CashFix arrowWiedza arrow40 euro, czyli rekompensata za opóźnienie w płatnościach

40 euro, czyli rekompensata za opóźnienie w płatnościach

rekompensata 40 euro

Większość przedsiębiorców ma świadomość tego, że posiadanie własnych dłużników mnoży niezliczoną ilość problemów finansowych w firmie. Z myślą o wierzycielach oraz ponoszonych przez nich stratach związanych z prowadzeniem działań windykacyjnych, powstała rekompensata za dochodzenie roszczeń w wysokości 40 euro, 70 euro lub 100 euro.

Rekompensata za opóźnienie w płatności – od kiedy zmiany w stawkach?

Nie oszukujmy się, problem niezapłaconych faktur do najtańszych nie należy. Oczywiście z perspektywy wierzyciela, bo to jego dociążają wszelkie koszty, jakie niesie za sobą ściąganie należności. A jak powszechnie wiadomo, z biegiem lat tylko rosną.

Znajdź najlepszego windykatora!

 • Skuteczna windykacja
 • Darmowe porównanie ofert
 • Sprawdzone firmy windykacyjne

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Aby temu zaradzić, postanowiono wprowadzić udogodnienie dla wierzycieli. Zwiększono zatem stawki rekompensat za opóźnienie w spłacie. Do 1 stycznia 2020 r. była to jedynie stała kwota 40 euro.

Z początkiem 2020 r. zmianie uległo także nazewnictwo ustawy związanej z powyższym. „Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych” zmieniono na „Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”.

W języku potocznym funkcjonuje natomiast określenie – ustawa antyzatorowa.

Wprowadzone zmiany miały uświadomić płatnikom, że korzystniej jest regulować należności w terminie niż zwlekać z ich opłaceniem.

Ponadto nowa ustawa miała również ukrócić praktyki nierzetelnych kontrahentów, którym po prostu opłacało się obracać nieswoimi pieniędzmi. Po zmianach kwoty rekompensat, których wierzyciele mogą domagać się od dłużnika, są dla nich bardziej odczuwalne.

Ważne

Często zdarza się tak, że opóźnienia w płatnościach występują przez cały okres współpracy. Wierzyciel ma prawo zsumować równowartość kwoty rekompensaty, a zatem łączna wartość zadośćuczynienia staje się dla dłużnika sporym obciążeniem.

Warto podkreślić, że ustawa dotyczy tylko transakcji handlowych. Przedmiotem takiej transakcji jest odpłatne świadczenie usług czy dostawa towarów. Takich regulacji nie stosuje się jednak w przypadku umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

Rekompensata za opóźnienie w transakcjach handlowych – ile można otrzymać?

Tak jak wspomnieliśmy, do końca 2019 r. obowiązywała tylko jedna stała kwota, którą wierzyciel mógł naliczyć dłużnikowi w związku z tym, jakie koszty odzyskiwania należności poniósł. Kwotę 40 euro można było żądać bez względu na to, jak wysoka jest ta zaległość.

Sprawdź: Nota obciążeniowa – co to jest i jak ją wystawić?

40 euro, 70 euro, 100 euro

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki, które wierzyciel może naliczyć swojemu płatnikowi, niespełniającemu swojego zobowiązania, pomimo tego że termin płatności za fakturę minął. Tym razem istotną rolę odgrywa wysokość zadłużenia, na podstawie którego ustala się, ile wynosić będzie świadczenie pieniężne:

 • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest nie większa niż 5 tys. zł,
 • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 tys. zł, ale jednocześnie mniejsza niż 50 tys. zł,
 • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego równa się kwocie 50 tys. zł lub więcej.
rekompensata 40 euro

Definicja

Wysokość rekompensaty po przewalutowaniu z EUR na PLN ustala się zgodnie ze średnim kursem euro ogłoszonym przez NPB (Narodowy Bank Polski) ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne.

Rekompensata za windykację – prawo czy obowiązek wierzyciela?

Możliwość domagania się rekompensaty za windykację należności to prawo, a nie obowiązek. To wierzyciel ustala, czy naliczyć ją dłużnikowi.

Wiele osób nie decyduje się na to, z uwagi na chęć utrzymania z dłużnikiem dobrych relacji biznesowych – szczególnie jeśli jest to kluczowy dla firmy kontrahent. Ale czy na pewno?

Należałoby tutaj przeprowadzić rachunek strat i zysków. Polecamy zadać na początek kilka istotnych pytań:

 • czy opóźnienia w spłacie zdarzają się nagminnie, czy jest to jednorazowy incydent,
 • czy klient zapewnia rentowny dla firmy przychód,
 • czy koszty odzyskiwania należności spowodowane niepłacącym kontrahentem są wysokie? Może znacznie przewyższają zysk związany z handlowaniem z taką osobą?

Po głębszym zastanowieniu może okazać się, że dalsza współpraca z dłużnikiem nie jest warta tego, na jakie straty naraża on swojego wierzyciela.

Sprawdź oferty najlepszych firm windykacyjnych

Dowiedz się więcej: Wierzyciel - kto to i jakie ma prawa?

40 euro, 70 euro, 100 euro – kiedy można ubiegać się o rekompensatę?

Niemal każdy wierzyciel ma prawo żądać rekompensaty od swojego dłużnika w przypadku opóźnienia w spłacie należności. Spowodowane jest to faktem, iż samodzielne starania związane z odzyskiwaniem pieniędzy, niejednokrotnie generują niemałe straty dla finansów przedsiębiorstwa.

Takie świadczenie pieniężne jest możliwe do uzyskania przy spełnieniu następujących warunków:

 • jako wierzyciel wypełniłeś swoje świadczenie, tzn. wykonałeś na rzecz dłużnika usługę lub sprzedałeś towar,
 • nie otrzymałeś w terminie zapłaty wynikającej np. z faktury VAT,
 • podjąłeś choćby i minimalne działania windykacyjne, np. wysłanie wezwania do zapłaty lub wykonanie telefonu z ponagleniem.

Możliwość naliczenia rekompensaty 40 euro, 70 euro i 100 euro reguluje art. 10 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych [Dz. U. 2013 poz. 403].

4 maja 2023 roku TSUE wydał wyrok orzekający, że wierzyciel ma prawo wymagać zwrotu kwoty składającej się na koszty odzyskania należności zaraz w pierwszym dniu po dacie płatności widniejącej na fakturze VAT. Wierzycielowi przysługuje prawo ubiegania się o te środki niezależnie od wysokości kwoty widniejącej na fakturze.

Wyrok TSUE z 4.05.2023.

Nieznaczne opóźnienie w płatnościach a rekompensata za koszty odzyskania należności

Każde zadłużenie posiada swoją indywidualną specyfikę i okoliczności, w których powstało.

Ubiegając się o rekompensatę za opóźnienie w płatnościach, musisz zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię. Jeżeli kwota zadłużenia była naprawdę niewielka bądź opóźnienie w spłacie wyniosło tylko jeden albo dwa dni, Twój dłużnik ma prawo powołać się na art. 5 k.c.

Co z tego wynika?

Teoretycznie możesz naliczyć rekompensatę, jeśli opóźnienie w płatnościach wynosi zaledwie kilka dni. Jednak w razie postępowania sądowego może zostać to uznane za nadużycie prawa.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 94/15) sąd powinien zbadać, czy w danym przypadku naliczona przez Ciebie rekompensata za opóźnienie w płatnościach nie stanowi takiego nadużycia.

Co istotne, nie masz obowiązku wykazania przed sądem szkody, jaką poniosłeś na skutek nieopłacenia przez dłużnika faktury.

Wracając do dłużnika – gdy ten postanowił nie uregulować należności w ogóle, jego szanse na uchylenie się od zapłaty rekompensaty na rzecz wierzyciela są albo niewielkie, albo po prostu zerowe. Zgodnie z logiką prawną, nie może powołać się na nadużycie prawa ten, kto sam go nadużywa.

Rekompensata za działania windykacyjne – kiedy sąd nie uwzględni roszczenia?

Godnym zaznaczenia jest fakt, że w razie jeśli nie podejmiesz się czynności windykujących dłużnika, sąd może nie uznać Twojego roszczenia.

Trzeba przy tym nadmienić, że korzystanie z usług firmy windykacyjnej w tym wypadku nie jest wymagane. Wystarczające będzie wykazanie przed sądem, że dłużnik otrzymał wezwanie do zapłaty czy monity przypominające o zaległościach w spłacie (kontakt telefoniczny również się do tego zalicza).

Dowiedz się: Windykacja polubowna - co to jest?

Przedawnienie należności

Według orzecznictw sądów przepisy o rekompensacie mają na celu nie tylko zadośćuczynić wierzycielowi za poniesione koszty odzyskania należności, ale też nakłonić nierzetelnych klientów do terminowych zapłat. Co jednak w przypadku przedawnienia roszczenia?

W ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych nie wskazano terminów, po których upływie rekompensata nie powinna być naliczona z uwagi na przedawnienie długu.

Z uwagi na powyższe, obowiązują terminy przedawnienia znajdujące się w kodeksie cywilnym. Konkretnie mówi o tym art. 118 kodeksu. Zgodnie z nim roszczenia z tytułu opóźnień w handlowych transakcjach ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat (okres przedawniania dla roszczeń wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej).

Jako wierzyciel możesz jednak podjąć kroki, które spowodują przerwanie biegu przedawnienia. Zgodnie z art. 123 k.c. taką czynnością może być:

 • każda czynność przed sądem bądź innym organem, który został powołany do rozpoznawania spraw albo egzekwowania roszczeń danego rodzaju lub przed sądem polubownym, a także każdą czynność przedsięwziętą w celu zaspokojenia, zabezpieczenia, ustalenia, czy dochodzenia roszczenia,
 • uznanie długu przez zadłużonego – może to być np. prośba do wierzyciela o rozłożenie długu na raty.

Porównaj oferty firm windykacyjnych

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Walka o należności z dłużnikiem bywa nieprzyjemnym doświadczeniem. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę koszty odzyskania należności, na które trzeba przygotować się, współpracując z firmą windykacyjną, wkraczając na drogę sądową czy rozpoczynając egzekucję komorniczą. Warto pamiętać, że w praktyce rekompensata może obejmować koszty związane z wysyłaniem pism przypominających, zatrudnieniem agencji windykacyjnej czy nawet wszczynaniem postępowań sądowych.

Windykacja na koszt dłużnika zdarza się w Polsce coraz częściej. Wierzyciele są świadomi swoich praw i dochodzą zwrotów środków przed sądem po zakończonym postępowaniu. Wszelkie koszty odzyskania należności można przerzucić na dłużnika, o ile będą one uzasadnionej wysokości i sąd tak zdecyduje.

Podsumowanie

 • W przypadku opóźnień w płatnościach wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty.
 • W zależności od kwoty rekompensata za windykację może wynieść 40 euro, 70 euro lub 100 euro.
 • Rekompensata z tytułu poniesionych kosztów odzyskania należności jest prawem, a nie obowiązkiem wierzyciela.
 • Wyrok TSUE z maja 2023 roku stanowi, że kwota rekompensaty należy się wierzycielowi od pierwszego dnia opóźnienia w spłacie należności i nie zależy od wysokości faktury.
 • Roszczenia z tytułu opóźnień w transakcjach handlowych ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
jak wyegzekwować zwrot pieniędzy od sprzedawcy

Jak wyegzekwować zwrot pieniędzy od sprzedawcy?

Zastanawiasz się jak wyegzekwować zwrot od sprzedawcy? Odpowiadamy na to pytanie w artykule, proponując sprawdzone rozwiązanie.

Autor: Beniamin Niśkiewicz|29.12.2023 r.
inkaso windykacja

Inkaso windykacja, jaką ma skuteczność?

Dowiedz się, co kryje pod pojęciem "inkaso windykacja", jaką skuteczność ma ta usługa, jak z niej skorzystać oraz jakie firmy ją oferują.

Autor: Anna Sójka|02.04.2024 r.
Jak odzyskać swoje pieniądze

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika, czyli 6 sposobów na windykację

Niepłacenie faktur w terminie to powszechny problem przedsiębiorców. Dowiedz się, jak odzyskać pieniądze od dłużnika i zobacz, jakie to proste.

Autor: Klaudia Borkiewicz|25.04.2022 r.