CashFix arrowWiedza arrowKoszty faktoringu – ile kosztuje faktoring?

Koszty faktoringu – ile kosztuje faktoring?

koszty faktoringu jakie są

Faktoring, choć niezwykle przydatny dla przedsiębiorców, jest usługą płatną. Na całkowity koszt ma wpływ wiele czynników, takich jak wysokość udzielonego kapitału, rodzaj faktoringu czy instytucja udzielająca takiej formy finansowania. W tym artykule dowiesz się, na jakie koszty faktoringu się przygotować.

Podstawowe koszty faktoringu

Faktoring to nie tylko sposób na sfinansowanie faktury od razu po jej wystawieniu, ale też wiele dodatkowych usług.

Wszystko to sprawia, że z oferty faktoringu chętnie korzystają osoby prowadzące działalność, którym zależy na wygodnym i sprawnym zarządzaniu swoimi wierzytelnościami, a co za tym idzie – płynnością finansową.

W tym artykule rozprawiamy się z dość kłopotliwym dla przedsiębiorców tematem, jakim są koszty faktoringu. Jak się okazuje, wzbudzany przez nie postrach nie jest adekwatny do rzeczywiście poniesionych opłat.

Ważne

Koszt faktoringu może być dużo mniejszy od kredytu czy pożyczki bankowej.

Całkowity koszt obsługi uzależniony jest od konkretnej oferty danego faktora. Wliczamy w to odsetki, prowizje czy pozostałe opłaty. W pierwszej kolejności dokonajmy rozróżnienia na instytucję, która oferuję taki rodzaj wsparcia finansowego.

Faktoring oferują:

 • banki,
 • firmy faktoringowe.

Faktoring bankowy

Oferty banków nieustannie podążają za potrzebami rynku. Jedną z najpopularniejszych usług jest możliwość zaciągnięcia kredytu. Jednak to nie wszystko.

Coraz więcej faktorów bankowych decyduje się rozszerzyć swoje usługi o faktoring, na który jak się okazuje, jest ogromny popyt.

Na koszt usługi faktoringu bankowego składać będą się następujące elementy:

 • WIBOR – inaczej Warsaw Interbank Offered Rate. Jest to nic innego jak stopa procentowa pożyczek udzielanych przez banki innym bankom komercyjnym. W faktoringu bankowym w kosztach usługi uwzględnia się zazwyczaj WIBOR 1m lub 3m,
 • marża (odsetki) – będzie to różnica zachodząca między ceną sprzedaży a ceną zakupu. Oczywiste jest, że ani pożyczka, ani faktoring nie są towarami, jednakże nie oznacza to, że bank nie będzie chciał na takich usługach zarobić. W tym celu wykorzystywane jest naliczenie marży. Podstawowa wysokość marży często wynosi od 0,2% do 3% w skali miesiąca,
 • prowizja operacyjna – którą nalicza się na podstawie wysokości kwoty finansowanej faktury i terminu jej płatności, przy czym im jest on krótszy, tym z niższymi kosztami będzie się ona wiązała.

Sprawdź: Faktura z odroczonym terminem płatności – jak szybko dostać pieniądze?

Faktoring pozabankowy

Tymczasem w ostatnich latach zaobserwować możemy zwiększającą się grupę przedsiębiorców, kierujących się w stronę faktoringu oferowanego przez niezależne instytucje.

Nie ulega wątpliwości, że w tym przypadku wabikiem przewodnim jest minimum formalności oraz niewielkie wymagania, w przeciwieństwie do banków, które charakteryzuje skomplikowany proces weryfikacji faktoranta.

Na pytanie – ile kosztuje faktoring pozabankowy nie sposób odpowiedzieć w jednym zdaniu, ponieważ wyliczenie ostatecznej opłaty odpowiada wielu kryteriom, takim jak wartość wierzytelności, okresu finansowania, a także samej sytuacji materialnej przedsiębiorstwa.

Ważne

Koszt faktoringu może być dużo mniejszy od kredytu czy pożyczki bankowej.

Pozabankowe usługi faktoringowe, niezależnie od firmy faktoringowej, zawsze będą wiązać się z jedną podstawową prowizją, a jest nią prowizja faktoringowa obliczana w skali miesiąca. Jej wysokość uzależniona będzie m.in. od obrotu generowanego przez faktoranta (im wyższy, tym prowizja będzie mniejsza).

Sfinansuj swoje faktury już dziś!

Dodatkowe koszty faktoringu

Prócz prowizji faktoringowej należy mieć na uwadze pozostałe opłaty, które mogą znaleźć się w umowie faktoringowej.

Warto jednak podkreślić, że to, jaki całkowity koszt przedsiębiorca będzie musiał ponieść z tytułu faktoringu, obliczane jest indywidualnie, a oferta jest ściśle personalizowana.

Oznacza to, że większość kosztów dodatkowych wcale nie będzie musiała go dotyczyć. Poza tym stosowanie ich przez firmy jest wybiórcze i dostosowane do konkretnego przypadku.

Ważne

Umowa faktoringu może, lecz nie musi, przewidywać dodatkowych opłat.

Niektórzy pobierają wyższą prowizję niż pozostałe firmy faktoringowe, ale za to wymagają mniejszych odsetek. Są również podmioty rezygnujące ze wszelkich dodatkowych stałych opłat, opierając swój system jedynie na odsetkach i prowizji.

Niektóre firmy mogą stosować:

Prowizje

 • prowizja przygotowawcza – pełni funkcję opłaty administracyjnej, pokrywającej koszty weryfikacji wiarygodności kredytowej faktoranta wraz z analizą jego klientów i ich wypłacalności oraz przygotowanie umowy faktoringowej,
 • prowizja za przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta (del credere) – w przeważającej większości naliczana w przypadku faktoringu pełnego. Jej wysokość uwarunkowana jest wartością finansowanych faktur. Wynosi od 0,1 do 1,5% wartości faktury.

Odsetki

Do kolejnej grupy dodatkowych kosztów zaliczamy odsetki. Wyodrębniamy wiele ich rodzajów:

 • odsetki kapitałowe – jest to koszt korzystania z kapitału udzielonego przez faktora,
 • odsetki ustawowe (odsetki za opóźnienie w płatności) – czyli rekompensata dla faktora za nieterminowe uregulowanie płatności przez kontrahenta,
 • odsetki „z dołu” – przedsiębiorca na koniec miesiąca otrzymuje fakturę od faktora, którą może uregulować samodzielnie. W przeciwnym razie firma faktoringowa potrąci kwotę przy rozliczeniu finansowanej faktury.

Sposób naliczania odsetek dla każdej firmy będzie wyglądał inaczej, ponieważ formy szacowania wybierane przez faktorów pozabankowych nierzadko różnią się od siebie.

Zdarzają się sytuacje, w których odsetki wynikają z wypłaconej przedsiębiorcy zaliczki.

Sporadycznie odsetki naliczane są od 100% wartości brutto faktury podlegającej finansowaniu.

Ważne

W faktoringu pełnym odsetki naliczane są z góry.

Opłaty

Na koszt faktoringu składają się też inne opłaty, o których powinny wspominać warunki udzielania finansowania przez poszczególne instytucje finansowe.

Ponownie jednak przypominamy – prawdopodobnie tylko nieliczne firmy faktoringowe będą ich wymagać.

Wyróżniamy jeszcze:

 • koszty windykacji należności w przypadku przeterminowania faktury,
 • miesięczna opłata abonamentowa za dostęp do serwisu faktoringowego,
 • opłata opieki prawnej,
 • opłata za analizę wiarygodności klientów faktoranta,
 • opłata za niewykorzystany przez faktoranta limit faktoringowy,
 • opłata za przekroczenie limitu w koncentracji,
 • roczna opłata dotycząca utrzymania limitu faktoringowego,
 • inne opłaty dodatkowe.
koszt faktoringu

Od czego zależy koszt faktoringu?

Natłok powyższych informacji może wzbudzać w Tobie ciekawość, a w głowie pojawiają się pytania – dlaczego oferty faktoringu potrafią tak mocno się od siebie różnić? Czemu jedna firma faktoringowa proponuje takie koszty, a druga zupełnie inne?

Otóż oferta, którą otrzymasz, będzie stworzona stricte pod Ciebie, co oznacza, że przy jej tworzeniu faktor weźmie pod uwagę m.in.:

liczbę kontrahentów, którzy mają zostać objęci faktoringiem (większa ilość oznacza mniejsze opłaty),

liczbę faktur gotowych do sfinansowania (większa ilość faktur o niskiej wartości powoduje wzrost kosztów administracyjnych),

wiarygodność kredytową faktoranta oraz jego kontrahentów (duże ryzyko równa się większym kosztom).

Czy faktoring się opłaca?

Mając przed sobą koszty faktoringu, nie wolno zapominać o wielu korzyściach, które nierozłącznie wiążą się z tego typu usługą finansową.

Po uświadomieniu sobie zalet dojdziesz do wniosku, że faktoring wart jest wydania każdej złotówki.

Na pierwszy rzut oka wyłania się poprawa płynności finansowej, dzięki której możesz na bieżąco spłacać swoje zobowiązania, wzmacniając swoją pozycję na rynku oraz wizerunek solidnego partnera biznesowego. Ale faktoring oferuje znacznie więcej.

Jest to przede wszystkim szeroko pojęte zarządzanie wierzytelnościami, które pozwala zaoszczędzić czas i nerwy, które w biznesie są na wagę złota.

Ważne

Udzielone finansowanie nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy.

Co więcej, koszty faktoringu możesz śmiało odliczyć od podatku, zaliczając wydatki związane z korzystaniem z faktoringu do kosztów uzyskania przychodu. Usługi faktoringowe są opodatkowane podatkiem VAT w stawce 23 proc.

Skontaktuj się z doradcą faktoringowym

Co z fakturami po terminie płatności?

Rozważając faktoring, musisz wiedzieć, że finansowaniu podlegają tylko te faktury, których termin płatności jeszcze nie minął.

Dla przeterminowanych faktur pozostaje już tylko windykacja online swoich dłużników.

Czas ma tu niebagatelne znaczenie – im szybciej zaczniesz ściągać dług, tym większa szansa, że niepłacący kontrahent ureguluje swoje zobowiązanie.

Jednak to skomplikowana i niełatwa procedura, dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem w tym przypadku będzie doświadczona firma windykacyjna, która szybko i efektywnie odzyska Twoje pieniądze.

Cena faktoringu — jak poznać konkretną kwotę?


Cena faktoringu waha się między 0,2% a 3% wartości limitu faktoringowego. Wysokość konkretnej ceny faktoringu wymaga dokładnego zrozumienia struktury opłat oferowanej przez dostawcę usług faktoringowych. Konkretna kwota, którą będzie trzeba zapłacić, zależy głównie od kilku czynników, które wymieniliśmy powyżej. Nawet szczegółowa analiza ofert i porównywanie ich elementów może być niewystarczająca. Konkretną cenę faktoringu, jaką zapłacisz za usługę, poznasz przed podpisaniem umowy. Dostępność konkretnych kwot i ich precyzyjne określenie zależy od indywidualnych warunków umowy, warto więc dokładnie przeanalizować ofertę oraz skonsultować się z dostawcą usług faktoringowych, aby uzyskać pełny obraz kosztów i wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

 • Na usługę faktoringu decydują się osoby, którym zależy na odzyskaniu płynności finansowej w swojej firmie.
 • Na podstawowy koszt faktoringu składa się prowizja i odsetki.
 • Prowizja faktoringowa stanowi procentową wartość od kwoty brutto faktury bądź od wypłaconej zaliczki.
 • Wycena zależy od indywidualnej analizy sprawy i możliwości finansowych klienta.
 • Analizę wiarygodności kredytowej przeprowadza się zawsze na początkowym etapie współpracy.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Odroczona płatność

Odroczona płatność B2B – dlaczego warto ją oferować?

System odroczonych płatności jest dobrze znany w relacjach B2B. Sprawdź, dlaczego odroczona płatność na fakturze przynosi Tobie korzyści.

Autor: Klaudia Borkiewicz|24.02.2023 r.
Sprzedaż wierzytelności – na czym polega i czy się opłaca?

Sprzedaż wierzytelności – na czym polega i czy się opłaca?

Sprzedaż wierzytelności to jedna z niewielu alternatyw dla prób ściągnięcia długu z osoby prywatnej lub firmy. Sprawdź, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie.

Autor: Patryk Marzec|06.10.2023 r.
finansowanie faktur online

Finansowanie faktur, jak skorzystać? 6 kroków

Nie czekaj, aż klient Ci zapłaci. Dowiedz się, czym jest faktoring i jak błyskawicznie otrzymać pieniądze z faktury.

Autor: Klaudia Borkiewicz|15.12.2022 r.