CashFix arrowWiedza arrowWindykator – kto to jest i czym się zajmuje?

Windykator – kto to jest i czym się zajmuje?

Windykator kto to

Zawód windykatora od zawsze wzbudzał wiele kontrowersji. Z biegiem czasu wokół niego narastało coraz to więcej mitów i legend, które utrwaliły stereotyp windykatora, jako osoby bezwzględnej i niecofającej się przed niczym, aby odzyskać dług. A jak jest naprawdę? Kim jest windykator? Co należy do jego obowiązków? Co może, a czego nie? Na te oraz na inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym tekście.

Windykator – kto to?

Na początek należy podkreślić, iż faktyczny wizerunek windykatora diametralnie różni się od tego wykreowanego w świadomości większości osób.

Definicja

Windykator to osoba, która w imieniu wierzyciela ma za zadanie nakłonić dłużnika do spłaty zadłużenia, wykorzystując do tego celu środki zgodne z prawem.

Windykatorem może być pracownik banku, firma windykacyjna bądź ktoś, kto prowadzi własną działalność gospodarczą nastawioną na windykację.

Zawód ten, póki co nie doczekał się jeszcze swojej regulacji prawnej, jednakże widnieje on w polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 4214.

Windykator działa na zlecenie zarówno przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. Analogicznie windykować może i przedsiębiorców, i osoby fizyczne.

Kim więc jest windykator w rzeczywistości? To osoba, która przekonuje płatników do spłaty zobowiązania w sposób polubowny, zgodny z zasadami etyki, nienaruszający przy tym ich praw.

Porównaj oferty firm windykacyjnych

Dowiedz się więcej na temat windykacji polubownej: Windykacja polubowna – co to jest?

Czym zajmuje się windykator?

Głównym zadaniem windykatora będzie wykorzystanie uczciwych narzędzi czy strategii, które mają doprowadzić do odzyskania długu wobec mocodawcy.

Najczęściej odbywa się to drogą komunikacji telefonicznej, mailowej, a także przy pomocy specjalnych pism. To jednak nie wszystko, ponieważ istnieje coś takiego, jak windykator terenowy.

Definicja

Windykator terenowy to osoba zajmująca się bezpośrednim kontaktem z dłużnikiem w miejscu jego zamieszkania bądź w siedzibie zadłużonego przedsiębiorstwa. Informuje go o zaległościach i konieczności spłaty.

Uwzględniając wszelkie problemy dłużnika, proponowane są mu jak najdogodniejsze warunki spłaty poprzez np. rozłożenie zadłużenia na raty.

Można zatem powiedzieć, że windykator jest swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, kierującym się zasadą win-win. Korzyścią takiego podejścia jest między innymi zachowanie dobrych stosunków między stronami.

Przykład

Pani Joanna prowadzi hurtownię spożywczą. Jej klientem jest firma X, która zakupiła towar o łącznej wartości 11 tys. zł. Wystawiona została faktura ze wskazaniem na 14-dniowy termin płatności. 15 dnia od jej wystawienia pani Joanna ma prawo wynająć windykatora, np. korzystając z usług firmy windykacyjnej, której zadaniem będzie odzyskanie należności w jej imieniu.

Sprawdź: Niezapłacona faktura – co zrobić, gdy klient nie płaci?

Co zrobić, aby zostać windykatorem?

Podjęcie pracy jako windykator jest prostsze, niż się wydaje. Przynajmniej w porównaniu z profesją, jaką jest komornik. Kluczowymi czynnikami są: wykształcenie, predyspozycje osobowościowe czy obecność w rejestrze przedsiębiorców.

Wykształcenie

O ile dysponowanie dyplomem ukończenia studiów nie jest wymagane, o tyle posiadanie wykształcenia co najmniej średniego jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy jako windykator.

Oczywiście studia, szczególnie na kierunkach humanistycznych, będą niewątpliwym atutem, ponieważ dobrego windykatora cechuje doskonała znajomość prawa czy szereg miękkich umiejętności.

Jakie kierunki studiów warto ukończyć, aby zostać windykatorem?

 • prawo,
 • socjologia,
 • psychologia,
 • administracja,
 • finanse i rachunkowość.

Warto pamiętać również o tym, że wyższe wykształcenie nierzadko zapewnia awans, co jest szczególnie ważne w budowaniu satysfakcjonującej kariery zawodowej.

Kompetencje psychospołeczne i interpersonalne

Z pewnością niejedna osoba zdaje sobie sprawę z tego, jak przekonanie nierzetelnego kontrahenta do spłaty zadłużenia jest trudne i wymagające. Z tego też powodu próby windykacji na własną rękę często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Ze względu na specyficzność samego zawodu, nie wystarczy być w posiadaniu suchej wiedzy. Równie ważnym czynnikiem predysponującym do profesji windykatora są umiejętności miękkie. Co można przez to rozumieć?

Kontakt z dłużnikiem często bywa wyczerpujący, bezowocny czy po prostu nieprzyjemny. W końcu nakładany jest na niego przymus zapłaty należności, której z jakiegoś powodu jednak w dalszym ciągu nie uregulował.

Profesjonalny windykator powinien cechować się przede wszystkim:

 • odpornością na sytuacje stresowe;
 • panowaniem nad swoimi emocjami;
 • stanowczością oraz nieustępliwością mimo nacisków i presji;
 • metodycznością;
 • motywacją i samozaparciem;
 • empatią;
 • cierpliwością.

Windykatorzy powinni także umieć wykorzystywać w swoich działaniach perswazję, której punktem docelowym będzie polubowne doprowadzenie do spełnienia roszczenia.

Dodatkowo cenna będzie zdolność do szybkiego i adekwatnego reagowania na nieprzewidzianie sytuacje oraz umiejętność podejmowania trafnych decyzji wobec dynamicznie zmieniających się okoliczności.

Prawo

Zawodu windykatora w tej chwili nie obowiązuje żadne prawne uregulowanie. Niemniej jednak podparciem będzie w tym przypadku zasada swobody działalności gospodarczej, która wprost wynika z konstytucji oraz z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Co więcej, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, natomiast osoby prawne takie, jak np. spółki muszą zostać wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dodatkowe umiejętności

Aby jeszcze bardziej zwiększyć swój profesjonalizm oraz pomóc sobie na rynku pracy, windykator powinien inwestować w swój rozwój. Przydatne do tego celu będą wszelkie kursy, które dostarczają właściwą wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Dzięki szerokiej ofercie kursów windykacyjnych, ich uczestnik ma okazje poznać techniki radzenia sobie w trudnych i spontanicznych sytuacjach. Ponadto wypracowuje przy tej okazji odpowiednie metody czy strategie negocjacji z dłużnikami.

Kolejną niezwykle istotną rzeczą jest posiadanie prawa jazdy kat. B. Windykator, zwłaszcza terenowy, musi być przygotowany na konieczność przemieszczania się np. do siedzib zadłużonych firm.

Cechy dobrego windykatora

Posiadanie dłużników stanowi poważne zagrożenie dla utrzymania dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Piętrzące się niezapłacone faktury słusznie wzbudzają niepokój, ponieważ np. sprzedając towar, tracimy podwójnie – sam produkt, posiadający określoną wartość oraz pieniądze, będące zapłatą za niego.

Najrozsądniej jest ściągać zadłużenie z pomocą fachowych windykatorów.

Doskonale sprawdzi się w tej sytuacji firma ściągająca długi, która poprzez podejmowanie działań mających zmusić dłużnika do zapłaty długu na rzecz wierzyciela, działa na korzyść swojego zleceniodawcy, odejmując mu problemów związanych z niespełnionymi zobowiązaniami.

Przedstawiciel firmy windykacyjnej za pośrednictwem windykacji polubownej zajmuje się odzyskiwaniem długów jeszcze przed postępowaniem sądowym.

Czym kierować się przy wyborze windykatora?

Teoria, jak i praktyka, funkcjonują w przypadku zawodu windykatora niemal symbiotycznie, co oznacza, że jedno bez drugiego nie ma zastosowania. Dlatego, żeby móc oferować usługi windykacyjne, wykonywane z należytą starannością i profesjonalizmem, należy wykorzystywać w swojej pracy oba podejścia.

Na co zwracać uwagę wybierając windykatorów?

 • bogate doświadczenie, poparte sukcesami,
 • liczne opinie zadowolonych klientów,
 • szeroka wiedza w dziedzinie prawa,
 • umiejętności negocjacyjne oraz interpersonalne,
 • metody windykacji zgodne z zasadami etyki i przepisami prawa.

Podstawową funkcją windykatora jest odzyskanie wierzytelności dla swojego mocodawcy, i z tego będzie on też rozliczany. Warto więc zlecić windykację należności podmiotom z odpowiednim do tego celu zapleczem.

Porównaj oferty najlepszy firm windykacyjnych na rynku!

Co może windykator, a czego nie?

W głównej mierze rolą windykatora będzie odzyskanie należności poprzez ustalenie dogodnego dla dłużnika, a równocześnie zadowalającego dla wierzyciela, sposobu spłaty zadłużenia.

Wobec tego ideą pracy podmiotów windykujących będzie porozumienie się z zadłużonym w sprawie np. wysokości rat oraz okresu ich spłat, biorąc pod uwagę jego możliwości materialne.

Windykatorzy mają prawo również informować dłużnika o dalszych konsekwencjach braku wpłaty, co wiązać będzie się ze skierowaniem sprawy na drogę sądową, a w razie braku reakcji na wyrok lub nakaz, z wszczęciem egzekucji komorniczej.

co może windykator?

Jakie uprawnienia ma windykator?

Windykatorzy mają przede wszystkim prawo kontaktować się z dłużnikiem drogą telefoniczną, pisemną, a także elektroniczną (SMS, e-mail).

Do uprawnień windykatora będzie naturalnie należeć dostarczanie nierzetelnym kontrahentom ponagleń do zapłaty, czyli tzw. monitów z przypomnieniem o zaległościach, z prośbą o niezwłoczne ich uregulowanie. Zaliczyć można do tego również wezwania do zapłaty.

Innymi słowy, ma on możliwość ściągać dług w zakresie windykacji polubownej.

Wizyta w siedzibie zadłużonej firmy czy zapukanie do domu dłużnika są jak najbardziej dozwolone, z małym zastrzeżeniem – windykator nie może bez zgody wejść do środka.

Czego nie może windykator?

Windykatorzy nie mają prawa nękać dłużnika wielokrotnymi telefonami. Niedozwolone jest także wszelkiego rodzaju zastraszanie, obrażanie czy uciekanie się do agresji werbalnej bądź fizycznej.

Tak, jak wcześniej wspominaliśmy – windykator ma prawo złożyć wizytę w siedzibie zadłużonego przedsiębiorstwa czy w domu dłużnika. Ma on jednak bezwzględny zakaz wtargnięcia do środka bez wyraźnego zaproszenia dłużnika.

Windykatorów obowiązuje również dyskrecja. Nie mają oni prawa rozmawiać na temat zadłużenia z osobami postronnymi, czyli pracodawcą, współpracownikami, sąsiadami, a nawet ze współmałżonkiem dłużnika. Odstąpienie od tej zasady może zostać odebrane jako naruszenie dóbr osobistych.

To, co jest niezwykle istotne, to to, iż windykator nie może pod żadnym pozorem podjąć się zajęcia składników majątku dłużnika. Tego typu czynności spoczywają wyłącznie na komornikach sądowych.

Czego nie może robić windykator?

Windykator a komornik sądowy

Komornik sądowy w przeciwieństwie do windykatora posiada przepis prawny regulujący jego zawód. Powołując się na art. 1. Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym.

Do najważniejszych zadań komornika należy wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne oraz niepieniężne, a także zabezpieczanie roszczeń.

Dzieli on zatem swoją profesję z takimi zawodami jak sędzia czy prokurator.

Biorąc pod uwagę zapisy powyżej ustawy na stanowisko komornika ubiegać się może osoba:

 • z polskim obywatelstwem,
 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadająca nienaganną opinię i nieskazitelny charakter,
 • która nie jest ani karana, ani podejrzana o żadne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub żadne przestępstwo skarbowe,
 • która ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce lub za granicą na uczelni uznawanej w Polsce, z tytułem magistra prawa,
 • po aplikacji komorniczej,
 • która złożyła egzamin komorniczy,
 • która posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe jako asesor komorniczy,
 • która ukończyła 28 r.ż.,
 • posiadająca zarówno zdolność psychiczną, jak i fizyczną.

Komornicy często utożsamiani są z windykatorami. Zresztą błędnie, ponieważ, prawda jest taka, że oba zawody choć podobne, mają swój udział na różnym etapie walki o wierzytelność.

Najprościej można wytłumaczyć to w ten sposób: dopóki trwa polubowna windykacja należności od dłużnika, dopóty zaangażowany jest w nią windykator. Gdy jednak nie ma szans na porozumienie z zadłużonym albo w przypadku ryzyka przedawnienia roszczenia, windykator kieruje w imieniu klienta sprawę do sądu.

A gdzie w tym wszystkim komornik?

Sąd po rozpoznaniu sprawy wyda nakaz zapłaty lub wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności, dzięki któremu możliwa będzie egzekucja komornicza, czyli dochodzenie należności z majątku dłużnika. Egzekucją komorniczą zajmuje się komornik.

Windykator a komornik – różnice

Uprawnienia i obowiązki komorników znacząco różnią się od tych przypisanych windykatorom.

Wzbudzające najsilniejsze emocje jest prawo do zajęcia mienia dłużnika. Dokonać tego może tylko komornik. Ponadto komornik musi zostać wpuszczony do mieszkania dłużnika lub siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku odmowy wróci on w towarzystwie policji.

Wracając do zajęcia mienia, komornik w trakcie postępowania egzekucyjnego ma dwie możliwości – albo od razu zabiera je ze sobą, albo poczyni wpis do rejestru.

Druga opcja pozwala dłużnikowi na korzystanie z mienia przez określoną ilość czasu, natomiast nie może ani go sprzedać, ani pozbyć się go, gdyż wkrótce trafi ono na licytację. Egzekucja długu pozwala również na zajęcie np. środków pieniężnych z konta bankowego (art. 845 k.c.).

Ważne

Komornik nie ma prawa zabrać dłużnikowi wszystkiego. Jego działania nie mogą skutkować pozbawieniem środków do życia osób zadłużonych.

Co może windykator?
Co może komornik?

Wysłanie wezwania do zapłaty
Wysłanie wezwania do zapłaty

Wysyłanie monitów przypominających o zaległościach w spłacie
Wysyłanie monitów przypominających o zaległościach w spłacie

Kontaktowanie się z dłużnikiem telefonicznie
Kontaktowanie się z dłużnikiem telefonicznie

Wizyta w miejscu zamieszkania lub w siedzibie firmy dłużnika za
wcześniejszą
zgodą
Wizyta w miejscu zamieszkania lub w siedzibie firmy dłużnika

Przeprowadzanie negocjacji z dłużnikiem
Przymusowe wejście do mieszania lub do siedziby zadłużonej firmy samemu bądź
w asyście funkcjonariuszy policji

Informowanie osoby zadłużonej o konsekwencjach braku wpłaty
Zajęcie ruchomości i nieruchomości

Zajęcie rachunku bankowego

Zajęcie renty czy emerytury

Zajęcie wynagrodzenia za pracę, a także z umów cywilno-prawnych

Spieniężenie majątku dłużnika na licytacji

Warto podkreślić, że komornik nie ma prawa zajmować świadczenia 500 plus.

Skorzystaj z darmowej porównywarki firm windykacyjnych

Podsumowanie

 • Windykator zajmuje się odzyskiwaniem należności w imieniu swojego mocodawcy.
 • Windykatorzy mogą kontaktować się z dłużnikiem w rozmaity sposób, informując o konieczności zapłaty.
 • Komornik a windykator to dwie różne profesje.
 • Komornik to funkcjonariusz publiczny.
 • Windykator nie ma prawa nachodzić dłużnika w miejscu pracy.
 • Windykator nie musi posiadać konkretnego wykształcenia.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
odzyskiwanie długów z firmą winykacyjną

Odzyskiwanie długów – 6 powodów, dlaczego warto zlecić windykację

Odzyskiwanie długów staje się o wiele łatwiejsze, jeśli do działań zaangażujemy firmę windykacyjną. Poznaj 6 powodów, dla których warto z nią współpracować.

Autor: Klaudia Borkiewicz|25.08.2022 r.
windykacja przedsądowa

Windykacja przedsądowa – co to jest i na czym polega?

Windykacja przedsądowa, zwana też polubowną, to najszybszy sposób na odzyskanie należności od dłużnika. Pomagamy wybrać firmę windykacyjną.

Autor: Beniamin Niśkiewicz|20.10.2023 r.
co gdy dłużnik nie odbiera wezwania do zapłaty

Co gdy dłużnik nie odbiera wezwania do zapłaty?

Co robić, gdy dłużnik nie odbiera wezwania do zapłaty? Najlepiej podejmij konkretne działania windykacyjne, żeby odzyskać swoje pieniądze.

Autor: Beniamin Niśkiewicz|30.10.2023 r.