty i mity na temat windykacji.

Co to jest windykacja należności?

Zanim weźmiemy na tapet wszystkie mity na temat windykacji długów, warto poznać definicję samego zagadnienia.

Definicja

Procedura windykacyjna składa się z szeregu działań, których celem jest wyegzekwowanie od dłużnika spłaty zadłużenia, na podstawie środków określonych w przepisach obowiązującego prawa.

Czyli w skrócie – głównym i nadrzędnym celem windykacji jest skłonienie osoby zadłużonej do uregulowania zaległej płatności.

Windykacja należności dzieli się na dwa następujące po sobie etapy:

Zazwyczaj w pierwszej kolejności następuje próba odzyskania pieniędzy na etapie polubownym, który polega na dobrowolnym dochodzeniu należności, np. wysłanie wezwania do zapłaty czy przeprowadzanie negocjacji.

Dopiero gdy tzw. model miękki nie spowoduje oczekiwanej reakcji ze strony dłużnika, windykacja wkracza na drogę sądową, która ostatecznie może się zakończyć egzekucją komorniczą.

Fakty i mity na temat windykacji

Błędne postrzeganie postępowania windykacyjnego wynika najczęściej z braku odpowiedniej wiedzy na ten temat. Prawdą jest jednak to, że windykatorzy w sposób efektywny ściągają długi, a samym dłużnikom w dużej mierze pomagają wyjść ze spirali zadłużenia, proponując im dogodne warunki spłaty.

Odzyskiwanie należności jak?

MIT 1 – Dług można odzyskać tylko w sądzie

Niejeden przedsiębiorca posiada mylne wrażenie, że odzyskać dług od nierzetelnego kontrahenta może jedynie poprzez skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Fakty są zgoła inne, ponieważ windykacja sądowa zwykle ma miejsce wtedy, kiedy mimo tzw. windykacji miękkiej, dłużnik w dalszym ciągu uchyla się od spełnienia zobowiązania względem swojego wierzyciela.

W pozostałym przypadku umiejętne poprowadzenie procesu windykacji polubownej pozwala ściągnąć dług bez konieczności angażowania w sprawę sądu i komornika.

Firmy windykacyjne dysponują ogromem specjalnie skonstruowanych strategii i narzędzi, dzięki którym skłonienie dłużnika do zapłaty ma miejsce jeszcze przed postępowaniem sądowym.

Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i wywarcie nacisku w taki sposób, aby ostatecznie wypracować rozwiązanie dogodne dla obu stron sporu.

Ważne

Do windykacji polubownej zalicza się m.in. kontakt z dłużnikiem, wysłanie przypomnienia o zapłacie czy przedsądowego wezwania do zapłaty, wpis danych dłużnika do rejestru dłużników (np. biuro informacji gospodarczej), a także windykacja terenowa.

Poza tym logicznie rzecz biorąc, gdyby każda sprawa tego typu miałaby kończyć się w sądzie, sądy nie zajmowałyby się niczym innym.

Brak reakcji dłużnika w obliczu wydanego orzeczenia sądowego (nakazu zapłaty lub wyroku) może oznaczać rozpoczęcie egzekucji komorniczej.

Znajdź zweryfikowanego windykatora!

  • Całkowicie za darmo
  • Zawsze aktualne oferty
  • Tylko najlepsze firmy

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

MIT 2 – Ściąganie długu wiąże się z dużymi kosztami

Kolejnym mitem są wysokie koszta, które wierzyciel musi ponieść, aby odzyskać swoje pieniądze, co już na wstępie jest zniechęcające z uwagi na wcześniej poniesione straty.

Kwestia ta nie jest jednoznaczna. Owszem, gdy chcemy windykować samodzielnie, na początkowym etapie koszty mogą ograniczyć się do wykorzystywanych przez nas zasobów, np. opłata na poczcie za wysłanie pisma wzywającego do zapłaty.

Inaczej ma się sprawa, gdy spór dotrze do sądu. Wówczas niezbędne będzie uiszczenie opłaty sądowej, której wysokość uzależniona jest od kwoty długu. To wszystko może sprawić, że windykacja należności na własną rękę nie będzie wcale taka opłacalna.

Najlepszym wyjściem w tym przypadku będzie windykacja na koszt dłużnika. Wierzyciel może obciążyć osobę zadłużoną ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensatą za dochodzenie roszczeń.

Ważne

Zlecając odzyskanie długu firmie windykacyjnej, można skorzystać z możliwości obciążenia dłużnika kosztami współpracy z podmiotem zewnętrznym.

Sprawdź: Windykacja na koszt dłużnika

MIT 3 – Nie opłaca się windykować niskich kwot

Na pierwszy rzut oka stosunkowo mała kwota zadłużenia może okazać się nie warta zachodu – nic bardziej mylnego.

Tak jak już wspominaliśmy – windykując z firmą windykacyjną lub kancelarią, możemy być niemalże pewni sukcesu, a samymi kosztami współpracy, nawet przy niewielkich wierzytelnościach, można obciążyć dłużnika.

Należy zapamiętać, że o ile pojedynczy, niewielki dług może nie sprawiać takiego problemu dla firmy, o tyle ich zwiększona się ilość tworzy poważne ryzyko zatorów płatniczych w przedsiębiorstwie.

Co prawda, mniejsze zadłużenia nieco trudniej odzyskać w przeciwieństwie do pokaźniejszych sum. Pamiętajmy jednak, że w dalszym ciągu gra toczy się o nasze pieniądze.

Wniosek z tego jest prosty – nie powinno się zwlekać z windykacją w przypadku zarówno wysokiej, jak i niskiej kwoty zadłużenia. Te pieniądze się po prostu wierzycielowi należą, nie wspominając już o poświęconym czasie, energii i materiałach, zużytych podczas realizacji transakcji handlowej.

MIT 4 – Windykacja należności jest tylko dla dużych przedsiębiorstw

Nie ma żadnego znaczenia, ile osób jest zatrudnionych w firmie, która chciałaby poddać windykacji swoich niesolidnych kontrahentów.

Firma windykacyjna podejmie się odzyskiwania należności i dla dużych firm, i dla małych lub średnich przedsiębiorstw.

MIT 5 – Windykatorzy są natarczywi i bezwzględni

Skuteczna windykacja długów nie sprowadza się do bezwzględnego i uporczywego egzekwowania zapłaty od dłużnika.

Firmy odzyskujące należność na zlecenie, kontaktują się z osobami zadłużonymi w sposób zgodny z prawem, prowadząc negocjacje i proponując im sprzyjający plan spłaty (oczywiście uwzględniając w tym wszystkim interes wierzyciela).

Poza tym windykatorów obowiązuje zakaz nachodzenia dłużników w siedzibie firmy lub w miejscu zamieszkania, bez ich zgody.

Nękanie licznymi telefonami i wiadomościami również nie jest dozwolone.

Porównaj oferty najlepszych firm windykacyjnych za darmo!

MIT 6 – Wszystkie firmy windykacyjne stosują nieodpowiednie praktyki

To jeden z najszkodliwszych mitów dotyczących zawodu windykatora. Winne temu są wszystkie firmy quasi-windykacyjne, które działają w sposób nieprofesjonalny.

Dlatego szczególnie ważne jest, aby nasz wybór trafił na kompetentną i sprawdzoną firmę świadczącą usługi windykacyjne.

W kwalifikowanej firmie można mieć pewność, że proces odzyskiwania należności nie sprowadza się do bezwzględnego egzekwowania zapłaty od dłużnika.

Windykując niespłacone należności, kompetentna firma windykacyjna w swoich procedurach uwzględnia przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, a także dobre obyczaje.

Ważne

Sprawdzone firmy windykacyjne postępują w granicach prawa, działając z uwzględnieniem zasad etycznych, nie narażając przy tym relacji dłużnika z wierzycielem na pogorszenie.

Dowiedz się: Co może windykator?

MIT 7 – Przedawnione długi znikają

To, że długi ulegają przedawnieniu, jest faktem niezaprzeczalnym. Dla każdego z typów roszczeń kodeks cywilny przewidział konkretne terminy przedawnienia.

Ale to nie oznacza, że gdy nastąpi przedawnienie długu, on znika. Taki dług nadal istnieje, a wierzyciel ma prawo dochodzić jego spłaty, choć już nie przy pomocy organów państwowych – w tym przypadku sądu i komornika.

MIT 8 – Windykator i komornik to to samo

Obie te profesje są często mylone ze sobą. Tymczasem zakres działań wykonujących je osób znacząco się od siebie różni.

Definicja

Windykator to przede wszystkim osoba, której działania windykacyjne polegają na przekonaniu dłużnika do spłaty zadłużenia.

Proponuje on m.in. rozłożenie długu na raty, informuje o konsekwencjach jego niespłacenia, np. wpis danych osoby zadłużonej do rejestru biur informacji gospodarczych, czy wszczęcie postępowania sądowego.

Definicja

Komornik jest funkcjonariuszem państwowym, dzięki czemu wolno mu więcej. Na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd, może on przejść do egzekucji komorniczej z majątku dłużnika.

Przedmioty takiej egzekucji to najczęściej:

  • ruchomości i nieruchomości, należące do dłużnika,
  • środki finansowe (np. wynagrodzenie za pracę),
  • część renty, emerytury oraz dochodów z innych tytułów.

Podsumowując – windykator nie ma prawa zajmować majątku dłużnika, w przeciwieństwie do komornika, który w ten sposób odzyskuje wierzytelność, po uprzednim uzyskaniu przez sąd tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

MIT 9 – Windykator może informować o zadłużeniu osoby postronne

Przy przeprowadzaniu rozmów na temat posiadanego długu profesjonalni windykatorzy zawsze upewnią się, że rozmowa toczona jest z właściwą osobą.

Co więcej, rzetelna firma windykacyjna nigdy nie dopuści do wycieku poufnych informacji, które dotyczą tak delikatnej sprawy, jaką niewątpliwie jest zadłużenie.

Porównaj oferty najlepszych firm windykacyjnych

Ważne

Fachowa firma ściągająca długi zazwyczaj posiada system weryfikacji rozmówców, co również ma ogromne znaczenie, odnosząc się do ochrony wrażliwych danych.

Podsumowanie

  • Proces windykacji długów polega na przedsięwzięciu działań, których celem jest odzyskanie pieniędzy wierzyciela, zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Windykację musisz rozpocząć od etapu polubownego.
  • Wokół windykacji należności narosło wiele mitów i błędnych przekonań.
  • Wynajęcie firmy windykacyjnej jest najlepszym z dostępnych sposobów na ściągnięcie należności.

Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Jak sprawdzić swoje długi

Jak sprawdzić swoje długi w Internecie za darmo? 3 sposoby

Raz na jakiś czas warto sprawdzić, czy nie zalegasz komuś ze spłatą. Sprawdź, jak za darmo sprawdzić swoje długi w Internecie.

Autor: Klaudia Borkiewicz|29.05.2023 r.
przedawnienie roszczeń

Zawieszenie a przerwanie biegu przedawnienia – zmiany od 2022

Przedawnienie roszczeń może uniemożliwić Ci odzyskanie pieniędzy. Co zrobić, aby nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia?

Autor: Klaudia Borkiewicz|07.12.2022 r.
dlużnik kto to jest

Dłużnik a wierzyciel – jaka jest różnica?

Dłużnik a wierzyciel – porównanie. Dowiedz się, czym różni się dłużnik od wierzyciela oraz jakie prawa ma dłużnik, a jakie wierzyciel.

Autor: Klaudia Borkiewicz|04.11.2022 r.