CashFix arrowWiedza arrowCo zrobić, gdy ktoś nie oddaje pieniędzy?– Windykacja B2B

Co zrobić, gdy ktoś nie oddaje pieniędzy?

 – Windykacja B2B

Co zrobić gdy ktoś nie oddaje pieniędzy

Odzyskaj pieniądze od dłużnika

Ktoś nie oddaje Ci pieniędzy i nie wiesz, co możesz zrobić? Zastanawiasz się, jak istotny jest fakt zawarcia umowy pożyczki? Chcesz wiedzieć, jakie kwoty można odzyskać w przypadku pożyczki bez umowy? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w tym artykule.

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

Kwestia tego, w jaki sposób można odzyskać pożyczone pieniądze, jest kwestią w dużej mierze zależną od odpowiedzi na trzy pytania.

 1. Czy kwota pożyczki była wyższa niż 1000 zł?
 2. Czy została sporządzona umowa pożyczki?
 3. Pożyczka została udzielona między firmami, osobami prywatnymi czy może firma pożyczyła pieniądze osobie prywatnej?

Na ogół wygląda to tak, że zgodnie z prawem każda pożyczka powyżej tysiąca złotych powinna być udokumentowana odpowiednią umową. 

Art.  720.  [Umowa pożyczki]

§  1.  Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§  2.  Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-720

Oczywiście nie oznacza to, że nie da się odzyskać pieniędzy od dłużnika, jeśli pożyczka opiewa na wyższą kwotę, a razem z pożyczkobiorcą nie sporządziliście umowy. Proces odzyskiwania należności w takiej sytuacji może być trudniejszy, ale jest jak najbardziej wykonalny.

Co zrobić kiedy ktoś nie oddaje pieniędzy?

Ile czasu na oddanie pożyczonych pieniędzy?

W kwestii terminu na oddanie pieniędzy wszystko zależy od tego, na co się umówicie w ramach umowy – pisemnej czy też ustnej. Jeżeli umowa nie określa terminu zwrotu, to wówczas należy zastosować przepisy art. 723. Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że w takie jsytuacji dłużnik musi zwrócić pożyczkę w terminie 6 tygodni od dnia, w którym pożyczkodawca się po nią zgłosi (np. poprzez wezwanie do zapłaty).

Art.  723.  [Termin zwrotu pożyczki]

Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-723

Jak odzyskać pożyczone pieniądze bez umowy?

Odzyskanie pieniędzy pożyczonych bez umowy nie należy do najłatwiejszych czynności. Prawo skutecznie ogranicza Twoje możliwości dochodzenia roszczeń względem strony, która nie chce oddać pożyczonej kwoty. 

Art.  74.  [Forma ad probationem]

§  1.  Zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

§  2.  Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-74

Odzyskanie pożyczonych pieniędzy bez umowy może być trudniejsze niż w przypadku posiadania pisemnego porozumienia, ale istnieją pewne kroki, które można podjąć:

 1. Zbierz dowody – spróbuj zebrać wszelkie możliwe dowody transakcji, takie jak wiadomości tekstowe, e-maile, czy potwierdzenia przelewów. Dowody te mogą stanowić wsparcie dla Twojego roszczenia.
 2. Wyślij wezwanie do zapłaty – możesz przesłać formalne pismo (najlepiej za potwierdzeniem odbioru) potwierdzające fakty transakcji, kwotę pożyczki oraz ustalone warunki zwrotu. Czasami samo przypomnienie o zobowiązaniu może skłonić do spłaty.
 3. Skontaktuj się z firmą windykacyjną – rozważ zlecenie windykacji należności do profesjonalnej firmy. To skuteczne rozwiązanie, dzięki któremu możesz odzyskać pieniądze bez wchodzenia na ścieżkę sądową. To rozwiązanie będzie szczególnie skuteczne, gdy pożyczkobiorcą jest firma. 
 4. Rozważ prawne kroki – jeśli wszystkie inne próby zawiodą, możesz skonsultować się z firmą windykacyjną, aby ocenić swoje szanse w postępowaniu sądowym. Choć brak umowy utrudnia sprawę, inne dowody i świadkowie mogą pomóc w przekonaniu sądu.

POBIERZ WEZWANIE W PDF - GENERATOR

Jak odzyskać pożyczone pieniądze, gdy została podpisana umowa?

Odzyskanie pożyczonych pieniędzy pod warunkiem sporządzenia umowy nie jest aż tak trudne. W tej sytuacji również polecamy wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty, bo to najprostszy sposób, a może on się okazać wystarczający. Już sam strach przed pozwem bywa dla dłużnika wystarczającą przestrogą.

Co więcej, przed wkroczeniem na ścieżkę sądową i tak należy wykorzystać dostępne sposoby polubownego rozwiązania sporu.

Jak odzyskać pieniądze od osoby prywatnej, gdy ta nie chce ich oddać?

Jeżeli razem z osobą pożyczającą sporządziliście umowę, to sprawa nie powinna być bardzo trudna. Procedurę odzyskiwania pieniędzy najlepiej rozpocząć od kontaktu z dłużnikiem, a w razie bezskutecznej rozmowy warto wysłać do niego oficjalne pismo.

Jeżeli to nie pomoże, to warto skontaktować się z firmą windykacyjną zajmującą się odzyskiwaniem pieniędzy od osób prywatnych. Takie firmy czasami praktykują również odzyskiwanie długów pomimo braku umowy, więc warto skorzystać z ich pomocy.

Wybierz odpowiednią firmę windykacyjną i odzyskaj pieniądze

Wybór odpowiedniej firmy windykacyjnej to kluczowa sprawa, jeśli chodzi o odzyskanie pożyczonych pieniędzy. Jak wybrać odpowiednią firmę? Skorzystaj z porównywarki Cashfix. Będzie nam znacznie łatwiej doradzić Ci odpowiedni wybór, gdy dowiemy się więcej o Twojej sprawie. Dobór firmy windykacyjnej zależy od wielu czynników, bo jedne firmy specjalizują się w odzyskiwaniu pieniędzy od osób prywatnych, inne od firm. Jedne podejmą się Twojej sprawy, nawet jeśli nie masz umowy pożyczki, a inne zajmą się odzyskiwaniem pieniędzy pod warunkiem, że taka umowa została sporządzona.

Znajdź najlepszego windykatora!

 • Jedyna taka porównywarka w Polsce
 • Całkowicie za darmo
 • Tylko sprawdzone firmy

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Dobra firma windykacyjna to niemal gwarancja sukcesu w sprawach związanych z długami. Niestety czasami nawet i windykacja zawodzi. Jeśli mimo wysłania wezwania do zapłaty i podjęcia próby windykacji polubownej nie udało się odzyskać pożyczki, to niestety konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę sądową poprzez złożenie pozwu w odpowiednim sądzie. 

Według postanowień Kodeksu postępowania cywilnego w przypadku sporów o wartości do 75 tys. zł, właściwym sądem pierwszej instancji jest sąd rejonowy. Z kolei w sprawach przekraczających tę kwotę będzie to sąd okręgowy. Pozew powinien być skierowany do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozwanej.

Odzyskaj pieniądze od dłużnika

Podsumowanie

 • Dobrym sposobem na odzyskanie pożyczonych pieniędzy jest skorzystanie z usług firmy windykacyjnej.
 • W przypadku niepodpisania umowy pożyczki odzyskanie długu będzie trudniejsze.
 • Wybór odpowiedniej firmy windykacyjnej to klucz do sukcesu. Zaufaj naszemu doświadczeniu i pozwól nam wybrać firmę lub kancelarię, która będzie idealnie dopasowana do Twojej sprawy.
 • Stronami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel oraz osoba zadłużona.
 • Warto zawierać z dłużnikiem umowę pisemną dotyczącą udzielonej pożyczki.
Beniamin Niśkiewicz

Autor artykułu:

Beniamin Niśkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
wierzyciel kto to

Wierzyciel – kto to i jakie ma prawa?

Wierzyciel, kto to taki? To podmiot prawny lub fizyczny, u którego ktoś zaciągnął dług. Sprawdź wszystko, co powinieneś wiedzieć o wierzycielach.

Autor: Klaudia Borkiewicz|25.05.2022 r.
gielda wierzytelnosci co to jest

Giełda długów – wszystko, co musisz wiedzieć

Giełda długów zyskuje na popularności. Sprawdź, czym jest giełda wierzytelności i jak z niej korzystać.

Autor: Klaudia Borkiewicz|02.06.2022 r.
Niezapłacona faktura

Niezapłacona faktura – co zrobić, gdy klient nie płaci?

Niezapłacona faktura burzy płynność finansową firmy. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze z niezapłaconych faktur oraz jak odzyskać podatek dochodowy.

Autor: Klaudia Borkiewicz|21.04.2022 r.