CashFix arrowWiedza arrowWindykator a komornik, czym się od siebie różnią?

Windykator a komornik

, czym się od siebie różnią?

Windykator a komornik różnice

Dróg odzyskania długu jest wiele. Wierzyciel może próbować odzyskać pieniądze samemu, z pomocą windykatora lub angażując w proces komornika sądowego. Choć obie te profesje często mylone są ze sobą, a osoby te pracują w tej samej branży, ich uprawnienia znacznie się od siebie różnią. W artykule dowiesz się, co może windykator, a co komornik, i kiedy z nimi współpracować.

Windykator – kto to jest?

Żeby dokonać rozróżnienia między windykatorem a komornikiem, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z charakterystyką obu zawodów.

Na samym początku zacznijmy od wyjaśnienia sobie, kim jest windykator.

Definicja

Windykator to wynajęta przez wierzyciela osoba, zajmująca się pozasądowym przekonaniem dłużnika do spłaty zadłużenia.

Windykatorów zatrudnia bank lub firma windykacyjna. Niewykluczone jest również prowadzenie przez nich własnej działalności gospodarczej.

Windykator, jak sama nazwa wskazuje, przeprowadza windykację należności na rzecz swojego zleceniodawcy. Ci doświadczeni, mogą pochwalić się wieloma sprawami zakończonymi polubownym ściągnięciem długu.

Windykator – czym się zajmuje?

Kluczowym zadaniem windykatorów jest ustalenie ostatecznego terminu zapłaty oraz doprowadzenie osoby zadłużonej do spełnienia roszczenia wobec swojego wierzyciela.

Zatem usługi windykatora skierowane są do tych przedsiębiorców, którzy zmagają się z problemem w wyegzekwowaniu spłaty zadłużenia od nierzetelnych kontrahentów. Mogą się oni wtenczas zgłosić do windykatora, który użyje różnych metod, aby odzyskać ich pieniądze.

Ważne

Windykator jest kimś, kto zawodowo ściąga długi.

Należy zapamiętać, że wszelkie czynności podejmowane przez taką osobę, zawsze muszą być realizowane zgodnie z obowiązującym prawem.

Ponadto dobry windykator, którego zatrudnia bank czy firma windykacyjna, działa według zasad etyki, nie dopuszczając do żadnych nadużyć – dzięki temu możemy być pewni, że nasze relacje z niepłacącym kontrahentem nie ulegną pogorszeniu.

Co więcej, windykatorzy zatrudnieni przez firmę windykacyjną cechują się doskonałymi zdolnościami negocjacyjnymi, znajomością prawa, podejściem psychologicznym czy perswazją.

Zanim więc dojdzie do ostatecznego etapu, jakim jest egzekucja komornicza, warto zasięgnąć pomocy u zawodowców, którzy kompetentnie ściągną dług od niepłacącego klienta.

Windykacja należności

Chcesz odzyskać swoje pieniądze? Służymy pomocą.

ZADZWOŃ 538 234 500

Co windykator może zrobić?

Uprawnienia windykatora różnią się w znacznym stopniu od kompetencji komornika sądowego.

Przede wszystkim windykator ma prawo w imieniu wierzyciela dokonywać polubownych prób zdyscyplinowania osoby zadłużonej. Co ważne – nakłonienie dłużnika do spełnienia roszczenia może odbywać się również na drodze postępowania sądowego. Wówczas windykator, jako pełnomocnik wierzyciela, kieruje sprawę do sądu.

Do uprawnień windykatora należy:

 • kontakt z dłużnikiem telefonicznie, SMS, e-mail, poczta tradycyjna,
 • przypomnienie o zapłacie, czyli tzw. monity,
 • przedsądowe wezwanie do zapłaty,
 • windykacja terenowa,
 • negocjacje.

Profesja windykatora skupia się przede wszystkim na poinformowaniu dłużnika o konieczności zapłaty długu, dalszych konsekwencjach braku wpłaty oraz wynegocjowaniu takich warunków spłaty, aby uwzględnić interesy zarówno wierzyciela, jak i dłużnika.

W tym celu windykator terenowy najczęściej odwiedza osobę zadłużoną w jej miejscu zamieszkania lub siedzibie firmy, przy czym dzieje się tak tylko i wyłącznie za jej zgodą.

Po uprzednim umówieniu dochodzi do negocjacji, których owocem jest najczęściej rozłożenie zadłużenia na raty lub wydłużenie terminu płatności.

Czego windykator nie może zrobić?

Windykatora obowiązują pewne prawa, obowiązki, ale i również ograniczenia.

Czego nie może windykator?

 • zmusić dłużnika do zapłaty długu,
 • rozmawiać na temat jego zadłużenia z osobami nieupoważnionymi (może to zostać potraktowane jako naruszenie dóbr osobistych),
 • nękać dłużnika (np. wydzwaniając do niego kilkanaście razy dziennie),
 • stosować gróźb,
 • zachowywać się wobec dłużnika agresywnie,
 • odwiedzać dłużnika w domu czy miejscu pracy, bez jego zgody.

Ponadto majątek dłużnika może zająć tylko komornik. Windykator nie ma prawa zajmować konta bankowego czy spisywać majątku osoby zadłużonej.

Czytaj więcej: Windykator – kto to jest?

Komornik – kto to jest?

W momencie gdy działania podjęte przez windykatora, zarówno polubowne, jak i sądowe, nie przyniosły pożądanego rezultatu, pozostaje już tylko egzekucja komornicza.

Zanim jednak komornik sądowy przystąpi do egzekucji komorniczej, musi dojść do postępowania sądowego. Dopiero po wydaniu przez sąd wyroku lub nakazu zapłaty, komornik może przystąpić do czynności egzekucyjnych.

Definicja

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Pracuje na podstawie wyroku sądu lub nakazu zapłaty, opatrzonego klauzulą wykonalności.

Kiedy w sprawę zaangażowany jest komornik, dłużnik nie ma co liczyć na negocjacje, mediacje czy jakiekolwiek ustępstwa. Innymi słowy – nie ustalimy z nim np. terminu spłaty

To urzędnik państwowy, którego jedynym zadaniem jest wyegzekwowanie zapłaty należności z majątku dłużnika.

Ważne

Komornik sądowy działa na wniosek wierzyciela, wykonując postanowienie sądu, czyli tytuł wykonawczy, który objęty jest egzekucją zadłużenia.

W chwili wydania orzeczenia sądowego, na samym wstępie komornik przechodzi do działań polegających na dokładnym oszacowaniu majątku dłużnika, natomiast obowiązkiem osoby zadłużonej będzie przedstawienie komornikowi sądowemu całego posiadanego majątku – bez zatajania któregokolwiek z jego składników.

Skorzystaj z darmowej porównywarki firm windykacyjnych

Komornik – czym się zajmuje?

Faktem jest, że egzekucję komorniczą nie sposób zatrzymać, chyba że wstrzyma ją sam wierzyciel. W jej ramach, jak już pewnie wiesz, dochodzi do zajęcia majątku niesolidnego płatnika.

Co może zająć komornik? Jest to między innymi:

– wynagrodzenie za pracę czy z tytułu umowy cywilno-prawnej,

– renta,

– emerytura,

– konto bankowe,

– nieruchomości,

– sprzęt AGD,

– dzieła sztuki,

– biżuterię

– samochody.

Jednakże należy mieć na uwadze to, iż egzekutor musi zapewnić dłużnikowi środki, które stanowią absolutne minimum do przeżycia, wszystkie niezbędne do pracy czy nauki sprzęty, a także wszelkie urządzenia, które są potrzebne do funkcjonowania osób z niepełnosprawnością.

Co może komornik?

Zakres kompetencji komornika sądowego jest dość rozbudowany. Uprawnienia te regulowane są przez Ustawę z dnia 22 marca 2018 r. – o komornikach sądowych.

W ramach postępowania egzekucyjnego komornik może:

 • wykonywać orzeczenia sądu w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie tego typu roszczeń;
 • przeprowadzać licytacje;
 • zarządzać postanowieniami o zabezpieczeniu spadku;
 • sporządzać spis inwentarza;
 • doręczać osobie zadłużonej pisma sądowe, procesowe i zawiadomienia;
 • wykonywać inne tytuły wykonawcze lub egzekucyjne, podlegające egzekucji;
 • poszukiwać majątku i źródeł dochodów dłużnika na zlecenie wierzyciela.

Porównaj oferty najlepszych firm windykacyjnych

Windykator a komornik – podstawowe różnice

Zazwyczaj komornika utożsamia się z windykatorem. Jest to błąd, gdyż w rzeczywistości oba te zawody mają swój udział w odrębnym etapie odzyskiwania należności, a uprawnienia obu są zupełnie różne.

Windykator a komornik różnice

Podstawową różnicą między windykatorem a komornikiem jest to, iż windykator próbuje doprowadzić do spłaty długu przy użyciu windykacji polubownej, a w ostateczności sądowej.

Komornik zaś przejmuje sprawę dopiero po uzyskaniu w sądzie tytułu wykonawczego.

Ważne

Komornik sądowy, w przeciwieństwie do windykatora, jest uprawniony do przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

A co w kwestii pozostałych praw?

Otóż windykator przede wszystkim pod żadnym pozorem nie może siłą wejść do domu dłużnika, tylko komornik posiada do tego pełne prawo.

Co więcej, jeśli zadłużony nie wpuści egzekutora do mieszkania, ten wróci w asyście funkcjonariusza policji.

Kolejną newralgiczną kwestią w tym temacie jest zajęcie majątku dłużnika, do którego dochodzi w drodze postępowania egzekucyjnego.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, windykator nie ma uprawnień, aby jego dokonać, ale za to komornik już tak.

Ważne

Komornik jest funkcjonariuszem państwowym, a windykator nie.

Podczas zajęcia składników majątku zadłużonego egzekutor owszem, może fizycznie zabrać rzeczy, ale zdarza się też, że wpisuje własność do specjalnego rejestru, przez co dłużnik przez określony czas może z nich korzystać. Z zastrzeżeniem, że nie może on ani sprzedać tych rzeczy, ani się ich pozbyć. Przeznaczone są one bowiem na licytację.

Sprawdź też: Krajowy Rejestr Dłużników, jak sprawdzić kogoś i siebie?

Podsumowanie

 • Windykator to osoba zawodowo dochodząca do spłaty długu na rzecz wierzyciela.
 • Zadaniem windykatora jest m.in. poinformowanie dłużnika o upływie terminu płatności i konsekwencjach dalszego zwlekania ze spłatą.
 • Komornik i windykator to nie to samo.
 • Windykacja polubowna i sądowa to dwa sposoby windykatorów na odzyskanie należności.
 • Komornik egzekwuje zapłatę od dłużnika, dzięki wszczęciu egzekucji komorniczej.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Handel długami - jak działa?

Czym jest handel długami i jak może pomóc w odzyskaniu pieniędzy?

Handel długami jest popularną formą windykacji pożyczek i płatności za faktury. Sprawdź, czy giełda długów może pomóc odzyskać Twoje pieniądze!

Autor: Patryk Marzec|15.09.2023 r.
Krajowy rejestr dłużników, jak sprawdzić kogoś

Krajowy Rejestr Dłużników, jak sprawdzić kogoś i siebie?

W Krajowym Rejestrze Dłużników możesz sprawdzić wiarygodność kontrahenta i czy wywiązuje on się ze swoich zobowiązań. Wystarczy tylko kilka kroków.

Autor: Klaudia Borkiewicz|31.03.2022 r.
Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Krótki poradnik

Zastanawiasz się, jak założyć firmę? W tym artykule dowiesz się, czy warto i jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Autor: Klaudia Borkiewicz|12.05.2023 r.