CashFix arrowWiedza arrowJak napisać wezwanie do zwrotu zaliczki?

Jak napisać wezwanie do zwrotu zaliczki?

wezwanie do zwrotu zaliczki
Chcę odzyskać zaliczkę z pomocą firmy windykacyjnej

Wezwanie do zwrotu zaliczki powinno być sporządzone w sposób profesjonalny i zwięzły. Musi ono zawierać wszystkie istotne informacje, takie jak dane stron umowy czy kwotę zaliczki. Chcesz się dowiedzieć, czy zwrot zaliczki zawsze jest możliwy? W tym artykule odpowiadamy na podstawowe pytania dotyczące tego, jak odzyskać wpłaconą zaliczkę i pokazujemy krok po kroku, jak można sporządzić wezwanie do zwrotu zaliczki.

Czym jest wezwanie do zwrotu zaliczki?

Wezwanie do zwrotu zaliczki to formalne pismo lub powiadomienie wysyłane przez jedną stronę umowy do drugiej, w którym żąda się zwrotu wcześniej zapłaconej zaliczki. Zaliczka to suma pieniędzy wpłacona przez jedną ze stron umowy jako forma zabezpieczenia lub potwierdzenia chęci zawarcia umowy.

Wezwanie do zwrotu zaliczki może być stosowane w różnych kontekstach, takich jak umowy sprzedaży nieruchomości, umowy najmu, umowy na dostawę towarów lub usług itp. W sytuacjach, gdy umowa nie zostaje zawarta z powodu niezależnych od strony, która wpłaciła zaliczkę, może być uzasadnione żądanie jej zwrotu.

W jakiej sytuacji zaliczka podlega zwrotowi?

Zaliczka podlega zwrotowi wtedy, kiedy jedna ze stron umowy postanowi odstąpić od jej warunków, oczywiście w przypadku braku odmiennego zastrzeżenia umownego. Nie oznacza to jednak, że można tak po prostu zrezygnować z umowy, nie ponosząc żadnych konsekwencji i odzyskując zaliczkę.

Mogą się zdarzyć sytuacje, w których warto rozważyć skorzystanie z opcji kompensaty, czyli dokonania potrącenia. Z jednej strony przedsiębiorca musi zwrócić wcześniej otrzymaną zaliczkę, natomiast z drugiej strony zachowuje prawo do żądania odszkodowania za niewykonanie umowy lub wynagrodzenia za już wykonaną pracę. Aby to zrealizować, może złożyć oświadczenie o potrąceniu, co oznacza odliczenie wcześniej otrzymanej zaliczki od kwoty należnej w formie odszkodowania.

Jak widać, zawsze da się wyegzekwować zwrot zaliczki, ale wcale nie oznacza to, że usługodawca nie może zażyczyć sobie pewnej kwoty za starania poczynione w kierunku wykonania usługi zawartej w umowie. 

Dlaczego wezwanie do zwrotu zaliczki to najbardziej rozsądny sposób na odzyskanie zaliczki?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że odzyskanie zaliczki nie należy do najtrudniejszych czynności windykacyjnych. Przynajmniej tak powinno być, bo wiadomo, że zdarzają się sytuacje wyjątkowe, w których usługodawca lub sprzedawca nie chce zwrócić zaliczki, a chodzi o bardzo dużą kwotę, np. kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno w przypadku niewykonania umowy, jak i przy zwyczajnej rezygnacji, należy Ci się zwrot zaliczki, jeśli taka będzie Twoja decyzja.

Dlaczego lepiej skorzystać z wezwania do zwrotu zaliczki niż od razu przekazać sprawę do firmy windykacyjnej? Przede wszystkim dlatego, że wysłanie takiego wezwania to pierwszy, ale jednak bardzo poważny krok. Takie pismo powinno skłonić usługodawcę czy sprzedawcę do zwrotu zaliczki, nawet jeśli opiewa ona na niewielką kwotę.

Chcę odzyskać zaliczkę z pomocą firmy windykacyjnej

Wezwanie do zapłaty a wezwanie do zwrotu zaliczki – czym się różnią?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty ma charakter ogólny. Może ono dotyczyć nie tylko zaliczki, ale również innych należności. Nie tylko od usługodawców czy sprzedawców, ale także od innych kontrahentów, którzy np. zalegają z płatnością za fakturę.

Różnica dotyczy przede wszystkim nazewnictwa pism, bo służą one do tego samego celu – mają przekonać drugą stronę, aby zwróciła konkretną kwotę wierzycielowi. Druga strona teoretycznie może zignorować takie pismo, ale nie da się ukryć, że wysłanie go jest bardzo poważnym krokiem w kierunku odzyskania należnych pieniędzy.

Sama budowa wezwania do zapłaty i wezwania do zwrotu zaliczki powinna być niemalże identyczna, bo różnicą będzie jedynie sama nazwa pisma. Reszta konstrukcji pozostaje taka sama, zawierając wszystkie niezbędne elementy.

Wezwanie do zwrotu zaliczki wzór

Poniżej widzisz wzór wezwania do zwrotu zaliczki z przykładowymi danymi. W ich miejsce musisz oczywiście wpisać dane właściwe dla Twojej sprawy. Najwygodniejszą opcją będzie dla Ciebie skorzystanie z naszego generatora wezwania do zapłaty. 

Wystarczy, że wpiszesz w wezwaniu wszystkie dane, a gotowy dokument dostaniesz na swoją pocztę e-mail. To bardzo proste, ale przede wszystkim skuteczne, bo masz pewność, że uzyskany dokument będzie zgodny z wszelkimi wymogami stawianymi takim pismom.

Pobierz wezwanie do zwrotu zaliczki PDF

wezwanie do zwrotu zaliczki

W pierwszej części wniosku musisz wpisać miejscowość oraz datę sporządzenia dokumentu. To bardzo ważne, bo adresat powinien wiedzieć, kiedy Twoja prośba została sporządzona. W lewej części dokumentu wpisz swoje dane lub dane swojej firmy, a pod spodem, po prawej stronie zamieść dane dłużnika, od którego żądasz zwrotu zaliczki.

pismo o zwrot zaliczki

W dalszej części zamieść tytuł pisma, w tym przypadku będzie to Wezwanie do zwrotu zaliczki. Tytuł zapisz pogrubionym pismem i umieść go na środku dokumentu. Następnie trzeba będzie wskazać stosunek prawny, z którego wynika wezwanie. Będzie to nr umowy, z której wynika obowiązek zapłaty zaliczki. Podaj także kwotę zaliczki i wskaż, czy żądasz również odsetek za opóźnienie. Jeśli ich nie zażądasz, to być może zwiększysz szanse na to, że druga strona umowy rzeczywiście zwróci Ci zaliczkę.

zwrot pieniędzy za niewykonaną usługę wzór

Poinformuj drugą stronę umowy o terminie, w którym ma on zwrócić Ci zaliczkę. Zamieść też informację o tym, że termin ten będzie liczony od dnia otrzymania przez stronę wezwania do zwrotu zaliczki. W piśmie zawrzyj również numer rachunku bankowego, na który ma trafić przedmiot wezwania do zapłaty.

wezwanie do zwrotu zaliczki wzór

Bardzo istotne jest również to, aby poinformować sprzedawcę lub usługodawcę, iż sprawa może trafić na drogę sądową, jeśli przekroczy on termin wpłaty należności zawarty w piśmie. Wielu dłużników może się przestraszyć Twojej gotowości do skierowania sprawy do sądu, co sprawi, że uda Ci się odzyskać pieniądze już po wysłaniu wezwania do zwrotu zaliczki.

Dokument musisz też podpisać, bo bez pisma jego moc nie będzie wiążąca dla dłużnika. To bardzo istotne.

zaliczka zwrot

Skorzystaj z naszego generatora wezwania do zapłaty. To bardzo intuicyjne narzędzie, dzięki któremu bez żadnych trudności zwiększysz swoje szanse na odzyskanie zaliczki.

Pobierz wezwanie do zwrotu zaliczki PDF

Zwrot pieniędzy za niewykonaną usługę wzór

W przypadku niewykonania zobowiązania przez usługodawcę tym bardziej warto starać się o zwrot zaliczki. Wzór pisma pozostaje bez zmian, więc możesz po prostu skorzystać z generatora wezwania do zapłaty.

Jak wysłać pismo o zwrot zaliczki?

Przede wszystkim zadbaj o to, aby mieć dowody na dostarczenie wezwania do dłużnika. Wyślij je listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub dostarcz osobiście.

Dlaczego to ma takie ogromne znaczenie? W trakcie postępowania nakazowego lub w e-sądzie niezbędne jest dostarczenie dowodów na podjęcie czynności z zakresu polubownej windykacji należności. Wezwanie do uregulowania płatności jest jednym z kluczowych kroków w tym zakresie.

Co więcej, ta zasada staje się niezwykle istotna także przy uwzględnianiu nieuczciwego kontrahenta na liście osób zadłużonych, prowadzonej przez biura informacji gospodarczej.

Co można zrobić, jeśli wezwanie do zwrotu zaliczki nie pomoże?

Jak wyegzekwować zwrot zaliczki, gdy usługodawca lub sprzedawca jest nieugięty i samo wezwanie do zwrotu pieniędzy nie wystarczyło? Najlepiej będzie skontaktować się z profesjonalną firmą windykacyjną lub kancelarią prawną. Windykatorzy znają doskonałe sposoby na odzyskiwanie pieniędzy od kontrahentów.

Znajdź najlepszego windykatora!

  • Jedyna taka porównywarka w Polsce
  • Całkowicie za darmo
  • Tylko sprawdzone firmy

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Są to zarówno sposoby polubowne, jak i droga sądowa. W przypadku polubownego rozwiązania sporu możesz liczyć na mniejsze koszty usługi i szybsze rozwiązanie problemu, więc warto wypróbować tę opcję, zanim zdecydujesz się skierować sprawę do sądu.

Podsumowanie

  • Wezwanie do zwrotu zaliczki musi zawierać szereg danych, podstawę prawną i podpis wierzyciela.
  • Dokument musi być dostarczony w taki sposób, aby można było udowodnić, że dłużnik mógł się zapoznać z jego treścią.
  • Generator wezwania do zapłaty to idealne narzędzie dla każdego, kto chce odzyskać należne pieniądze po rozwiązaniu umowy.
Beniamin Niśkiewicz

Autor artykułu:

Beniamin Niśkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
windykacja w niemczech

Windykacja w Niemczech – jak odzyskać pieniądze

Masz niemieckich kontrahentów, którzy nie płacą faktur w terminie? Podpowiadamy jak przeprowadzić windykację w Niemczech, szybko i bez stresu.

Autor: Anna Sójka|09.04.2024 r.
Jak sprawdzić firmę

Jak sprawdzić firmę przed współpracą? – 5 metod

Współpracuj tylko z wiarygodnymi i uczicwymi kontrahentami. Dlaczego sprawdzanie firmy jest takie ważne? Jak sprawdzić firmę? Dowiesz się w artykule.

Autor: Klaudia Borkiewicz|17.03.2023 r.
jak wyegzekwować zwrot pieniędzy od sprzedawcy

Jak wyegzekwować zwrot pieniędzy od sprzedawcy?

Zastanawiasz się jak wyegzekwować zwrot od sprzedawcy? Odpowiadamy na to pytanie w artykule, proponując sprawdzone rozwiązanie.

Autor: Beniamin Niśkiewicz|29.12.2023 r.