CashFix arrowWiedza arrowCzym jest handel długami i jak może pomóc w odzyskaniu pieniędzy?

Czym jest handel długami i jak może pomóc w odzyskaniu pieniędzy?

Handel długami - jak działa?
Sprzedaj dług i odzyskaj swoje pieniądze!

Handel długami jest z jednej strony popularną formą windykacji niespłaconych zobowiązań, a z drugiej strony podstawą do działania firm windykacyjnych. Dowiedz się, jakie kwestie prawne regulują kupno i sprzedaż długów, kto może tego dokonać i jak działa giełda długów. Artykuł odpowiada również na pytanie – jakie korzyści płyną z umieszczenia zobowiązania na publicznej giełdzie wierzytelności?

Handel długami a kwestie prawne

Mimo że wielu dłużników podnosi kwestię braku zgodności z prawem, handel długami odbywa się w stu procentach legalnie. Jest to spowodowane artykułem 509 kodeksu cywilnego, który umożliwia kupno i skup długów:

§  1.  Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§  2.  Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Artykuł 509 Kodeksu Cywilnego

Sprzedaż i kupno długów odbywa się na zasadzie cesji wierzytelności – po umieszczeniu dłużnika na giełdzie wierzytelności, do sprzedającego zgłasza się firma, która skupuje od niego prawo do ubiegania się o niespłacone zobowiązanie.

Zgodnie z prawem, do kupna długów uprawniona jest zarówno każda osoba prywatna, jak i firmy zajmujące się windykacją należności.

Sprawdź, która firma windykacyjna pomoże Ci odzyskać dług!

Giełda wierzytelności – co to jest i jak działa?

Jak wspomniano wcześniej, giełda długów opiera się na dość prostym schemacie, który można streścić w trzech krokach:

Jak przebiega handel długami?
 • Umieszczenie długu na stronie – na wybranej giełdzie wierzytelności, umieszcza się informację o chęci sprzedaży niespłaconego zobowiązania od osoby prywatnej lub od firmy (np. za niespłacony kredyt, bądź nieopłaconą fakturę).
  Razem z wysokością zobowiązania, należy podać również imię, nazwisko oraz adres dłużnika, lub nazwę i adres siedziby firmy zalegającej ze spłatą zobowiązania.
 • Kalkulacja podmiotu, który planuje zakupić dług – planując skup niespłaconych zobowiązań, firmy windykacyjne przeszukują internetowe giełdy długów. Przed zakupem oceniają, czy kupno długu od konkretnej osoby jest opłacalne.
  Bierze się pod uwagę możliwości dłużnika do uregulowania zobowiązania, termin przedawnienia roszczenia oraz wysokość zadłużenia.
 • Decyzja o zakupie i cesja wierzytelności jeśli weryfikacja firmy windykacyjnej jest pozytywna, zdecyduje się ona odkupić dług. Po otrzymaniu oferty sprzedaży niespłaconego zobowiązania wierzyciel otrzymuje informację z systemu informatycznego.
  Po ustaleniu szczegółów strony podpisują umowę cesji wierzytelności, a następnie kupujący, wypłaca wierzycielowi ustaloną wcześniej kwotę.
Porównaj oferty różnych firm windykacyjnych!

Jakie korzyści płyną z umieszczenia długu na liście do sprzedaży?

Przede wszystkim, osoba, która chce sprzedać wierzytelność, otrzymuje spłatę znacznej części długu od razu po podpisaniu umowy cesji. Płatności w tym przypadku, dokonuje podmiot skupujący dług

Z racji popularności stron internetowych, handlujących długami wierzyciel ma większą szansę na to, że windykacja długów dojdzie do skutku. Istotny jest też efekt psychologiczny – jeśli dłużnik znajdzie swoje nazwisko w internetowej giełdzie wierzytelności, może się przestraszyć ostracyzmu społecznego i zdecydować się, spłacić dług.

Jeśli nie chcesz umieszczać dłużnika na liście, alternatywą jest porównywarka firm windykacyjnych CashFix. Po przesłaniu informacji na temat swojej sprawy nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów i przedstawi firmy windykacyjne, które podejmą się Twojej sprawy oraz złożą swoją ofertę. 

Znajdź najlepszą firmę windykacyjną!

 • Jedyna taka porównywarka w Polsce
 • Całkowicie za darmo
 • Tylko sprawdzone firmy

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Handel długami a RODO

Umieszczenie danej osoby na internetowej giełdzie długów jest w stu procentach, legalne, głównie z prawnego powodu umieszczenia danych dłużnika na liście – chęci odzyskania długu od nieterminowego kontrahenta.

Co ważne, nie musi wyrazić on na to zgody. Podstawą prawną takiego działania jest decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Danych Osobowych, z dnia 04 stycznia 2019. Stanowi ona, że:

Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w ustalonym stanie faktycznym i prawnym sprawy ujawnienie danych osobowych Skarżącej nie może być oceniane jako naruszające jej prawa i wolności. 

Strona skarżąca jako dłużnik musi liczyć się bowiem z tym, że popadając w zwłokę w spełnieniu zobowiązania jej prawo do prywatności, może zostać ograniczone ze względu na dochodzenie przez wierzyciela należnych mu kwot. 

W przeciwnym przypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której dłużnik, powołując się na prawo do ochrony danych osobowych (prawo do prywatności), skutecznie uchyliłby się od spoczywającego na nim obowiązku spełnienia świadczenia i w konsekwencji ograniczyłby (wyłączył) prawo wierzyciela do uzyskania należnej mu zapłaty. 

Powołanie się na prawo do ochrony danych osobowych musiałoby też ograniczać – wyżej wskazane – przewidziane szczególnymi przepisami prawo do zbycia wierzytelności i podejmowania dalszych działań w sprawie ich odzyskania.

Decyzja Prezesa Urzędu Danych Osobowych z dnia 04 stycznia 2017

Jak widać, decyzja urzędnika w całości eliminuje możliwość usunięcia swoich danych z internetowych giełd wierzytelności i różnego rodzaju list dłużników, dzięki czemu sprzedaż długu jest o wiele łatwiejsza. Swoją decyzję motywuje brakiem spłaty zobowiązania wg. warunków umowy.

Podsumowanie

 • handel długami jest czynnością w stu procentach zgodną z prawem. Sprawa wygląda niemal identycznie w przypadku umieszczenia danych osobowych dłużnika na giełdzie wierzytelności,
 • giełdy długów to strony internetowe, pośredniczące w sprzedaży wierzytelności, między firmami windykacyjnymi a osobami lub firmami, które chcą odsprzedać prawa do zwrotu niespłaconej pożyczki czy faktury,
 • największą zaletą płynącą z umieszczenia dłużnika na liście wierzytelności, jest potencjalna baza klientów, którzy mogą odkupić dług. Wierzyciel otrzymuje też część pieniędzy, jeśli uda mu się sprzedać swoje zobowiązanie.
1. dlugi.info
2. kruk.eu
3. money.pl
4. uodo.gov.pl
Patryk Marzec

Autor artykułu:

Patryk Marzec

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Sprzedaż faktur – kiedy można sprzedać i komu? Poradnik

Sprzedaż faktur – kiedy można sprzedać i komu? Poradnik

Sprzedaż faktur to sposób, na poprawę płynności finansowej Twojego przedsiębiorstwa. Dowiedz się, jak działa to rozwiązanie i gdzie znaleźć oferty.

Autor: Patryk Marzec|09.11.2023 r.
płynność finansowa

Płynność finansowa przedsiębiorstwa – 5 sposobów, by ją poprawić

Utrzymanie płynności finansowej jest niezbędne dla istnienia każdej firmy. Jej brak potrafi doprowadzić do bankructwa. Co zrobić, by ją poprawić?

Autor: Klaudia Borkiewicz|16.02.2023 r.
Gdzie zgłosić dłużnika zalegającego ze spłatą zobowiązania?

Gdzie zgłosić dłużnika zalegającego ze spłatą zobowiązania?

Gdzie zgłosić dłużnika? To pytanie pada zarówno w kontekście osób prywatnych, jak i firm. Sprawdź, kogo możesz poinformować o zaległej spłacie długu.

Autor: Patryk Marzec|08.12.2023 r.