CashFix arrowWiedza arrowJak wyegzekwować zwrot zaliczki?

Jak wyegzekwować zwrot zaliczki?

jak wyegzekwować zwrot zaliczki
Chcę odzyskać zaliczkę z pomocą firmy windykacyjnej

Czy zaliczkę się oddaje? Takie pytanie zadaje sobie bardzo wiele osób prywatnych i wielu przedstawicieli firm, które zawarły umowy z usługodawcami lub sprzedawcami, a wykonanie warunków umowy nie doszło z jakiegoś powodu do skutku. Dowiedz się, kiedy można starać się o zwrot zaliczki i jak to zrobić.

Co to jest zaliczka?

Zaliczka to część płatności, która jest uiszczana z góry jako forma przedpłaty lub zabezpieczenia przed pełnym uregulowaniem zadłużenia. Może dotyczyć różnych transakcji i umów, takich jak umowy kupna-sprzedaży, umowy najmu, umowy o pracę czy umowy usługowej.

Zaliczki mają na celu zabezpieczenie jednej ze stron umowy przed możliwym niewykonaniem zobowiązań przez drugą stronę. Z reguły zaliczki są potem odliczane od całkowitej kwoty płatności lub rozliczane w inny sposób w trakcie dalszej realizacji umowy. Jeśli jednak jedna ze stron nie wywiąże się z umowy, zaliczka może być stracona przez tę drugą stronę jako forma rekompensaty.

Jak odzyskać zaliczkę?

Co do zasady zaliczkę można odzyskać, niezależnie od tego, która strona odpowiada za rozwiązanie umowy. Aby zapewnić możliwość odzyskania zaliczki, zleceniodawca powinien zawrzeć odpowiedni zapis w umowie i podać numer konta, na które środki zostaną zwrócone.

Ważne

Warto dopilnować umieszczenia informacji o zwrocie zaliczki w umowie ze względu na możliwe niejasności. Brak precyzyjnej informacji w umowie może prowadzić do nieporozumień, czy chodzi o zaliczkę czy zadatek.

Jeśli umowa nie zawiera wzmianki o zwrocie zaliczki, istnieje ryzyko, że wpłacona kwota zostanie potraktowana jako zadatek. W przypadku niespełnienia warunków umowy przedwstępnej, istnieje ryzyko utraty wpłaconych środków.

jak odzyskać zaliczkę

Zwrot zaliczki termin

Zobowiązanie do zwrotu zaliczki przyjmuje charakter bezterminowy, co oznacza, że powinno zostać zrealizowane niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do uregulowania długu. Zgodnie z ogólną zasadą, okres przedawnienia rozpoczyna się od chwili, gdy roszczenie staje się wymagalne.

Kiedy zaliczka nie podlega zwrotowi?

Zastanawiasz się, czy zaliczka jest zwrotna w każdej sytuacji? Może się przecież zdarzyć tak, że już po otrzymaniu zaliczki, włożeniu znacznej pracy w realizację umowy, nagle napotkasz problemy z drugą stroną? Ta może się „rozmyślić”, nie współpracować lub nie dostarczać kluczowych informacji i materiałów potrzebnych do zakończenia umowy. Pytanie brzmi, co z zaliczką – czy przedsiębiorca odpowiedzialny za sprzedaż lub usługi musi ją zwrócić?

W takiej sytuacji rozwiązaniem może być skorzystanie z opcji kompensaty, czyli potrącenia. Z jednej strony przedsiębiorca powinien zwrócić otrzymaną zaliczkę. Z drugiej strony ma prawo domagać się odszkodowania za niewykonanie umowy lub wynagrodzenia za pracę, którą już wykonał. Aby to zrealizować, może złożyć oświadczenie o potrąceniu, czyli od kwoty należnej w formie odszkodowania, potrącić wcześniej otrzymaną zaliczkę.

Czy można odzyskać zaliczkę, jeśli usługodawca spełnił warunki umowy?

Tak, jest to jak najbardziej możliwe. Sytuacja z zaliczką wygląda tak, że można ją odzyskać w każdej chwili, aż do momentu wypełnienia wszystkich warunków umowy. Polega to po prostu na odstąpieniu od umowy przez jedną ze stron, najczęściej przez zleceniodawcę.

Nie oznacza to jednak, że odzyskanie zaliczki pod koniec procesu świadczenia usług będzie dla Ciebie opłacalne. Ma to związek z tym, że zleceniobiorca ma prawo wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym wobec zleceniodawcy, jeżeli w związku ze świadczeniem usług zostały już poniesione jakieś koszty. 

Roszczenie odszkodowawcze może być w takiej sytuacji nawet wyższe niż zaliczka, więc jako zleceniodawca i tak będą Państwo musieli ponieść pewne koszty, nawet po zwrocie zaliczki przez usługodawcę lub sprzedawcę. 

Znajdź najlepszego windykatora!

  • Jedyna taka porównywarka w Polsce
  • Całkowicie za darmo
  • Tylko sprawdzone firmy

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Warto zwrócić uwagę, że takim kosztem może być dla sprzedawcy chociażby dostawa towaru z zagranicy. Jeżeli towar był sprowadzany na zamówienie, to sprzedawca jak najbardziej może się starać o odszkodowanie, które pokryje poniesione przez niego koszty transportu towaru. 

Wykonawca wziął zaliczkę i nie wywiązał się z umowy – co robić?

Jeżeli zdarzy się tak, że sprzedawca lub usługodawca nie wywiązał się z umowy, a zgodnie z nią została przez Ciebie uiszczona zaliczka, to wówczas możesz się starać nie tylko o jej zwrot, ale także o odpowiednie odszkodowanie.

Zgodnie z obowiązującym prawem musisz podjąć pozasądowe próby odzyskania należności od dłużnika, a nie ulega wątpliwości, że usługodawca zalegający ze zwrotem zaliczki jest właśnie dłużnikiem. 

Art.  187.  [Treść pozwu]

§  1.  Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

[...]

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/art-187

Na podstawie artykułu 471. Kodeksu cywilnego możesz się starać o odszkodowanie. Kwestia tego, jaka kwota odszkodowania może Ci się należeć w ramach takiego odszkodowania, zależy od tego, jak duże szkody wynikają z zaniechania działań dłużnika.

Art.  471.  [Odpowiedzialność ex contractu]

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-471

Musisz jednak mieć świadomość, że poniesioną szkodę trzeba będzie udowodnić. Byłoby bardzo trudno zrobić to samemu, ale na szczęście możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Zwrot zaliczki za niewykonaną usługę – dlaczego warto skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej?

Firmy windykacyjne i kancelarie prawne zajmujące się windykacją należności mogą Ci pomóc nie tylko odzyskać zaliczkę, ale także uzyskać odszkodowanie od dłużnika, o ile sytuacja na to pozwala.

Jak odzyskać pieniądze za niewykonaną usługę? Skorzystaj z wezwania do zwrotu zaliczki, czyli wezwania do zapłaty o bardziej precyzyjnej nazwie, ale tym samym celu. Możesz też od razu przejść do bardziej profesjonalnych kroków, decydując się na współpracę z firmą windykacyjną. To od Ciebie zależy, którą opcję wybierzesz. Wygenerowanie wezwania do zapłaty jest szybkie i proste, ale nie musi przynieść oczekiwanych rezultatów.

POBIERZ WEZWANIE W PDF - GENERATOR

Jeśli od razu przejdziesz do wyboru firmy windykacyjnej z porównywarką Cashfix, to zyskasz szansę na szybsze rozwiązanie sprawy.

Podsumowanie

  • Zaliczki mają na celu zabezpieczenie jednej ze stron umowy przed możliwym niewykonaniem zobowiązań przez drugą stronę.
  • Brak precyzyjnych informacji w umowie może prowadzić do nieporozumień, a wpłacona kwota może być traktowana jako zadatek, co grozi utratą środków.
  • Zobowiązanie do zwrotu zaliczki jest bezterminowe i powinno być zrealizowane niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do uregulowania długu.

Źródła

Kodeks cywilny

Kodeks postępowania cywilnego

Beniamin Niśkiewicz

Autor artykułu:

Beniamin Niśkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Windykator kto to

Windykator – kto to jest i czym się zajmuje?

Dowiedz się, kto to jest windykator, co może, a czego nie, czym się zajmuje oraz dlaczego warto z nim współpracować.

Autor: Klaudia Borkiewicz|08.06.2022 r.
Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności – wzór z omówieniem

Cesja wierzytelności to przeniesienie praw do wierzytelności na osobę trzecią. Sprawdź, co to jest oraz na czym polega. Wzór z omówieniem.

Autor: Klaudia Borkiewicz|09.06.2022 r.
Jak odzyskać pieniądze za usługę bez umowy?

Jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę bez umowy?

Odzyskanie pieniędzy za wykonaną usługę bez umowy pisemnej do łatwych nie należy. Sprawdź, jak odzyskać swoje pieniądze w takiej sytuacji.

Autor: Klaudia Borkiewicz|19.08.2022 r.