CashFix arrowWiedza arrow70 euro,100 euro– jak uzyskać rekompensatę za opóźnienie w płatności?

70 euro,100 euro

– jak uzyskać rekompensatę za opóźnienie w płatności?

70 euro za opóźnienie w płatnościach

Jesteś przedsiębiorcą? Wykonałeś poprawnie usługę lub sprzedałeś towar, a mimo to nie otrzymałeś należnej Ci zapłaty? Ponosisz w związku z tym straty materialne, które przyszłość twojej firmy mogą postawić pod znakiem zapytania? Jeżeli na wszystkie pytania odpowiedziałeś twierdząco, oznacza to, że jesteś w dobrym miejscu. Sprawdź, jak uzyskać rekompensatę 40, 70 euro – a nawet i 100 euro.

Co to jest rekompensata za nieterminowe płatności?

Nie jest tajemnicą, że opóźnienia w transakcjach handlowych przyczyniają się do licznych problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zszargane nerwy i permanentny stres, stracony czas, a w końcu – uszczerbek na finansach. To wszystko bywa skutkiem walki z o swoją wierzytelność.

jak dostać rekompensatę za opóźnienie w płatnościach?

Lecz jako wierzyciel nie jesteś bezradny. Możesz żądać od swojego dłużnika zadośćuczynienia za poniesione koszty związane z dochodzeniem roszczenia.

Ważne

Aby móc żądać od zadłużonego rekompensaty, przedsiębiorca nie musi przedstawiać żadnych dowodów, ponieważ odszkodowanie wynika z ustawy, i z mocy tej ustawy mu się należy.

Aktem prawnym, który reguluje taką możliwość, jest art. 10. Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych [Dz. U. 2013 poz. 403]. Na jego podstawie można obciążyć dłużnika kwotą 100, 40 czy 70 euro.

Powyższy przepis wszedł w życie 1 stycznia 2020 r., a jak było wcześniej?

O konsekwencjach niezapłaconych faktur: Niezapłacona faktura - co zrobić, gdy klient nie płaci?

Odzyskaj pieniądze od dłużnika

Rekompensata za windykację – od kiedy zmiany?

Przed 1 stycznia 2020 r. prawo do rekompensaty normowała Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wówczas wierzycielowi przysługiwała jedynie kwota 40 euro za poniesione koszty windykacji dłużnika.

Ważne

Od 1 stycznia 2020 r. wierzycielowi przysługuje zwiększona wysokość rekompensaty za dochodzenie roszczeń. Jest to kolejno 40, 70 euro lub 100 euro, a to, w jakiej wysokości rekompensata będzie przysługiwać, zależy bezpośrednio od wysokości zobowiązania.

Zmiana ta obejmuje również zakaz zbytu roszczenia o rekompensatę na rzecz innej osoby.

Ile wynosi rekompensata za odzyskanie należności?

Batalia o swoją należność potrafi słono kosztować. Przekonuje się o tym coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą.

Tak, jak mogłeś przeczytać powyżej – od 1 stycznia 2020 r. kary dla zadłużonych są dotkliwsze niż przedtem.

Wysokość rekompensaty jest ściśle uwarunkowana wysokością kwoty zadłużenia. Poniżej przedstawiamy, jak plasują się poszczególne progi.

Wierzycielowi w tym momencie może żądać rekompensaty w wysokości:

 • 40 euro – jeżeli wartość świadczenia pieniężnego jest mniejsza niż 5 tys. PLN;
 • 70 euro – jeżeli wartość świadczenia pieniężnego jest większa niż 5 tys., ale jednocześnie jest niższa niż 50 tys. PLN;
 • 100 euro – jeżeli wartość świadczenia pieniężnego wynosi 50 tys. PLN bądź więcej.

Przykład

Między panem Janem a panią Katarzyną zaszła transakcja handlowa, której wynikiem było wystawienie faktury VAT dla pani Katarzyny opiewającej na kwotę 60 tys. zł. Termin płatności faktury minął, pan Jan wiele razy upominał dłużniczkę o jej zaległościach. Niestety bezskutecznie. W związku z tym pan Jan zyskał możliwość dochodzenia rekompensaty od dłużniczki o wartości 100 euro.

Znajdź najlepszego windykatora!

 • Bezpłatnie
 • Wyłącznie dobre opinie
 • Tylko sprawdzone firmy

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Komu przysługuje rekompensata za opóźnienie w płatnościach?

Żądanie zapłaty rekompensaty za prowadzenie działań windykacyjnych w zasadzie przysługuje każdemu wierzycielowi, który spełnił swoje zobowiązanie, np. poprzez świadczenie usług, lecz nie otrzymał za nie należnej mu zapłaty w określonym terminie, a jakiekolwiek podjęte polubowne próby rozwiązania sporu spełzły na niczym.

Przyjmuje się, że 40, 70 euro czy 100 euro można naliczyć od każdej faktury, której termin zapłaty minął, a dłużnik w dalszym ciągu nie uiścił należności na rzecz wierzyciela.

Wart podkreślenia jest fakt, że rekompensaty za poniesione koszty odzyskania pieniędzy można domagać się tylko i wyłącznie w stosunkach B2B. Wynika z tego, że przywilej ten nie będzie dotyczył relacji handlowych między przedsiębiorcą a konsumentem.

Sprawdź, jak wystawić notę obciążeniową dłużnikowi: Nota obciążeniowa - co to jest i jak ją wystawić?

70 euro, 40 euro, 100 euro – jakie skutki dla dłużnika?

Taki rodzaj odszkodowania na rzecz wierzyciela stanowi dodatkowe obciążenie dla dłużnika, które zadziałać ma na niego motywująco, przez co zabieg ten może doprowadzić do szybszej spłaty zaległego zobowiązania. Dłużnik w takim momencie nie chce narażać się na coraz to większe koszty.

Poza tym mając na względzie kwestie czysto psychologiczne dłużnik, które zdaje sobie wreszcie sprawę z powagi sytuacji, obawiając się przy tym kolejnych następstw, postanawia najczęściej uregulować dług.

Firma windykacyjna

Gdy cała procedura wydaje się być zbyt skomplikowana lub czasochłonna, warto zdeterminować dłużnika do spłaty roszczenia z pomocą firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej, oferujących usługi z zakresu windykacji należności.

Dlaczego współpraca z firmą windykacyjną jest korzystna?

 • firmy windykacyjne i kancelarie prawne cechują się doskonałą znajomością prawa, niezbędnego przy procesie odzyskiwania pieniędzy,
 • oszczędność czasu,
 • zachowanie dobrych relacji z kontrahentem,
 • windykacja na koszt dłużnika,
 • bogate doświadczenie,
 • możliwość windykacji online,
 • ogrom narzędzi oraz umiejętność dopasowania indywidualnej strategii dla sprawy.

Więcej o firmach windykacyjnych przeczytasz w artykule: Jak działają firmy ściągające długi?Wszystko, co musisz wiedzieć

70 euro, 40 euro, 100 euro – jakie skutki dla wierzyciela?

Jeżeli mówimy o wierzycielach, jest to przede wszystkim wynagrodzenie wydłużonego czasu oczekiwania na spełnienie roszczenia. Tyczy się to wszystkich kosztów, które zostały poniesione na rzecz odzyskania swoich własnych pieniędzy.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać rekompensatę za opóźnienie w przypadku transakcji handlowych?

Żeby skorzystać z wyrównania strat, wystarczy spełnić tak naprawdę kilka warunków:

 • powstała zaległość wynikała z umowy B2B,
 • wierzyciel spełnił swoje świadczenie poprzez np. sprzedaż towaru,
 • kontrahent nie zapłacił w ustalonym terminie (albo wcale nie zapłacił, albo zapłacił z opóźnieniem),
 • zostało podjętych przynajmniej minimum działań z zakresu windykacji polubownej, np. monit przypominający dłużnikowi o zaległościach czy wezwanie do zapłaty.

Ważne

Żądanie rekompensaty może odbywać się niezależnie od naliczonych odsetek za opóźnienie w płatności czy innych kosztów odzyskania należności.

Jak obliczyć równowartość kwoty rekompensaty w złotych?

Posłużmy się wspomnianą początkowo Ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z którą wartość rekompensaty ustala się, stosując się do średniego kursu euro, ogłoszonego przez NBP (Narodowy Bank Polski) ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Przykład

Pan Bernard wystawił panu Andrzejowi fakturę na kwotę 2 tys. zł. Termin zapłaty został wyznaczony na dzień 20.02.2022 r. Miesiąc poprzedzający wymagalność faktury to styczeń. Obliczając rekompensatę, pan Bernard będzie brał zatem pod uwagę kurs ogłoszony dnia 31.01.2022 r.

Rekompensata to Twoje prawo, a nie obowiązek

Płacenie faktur po terminie jest niezwykle uciążliwe dla wierzycieli próbujących uczciwie zarobić na swoim biznesie. Prawdziwe kłopoty pojawiają się jednak wtedy, gdy przeterminowanych faktur pojawia się coraz więcej. To równia pochyła.

Aby zapobiec nieprzyjemnościom, które mogą kosztować Twoje przedsiębiorstwo wiele problemów, warto skorzystać z prawa do obciążenia dłużnika karą za niedopilnowanie terminu płatności. W końcu to Twoje pieniądze i masz pełne prawo o nie zabiegać.

Pamiętaj jednak, że jest to jedynie furtka, mająca ułatwić Ci prowadzenie biznesu. Oznacza to, że takie przedsięwzięcie nie jest obowiązkowe i nikt od Ciebie tego nie wymaga.

Porównaj firmy windykacyjne za darmo

Podsumowanie

 • 40 euro, 70 euro czy 100 euro to kwoty możliwe do uzyskania w ramach rekompensaty za opóźnienie w płatnościach.
 • O rekompensatę mogą ubiegać się jedynie wierzyciele realizujący transakcje w ramach biznesu B2B.
 • Spóźniający się kontrahenci wiążą się z licznymi kłopotami finansowymi przedsiębiorców.
 • Odszkodowanie za poniesione koszty windykacji można zdobyć, spełniając kilka prostych warunków.
 • Rekompensata za opóźnienie w transakcjach handlowych to prawo, a nie obowiązek wierzyciela.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redaktorka serwisu internetowego, pasjonatka i adeptka psychologii klinicznej. Zawodowo związana z tematem windykacji należności i zarządzania wierzytelnościami. Techniczka organizacji reklamy. Prywatnie miłośniczka obcowania z naturą, podróży i gier planszowych.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Wierzytelność a należność

Wierzytelność a należność – czym się różnią?

Wierzytelność często mylona jest z należnością i na odwrót. Dowiedz się, czym różnią oraz kim jest dłużnik, a kim wierzyciel?

Autor: Klaudia Borkiewicz|19.05.2022 r.
zatory płatnicze

TOP 3 sposoby na zatory płatnicze w Twojej firmie

Jak bronić się przed zatorami płatniczymi? Są na to 3 proste i skuteczne sposoby, które musisz poznać, jeśli prowadzisz własną firmę.

Autor: Klaudia Borkiewicz|28.02.2023 r.
Ściąganie należności wymówki dłużnika

Ściąganie należności – 8 wymówek dłużnika. Jak sobie radzić?

Ściąganie należności nie jest łatwe, gdy dłużnik ma bogatą wyobraźnię. Poznaj 8 typowych wymówek dłużnika i dowiedz się, jak sobie z nimi radzić.

Autor: Klaudia Borkiewicz|05.05.2022 r.