CashFix arrowWiedza arrowWindykacja w Niemczech – jak odzyskać pieniądze

Windykacja w Niemczech – jak odzyskać pieniądze

windykacja w niemczech
Znajdź firmę, która przeprowadzi skuteczną windykację na terenie Niemiec

Polscy przedsiębiorcy nierzadko współpracują z kontrahentami zagranicznymi. Najczęściej są to partnerzy z zachodniej części Europy. Choć niemieckie firmy zwykle terminowo wywiązują się z wystawionych im faktur, zdarzają się sytuacje, kiedy niezbędne jest skorzystanie z usług firmy lub kancelarii windykacyjnej. Ponieważ poza granicami kraju prawo działa na nieco innych zasadach niż w Polsce, niezbędne jest zatrudnienie specjalistów, którzy potrafią przeprowadzić dochodzenie roszczeń w takich warunkach. Zobacz, na co zwrócić uwagę i jak odzyskać pieniądze od kontrahentów zza zachodniej granicy.

Przedsądowa windykacja w Niemczech

Podobnie jak w przypadku windykacji należności firm z Polski, również za granicą warto zacząć od windykacji polubownej. Dobrze przygotowane przedsądowe wezwanie do zapłaty należności sprawdzi się również za granicą. Warto pamiętać o języku, w którym porozumiewamy się z partnerem.

Bariera językowa w przygotowywaniu dokumentów formalnych jest niejednokrotnie bardziej zauważalna, niż w przypadku komunikacji bezpośredniej. Warto już na tym etapie skorzystać z usług profesjonalistów. Firmy windykacyjne działające również w Niemczech mają doświadczenie w sporządzaniu stosownych formalnych dokumentów.

Działania w ramach windykacji miękkiej

W przypadku kiedy minął termin płatności, a kontrahent nie zrobił przelewu, należy bezzwłocznie przypomnieć mu o konieczności dokonania płatności. Sporządzając upomnienie, należy trzymać się zasad prawnych obowiązujących zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Należy pamiętać, żeby zawrzeć w upomnieniu specyfikację roszczenia.

Windykacja należności w Niemczech jest procesem, który wygląda nieco inaczej niż w Polsce. Rozpoczynając go, trzeba liczyć się z tym, że kontrahenci niemieccy dążą do skrócenia drogi polubownej na rzecz sądowej. Należy przede wszystkim pogodzić się z mniejszą szansą na rozwiązanie sprawy na etapie przedsądowym.

Ważne

W przypadku zagranicznego kontrahenta zawsze warto skontaktować się z firmą windykacyjną, która przeprowadzi nas przez skomplikowaną procedurę dochodzenia roszczeń. Bariera językowa i inne niż w Polsce przepisy prawa sprawiają, że trudniej samodzielnie dowieść swoich roszczeń.

Dochodzenie roszczeń w sądzie — kiedy trzeba je rozpocząć

Z doświadczenia firm windykacyjnych wynika, że w Niemczech droga polubowna nie działa tak dobrze, jak w przypadku kontrahentów z Polski. Znacznie więcej spraw tego typu kończy się w sądzie. Tym bardziej, warto podjąć współpracę z firmą windykacyjną lub wynająć kancelarię prawną, która ma doświadczenie w prowadzeniu spraw w języku niemieckim z kontrahentami spoza granicy.

Na ten krok warto zdecydować się, jak tylko nie uzyskamy zapłaty w wyniku polubownych procedur, na które pozwala przedsądowa windykacja w Niemczech. Podobnie jak w przypadku kontrahentów z Polski, im szybciej i sprawniej będziemy prowadzić działania, tym łatwiej nam będzie odzyskać całą należność wraz z kosztami.

Jak wybrać firmę skuteczną w zakresie windykacji należności zagranicznej?

Poszukiwanie odpowiedniej firmy lub kancelarii windykacyjnej, która specjalizuje się w dochodzeniu praw polskich przedsiębiorców za zachodnią granicą, nie jest proste. Trzeba zorientować się, które działają na terenie Niemiec i sprawnie poruszają się w lokalnym prawodawstwie. Najczęściej są to firmy lub kancelarie, które ściśle współpracują z podobnymi podmiotami oferującymi usługi windykacyjne w Niemczech.

Szukając firmy windykacyjnej dla siebie, warto skorzystać z porównywarki ofert. Analizuje ona najlepsze możliwości dostępne na rynku i pozwoli znaleźć odpowiednią, spełniającą Twoje warunki. Korzystanie z porównywarki jest całkowicie bezpłatne, wystarczy, że podasz kilka informacji, a my znajdziemy odpowiednią firmę, z polskojęzycznym prawnikiem, która skutecznie zajmie się Twoją sprawą.

Windykacja w Niemczech — porównaj oferty firm

Firmy i kancelarie a niemieckie prawo

Nie da się ukryć, że w Niemczech windykacja należności wygląda nieco inaczej niż w Polsce. Jako że wiele polskich firm współpracuje z firmami zarejestrowanymi w tym kraju, pojawiły się kancelarie prawne i firmy windykacyjne, które zaczęły się specjalizować w tym temacie. Warto wybrać kancelarię, która ma wieloletnie doświadczenie w sprawach, w których firma kontrahenta, który nie zapłacił faktury, znajduje się w Niemczech.

Skuteczną windykację należności zaczyna się od sprawdzenia, czy wierzyciel dopełnił wszystkich formalności podczas transakcji, następnie sporządza się dostosowane do obowiązującego prawa wezwanie do zapłaty należności (oczywiście w języku niemieckim, choć niektóre kancelarie wysyłają również egzemplarz w języku polskim). Należy pamiętać, że język prawniczy to zupełnie coś innego niż język potoczny. Dlatego umowy z kontrahentami spoza granicy warto poddać opinii prawników doświadczonych w takiej współpracy.

Jak przebiega windykacyjne postępowanie sądowe w Niemczech

Firmy niemieckie, które otrzymują wezwania do zapłaty należności, ale ich nie regulują, czekają na decyzję sądu. W takim wypadku trzeba podjąć formalne działania prawne. Najczęściej, w zależności od kwoty i rodzaju należności stosuje się postępowanie nakazowe, występuje po europejski nakaz zapłaty, wszczyna się postępowanie cywilne lub europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Zanim wybierzesz jedną z tych dróg, zastanów się, czy to właśnie ona będzie odpowiednia dla Twojej sprawy.

Postępowanie nakazowe w Niemczech

Często wybieraną formą pozyskania nakazu zapłaty w Niemczech jest tak zwane postępowanie nakazowe.

Przebieg postępowania nakazowego w Niemczech:

 1. Złożenie wniosku o wydanie nakazu zapłaty — na urzędowym formularzu — wniosek musi być napisany po niemiecku. Nie ma konieczności załączania dowodów ani uzasadnienia.
 2. Nakaz doręczony zostaje dłużnikowi — na tym etapie jest możliwe wniesienie sprzeciwu.
 3. Dłużnik nadal nie płaci — jeśli dłużnik nie wniósł sprzeciwu, ale mimo to nie uregulował należności, to wierzyciel może (po 14 dniach, jednak nie później niż po 6 miesiącach) wystąpić o wykonalny sądowy nakaz zapłaty.
 4. Wykonalny nakaz zapłaty zostaje doręczony — dłużnik ma prawo do ponownego wniesienia sprzeciwu.

Postępowanie nakazowe ma swoje plusy, ponieważ wymaga minimum formalności, ale jest również ryzykowne, gdyż dłużnik aż dwukrotnie może wnieść sprzeciw.

Europejskie Postępowanie Nakazowe

Windykacja należności w Niemczech oraz w innych państwach UE (z wyjątkiem Danii) może być przeprowadzana na podstawie Europejskiego Postępowania Nakazowego. Jest to procedura uproszczona, która pozwala na pozyskanie należności od dłużników zarejestrowanych na przykład w Niemczech. Jeśli zostanie wydany europejski nakaz zapłaty, można wystąpić o europejski tytuł egzekucyjny. Po jego otrzymaniu można z miejsca wdrożyć postępowanie komornicze.

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w prawie europejskim

Uproszczone postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w prawie europejskim dotyczy spraw, w których wartości przedmiotu sporu nie przekraczają 5 000 €. Prócz tego muszą być spełnione jeszcze dodatkowe warunki:

 • roszczenie musi mieć charakter pieniężny,
 • w dniu wniesienia sprawy roszczenie musi być wymagalne (faktura po terminie),
 • roszczenie musi być transgraniczne i dotyczyć krajów UE (poza Danią).

Pozwany w tym wypadku może udzielić wyjaśnień, ale nie ma możliwości sprzeciwu. W sprawie analizowany jest materiał dowodowy i kończy się ona wyrokiem sądu uprawniającym do rozpoczęcia egzekucji komorniczej.

Windykacja w Niemczech — bezpłatna porównywarka

Cywilne postępowanie sądowe — Niemcy

Tradycyjne postępowanie cywilne to ciągle jedna z opcji, którą można wybrać, dochodząc swoich praw w Niemczech. Dotyczy ono jednak jedynie roszczeń dochodzonych od osób fizycznych. Do tego niezbędna będzie współpraca z kancelarią oferującą kompleksową obsługę prawną. Postępowanie przed sądem cywilnym (rejonowym lub krajowym) opiera się o formalności typowe dla procesu, pilnowanie terminów i inne procedury. Skorzystanie z pomocy prawnika jest w tym przypadku konieczne, ponieważ osoba niezorientowana w przepisach, z pewnością sama sobie nie poradzi.

Kto ponosi koszty windykacji w Niemczech?

Windykacja w Niemczech, podobnie jak w Polsce wiąże się z kosztami. Upraszczając, można stwierdzić, że koszty windykacji w Niemczech ponosi strona, która przegrała spór sądowy. Warto pamiętać, że procedurę windykacji znacznie upraszcza skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, która ma doświadczenie w odzyskiwaniu należności na rynku niemieckim.

Jakie są koszty windykacji w Niemczech?

Koszty windykacji ustalane są na podstawie wysokości roszczenia, o które twa spór. Nie mogą one przekraczać maksymalnie tego, co określone jest w tzw. Schwarzwälder Gebührentabelle, stosowanej przez adwokatów, dla odpowiedniej wartości sporu. Ustawa Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG reguluje opłaty maksymalne, których może żądać firma windykacyjna. 

Ponieważ wg. niemieckiego prawa to dłużnik ponosi całą odpowiedzialność finansową za procesy windykacyjne, opłaty zostały uregulowane prawnie, by zablokować możliwość naliczania nieuzasadnionych kosztów i zawyżonych prowizji.

Biura windykacyjne, w ramach windykacji pozasądowej, nie mogą naliczać więcej niż adwokaci. Opłaty i wydatki fakturowane wierzycielowi, bądź również w ramach dochodzenia roszczenia dłużnikowi, powinny zatem być zgodne ze stawkami zawartymi w RVG.

Opłaty w windykacji niemieckiej

Zajęcie konta bankowego dłużnika niemieckiego

Podobnie jak w Polsce postępowanie windykacyjne wielokrotnie kończy się egzekucją komorniczą. Najczęściej wiąże się to z zajęciem środków z konta bankowego dłużnika. Zabezpieczone w ten sposób należności komornik kieruje do wierzyciela. Wniosek o egzekucję komorniczą składa się na urzędowym formularzu w sądzie rejonowym na podstawie wyroku sądu lub ENZ.

Podsumowanie

 • Dochodzenie należności we współpracy z niemieckimi kontrahentami wymaga znajomości lokalnych przepisów i niemieckiego języka prawniczego.
 • W ramach windykacji miękkiej można przesłać do dłużnika upomnienie i wezwanie do zapłaty z zachowaniem standardów obowiązujących w Niemczech.
 • W ramach windykacji sądowej można dochodzić swych praw w postępowaniu nakazowym, europejskim postępowaniu nakazowym, europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń i na drodze postępowania cywilnego.
 • Poniesione koszty windykacji w Niemczech są możliwe do odzyskania od dłużnika.
Anna Sójka

Autor artykułu:

Anna Sójka

Redaktor internetowy z bogatym doświadczeniem. Specjalizuje się w tematach związanych z finansami. Sama przez lata prowadziła działalność gospodarczą, dzięki czemu dobrze zna potrzeby przedsiębiorców i wie, z czym borykają się na co dzień. Tworzy artykuły dotyczące windykacji, faktoringu, restrukturyzacji firmy i innych zagadnień wiążących się ściśle z finansami przedsiębiorstwa. Wiedzę przekazuje w sposób kompleksowy i zrozumiały dla czytelnika.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
wierzyciel kto to

Wierzyciel – kto to i jakie ma prawa?

Wierzyciel, kto to taki? To podmiot prawny lub fizyczny, u którego ktoś zaciągnął dług. Sprawdź wszystko, co powinieneś wiedzieć o wierzycielach.

Autor: Klaudia Borkiewicz|25.05.2022 r.
Jak odzyskać należność

Odzyskiwanie należności – fakty i mity na temat windykacji długów

Odzyskiwanie należności to temat, wokół którego narosło wiele mitów. Sprawdź, jakie są fakty i mity o windykacji długów.

Autor: Klaudia Borkiewicz|22.09.2022 r.
postępowanie układowe co to jest

Postępowanie układowe, czyli lek na trudną sytuację w firmie

Firmy chcące ratować swój biznes powinny przeprowadzić restrukturyzację. Sprawdź, czym jest postępowanie układowe, dla kogo ono jest i jak je przeprowadzić.

Autor: Klaudia Borkiewicz|16.11.2022 r.