CashFix arrowWiedza arrowCo gdy dłużnik nie odbiera wezwania do zapłaty?

Co gdy dłużnik nie odbiera wezwania do zapłaty?

co gdy dłużnik nie odbiera wezwania do zapłaty
Chcę porównać oferty najlepszych firm windykacyjnych

Dłużnik nie odbiera wezwania do zapłaty? W takim razie trzeba będzie podjąć odpowiednie działania, żeby odzyskać od niego należne pieniądze. Przeczytaj poniższy artykuł, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak poradzić sobie z kontrahentem, który nie odbiera wezwania do zapłaty.

Co gdy dłużnik nie odbiera wezwania do zapłaty?

Możesz zdecydować się na poważniejsze kroki, takie jak usługi windykacyjne, gdy otrzymasz zwrot nadania po odmówieniu przyjęcia pisma przez dłużnika. Podstawą jest art. 61. Kodeksu cywilnego.

Art.  61.  [Chwila złożenia i skuteczność odwołania]

§  1.  Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-61

Zgodnie z tym artykułem oświadczenie woli wierzyciela, czyli wezwanie do zapłaty, jest ważne w momencie, kiedy dłużnik może się z nim zapoznać. Skoro list został dostarczony pod jego adres zamieszkania, to mógł on się zapoznać z treścią wezwania. 

Czy dłużnik musi odebrać sądowe wezwanie do zapłaty?

Tak, dłużnik musi odebrać sądowe wezwanie do zapłaty. Jeśli tego nie zrobi, to wówczas i tak zostanie ono uznane za odebrane. Dokładnie będzie uznane za odebrane z datą, wraz z którą minął termin odebrania wezwania z urzędu pocztowego.

Uzasadnienie Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r. (I PZ 17/14)

Jeżeli pismo sądowe przesłane pod właściwy adres strony nie zostało podjęte w awizowanym terminie, należy pozostawić je w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, przyjmując, że zostało doręczone w dniu, w którym upłynął termin do jego odbioru w oddawczym urzędzie pocztowym.

Źródło: https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20PZ%2017-14.pdf

Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Teoretycznie nie ma żadnych odgórnych wytycznych, jeśli chodzi o format i treść wezwania wysłanego przez wierzyciela do dłużnika. Podstawą prawną do wysłania takiego wezwania jest art. 476. z Kodeksu cywilnego. 

Art.  476.  [Zwłoka dłużnika]

Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-476

Oczywiście powyższe dotyczy jedynie przedsądowego wezwania, bo sądowe wezwanie musi być sporządzone zgodnie z wymogami pisma procesowego. Pamiętaj też, że wezwanie nie będzie ważne, jeśli wyślesz je, gdy wierzytelność już się przedawni (następuje to zazwyczaj w ostatni dzień roku kalendarzowego po dwóch lub trzech lat od roku, w którym roszczenie stało się wymagalne).

Ważne

Firmy windykacyjne i kancelarie, z którymi współpracujemy, bardzo mocno dbają o to, aby wezwania do zapłaty były przygotowywane z należytą starannością. Nie ma takiej możliwości, że dana firma nie przyłoży się do sprawy swojego Klienta, bo najdrobniejsze szczegóły mogą być bardzo istotne na każdym etapie windykacji. – ekspert porównywarki Cashfix.

Upewnij się czy wysłane przez Ciebie wezwanie było odpowiednio przygotowane. Sprawdź wezwanie do zapłaty wzór, który udostępniamy na naszym serwisie. Skorzystaj z naszej porównywarki firm windykacyjnych, jeśli potrzebujesz pomocy w odzyskaniu pieniędzy od dłużnika.

co gdy dłużnik nie odbiera wezwania do zapłaty

Czy wezwanie do zapłaty musi być wysłane listem poleconym?

Tak, wezwanie najlepiej przesłać listem poleconym, bo daje to gwarancję posiadania twardych dowodów. Przede wszystkim będą to potwierdzenie nadania i zwrotka nadawcza, którą otrzymasz, gdy dłużnik nie odbierze listu.

Oczywiście można też zdecydować się na wysłanie wezwania drogą elektroniczną, ale takie rozwiązanie jest wielce nieskuteczne, bo kontrahent może po prostu zaprzeczyć, że w ogóle je dostał. W takiej sytuacji konieczne byłoby wysłanie papierowego wezwania, ale w późniejszym terminie. Niestety wydłużyłoby to całą procedurę, więc lepiej zdecydować się na list polecony.

Brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty – jakie kroki można podjąć?

Jeśli dłużnik nie odpowiedział na Twoje wezwanie do zapłaty, to możesz to potraktować tak, jakby udzielił CI negatywnej odpowiedzi i pokazał, że nie zamierza zwrócić Ci należności. 

Istnieje możliwość wpisania dłużnika do bazy jednego z biur informacji gospodarczej, W Polsce istnieje kilka takich instytucji i wszystkie działają zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Postaraj się poinformować dłużnika o zamiarze umieszczenia jego danych w bazie jednego z biur informacji gospodarczej. Jeśli taka informacja nie została zawarta w wezwaniu do zapłaty, to możesz wysłać kolejne pismo.

Zależy Ci na bardziej kompleksowej usłudze, która dodatkowo zapewni Ci możliwość płynnego wejścia na drogę sądową, jeśli będzie to konieczne? W takim razie skorzystaj z usług firmy windykacyjnej. Poza wymienioną wyższej opcją związaną z biurami informacji gospodarczej, z pomocą firmy windykacyjnej można też podjąć działania związane z giełdą długów lub wkroczyć na ścieżkę postępowania sądowego.

Chcę porównać oferty najlepszych firm windykacyjnych

Brak wezwania do zapłaty a pozew – czy to możliwe?

Teoretycznie jest to możliwe, ale może bardzo negatywnie wpłynąć na Twoją sytuację w sądzie. Istnieje podstawa prawna, która warunkuje, że jako wierzyciel musisz podjąć przedsądowe próby rozwiązania sporu, zanim wniesiesz pozew do sądu przeciwko dłużnikowi.

Art.  187.  [Treść pozwu]

§  1.  Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) [...]

2) [...]

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/art-187

Musisz zatem mieć świadomość, że skierowanie sprawy do sądu powinno być poprzedzone przeprowadzeniem polubownej windykacji należności. Pamiętaj, że windykacja sądowa to rozwiązanie, na które przyjdzie czas później. Oczywiście pod warunkiem, że dłużnik nie zwróci Ci należności na wcześniejszym etapie sprawy, co jest bardzo prawdopodobne, jeśli pomoże Ci profesjonalna firma windykacyjna.

Jeśli wybierzesz drogę sądową, to oczywiście dowolna firma lub kancelaria z naszej porównywarki może Cię reprezentować również na tym etapie sprawy. 

Teoretycznie trzeba mieć świadomość, że w razie porażki pojawi się konieczność pokrycia kosztów procesu, a tak się składa, że koszty sądowe mogą być całkiem spore, w zależności od liczby rozpraw.

Na szczęście firmy z porównywarki Cashfix decydują się raczej na EPU, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze. To bardziej wygodne rozwiązanie, które wcale nie jest mniej skuteczne niż tradycyjna rozprawa w sądzie. Koszty takiego elektronicznego postępowania upominawczego również są znacznie niższe – to zaledwie ¼ standardowych opłat. Korzystając z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej, masz pewność, że nawet wejście na drogę postępowania sądowego nie będzie aż takie straszne, bo do dyspozycji masz postępowanie elektroniczne.

Jaką firmę windykacyjną wybrać, aby skutecznie odzyskać pieniądze od dłużnika?

Wybór firmy windykacyjnej nie jest taki prosty, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że każda sprawa jest inna, więc istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na wybór najlepszej firmy windykacyjnej.

Dużo zależy od tego, kim jesteś – przedsiębiorcą czy osobą prywatną. Ważne jest też to, do której z tych grup należy dłużnik. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia tego, czy zostały już podjęte jakieś działania w sprawie odzyskania należności. Niezależnie od tego, jaka jest Twoja sprawa, warto skorzystać z naszej porównywarki firm windykacyjnych. Dzięki niej dowiesz się, jakie rozwiązanie będzie najlepsze właśnie dla Ciebie.

Chcę porównać oferty najlepszych firm windykacyjnych

Podsumowanie

  • Skorzystaj z usług firmy windykacyjnej, gdy dłużnik nie odbierze wezwania do zapłaty.
  • Koniecznie wyślij wezwanie listem poleconym, żeby mieć dowód na zaniechanie ze strony dłużnika.
  • Po nieodebraniu wezwania możesz się zdecydować na windykację przedsądową lub możesz od razu wkroczyć na drogę sądową. Wybór należy do Ciebie.
Beniamin Niśkiewicz

Autor artykułu:

Beniamin Niśkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Windykator a komornik różnice

Windykator a komornik, czym się od siebie różnią?

Windykator a komornik to nie to samo. Sprawdź, co może windykator, a co komornik i na jakim etapie ściągania długu współpracują z wierzycielem.

Autor: Klaudia Borkiewicz|28.10.2022 r.
wezwanie do zapłaty wzór

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem

Wezwanie do zapłaty to sposób na polubowne odzyskanie pieniędzy. Sprawdź, jak je sporządzić, co powinno zawierać i jakie są jego zalety.

Autor: Klaudia Borkiewicz|21.12.2023 r.
Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności – wzór z omówieniem

Cesja wierzytelności to przeniesienie praw do wierzytelności na osobę trzecią. Sprawdź, co to jest oraz na czym polega. Wzór z omówieniem.

Autor: Klaudia Borkiewicz|09.06.2022 r.