CashFix arrowWiedza arrowWindykacja terenowa – co to jest i jak wygląda jej przeprowadzenie?

Windykacja terenowa – co to jest i jak wygląda jej przeprowadzenie?

windykacja terenowa

Windykacja terenowa jest jednym z fragmentów, z których składa się proces odzyskiwania należności. Prowadzona jest w siedzibie firmy lub w miejscu zamieszkania dłużnika. Wizyta windykatora terenowego jest szansą na polubowne rozwiązanie sprawy. W tym artykule wyjaśniamy, co to jest windykacja terenowa, czy jest legalna oraz jakie firmy ją przeprowadzają.

Windykacja terenowa – co to jest?

Ściąganie należności odbywa się na wiele sposobów – przypomnienie o płatności, przedsądowe wezwanie do zapłaty, kontakt telefoniczny czy SMS to tylko niektóre z nich.

Mając świadomość znaczenia wpływu bezpośredniego kontaktu z człowiekiem na rezultat końcowy każdego sporu, firmy windykacyjne do repertuaru swoich działań coraz częściej włączają windykację terenową (bezpośrednią).

Nic nie zastąpi rozmowy w cztery oczy, dlatego windykacja terenowa cieszy się wzrastającą popularnością oraz znakomitymi efektami.

Definicja

W ramach windykacji terenowej, inaczej bezpośredniej, dochodzi do spotkania dłużnika z windykatorem, który informuje o zadłużeniu oraz ustala, w jaki sposób zobowiązanie powinno zostać spełnione.

Wizyta windykatora terenowego ma miejsce w siedzibie przedsiębiorstwa osoby, która nie dotrzymała terminu spłaty zadłużenia lub, jeśli jest ona osobą prywatną – w jej domu.

Metoda ta umożliwia realną ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorcy oraz pozwala windykatorowi ustalić, co było przyczyną braku spłaty należności. Na tej podstawie szacuje on, jakie są szanse na odzyskanie zaległych środków.

Ważne

Windykacja terenowa (windykacja bezpośrednia) jest formą tzw. windykacji miękkiej, która działa w systemie polubownym. Oznacza to, że windykator terenowy będzie robił wszystko, co w jego mocy, aby w drodze negocjacji wypracować korzystne dla obu stron rozwiązanie.

Zatem zadaniem windykatora jest przedstawienie argumentów za spłatą długu. Jednocześnie musi on także poinformować dłużnika o konsekwencjach dalszej zwłoki.

Nie naginając prawa dłużnika, np. do nietykalności cielesnej, może on w ramach swoich czynności przeprowadzić z dłużnikiem negocjacje dotyczące warunków spłaty zadłużenia oraz np. przedstawić koszty egzekucyjne, jeżeli w dalszym ciągu uchyla się on od zapłaty.

Najkorzystniejszym efektem windykacji terenowej jest ustalenie z dłużnikiem harmonogramu spłaty. Bezpośrednie spotkanie z windykatorem, który szuka najlepszego rozwiązania dla obu stron, to motywacja do szybszej i zorganizowanej spłaty należności.

Ponadto, jeżeli wielokrotne wizyty i próby kontaktu nie przebiegły pomyślnie, windykacja terenowa przeradza się w tzw. windykację sądową, czyli inaczej mówiąc – twardą. Decydującą w niej rolę odgrywa wówczas komornik sądowy.

Odzyskaj pieniądze od dłużnika

Kiedy przeprowadza się windykację terenową?

Windykacja terenowa, inaczej bezpośrednia stosowana jest w momencie, gdy dłużnik wytrwale unika spełnienia roszczenia finansowego względem swojego wierzyciela.

Do opóźnień w spłacie najczęściej dochodzi w przypadku:

 • niezapłaconych faktur,
 • rachunków za telefon i prąd,
 • rat kredytu,
 • pożyczek bankowych i pozabankowych.

Sprawdź: Ściąganie należności - 8 wymówek dłużnika

Kiedy rozpoczyna się windykacja terenowa?

Odzyskiwanie długów jest działaniem wieloetapowym, dlatego firmy zatrudniające windykatora terenowego praktycznie nigdy nie decydują się na bezpośrednie wizyty w pierwszej kolejności.

Ten instrument dochodzenia należności zazwyczaj wykorzystywany jest wówczas wtedy, kiedy zawiodą środki komunikacji pośredniej, np. telefon czy SMS.

To, kiedy nastąpi rozpoczęcie bezpośredniej windykacji terenowej, tak naprawdę zależne jest od konkretnej firmy zewnętrznej i obranej przez nią strategii, a także od postawy samego dłużnika i jego chęci współpracy.

Zwykle jest to kilka tygodni od chwili przyjęcia zlecenia windykacji należności.

W tym czasie windykator terenowy gromadzi niezbędne informacje o dłużniku, jego sytuacji ekonomicznej czy o powodach niewywiązywania się ze swoich zobowiązań.

Taki stan rzeczy powoduje, iż ten rodzaj windykacji staje się najskuteczniejszy nie tylko z uwagi na kontakt z dłużnikiem, ale i również ze względu na uznanie przez niego długu i sporządzenie harmonogramu spłaty.

Czy windykacja terenowa jest legalna?

To pytanie nieustannie zadają sobie zatrwożeni dłużnicy, bojąc się konfrontacji z windykatorem. Taka okoliczność pozbawia ich możliwości ucieczki czy unikania odpowiedzialności, a także mocno utrudnia stosowanie kłamstw lub wymówek.

Odpowiedź na nie jest zdumiewająco prosta – windykacja terenowa (bezpośrednia) jest jak najbardziej czynnością legalną.

Przyczyną tego jest brak przepisów prawa regulujących tę procedurę.

W związku z tym osobista wizyta negocjatora niczym nie różni się od wizyty np. listonosza czy akwizytora.

Aby windykacja terenowa przebiegła w pełni legalnie, wierzyciel bądź osoba posiadająca pełnomocnictwo wierzyciela, musi pamiętać o kilku niezwykle istotnych kwestiach:

– dłużnik koniecznie musi zostać poinformowany o celowości wizyty (przykładowo niemożność nawiązania telefonicznego kontaktu),

– windykator terenowy musi realizować swoje zadania z zachowaniem praw dłużnika i zasad etycznych typowych dla branży,

– osoba zadłużona musi wyrazić zgodę na wizytę windykatora w miejscu zamieszkania lub, jeśli dłużnik wykonuje działalność gospodarczą, w siedzibie jego przedsiębiorstwa.

Co może windykator terenowy?

Należy podkreślić, że windykator nie jest pracownikiem państwowym, a jego uprawnienia mierzą się z pewnymi ograniczeniami.

Dozwolone ze strony windykatorów terenowych jest:

 • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, np. w celu rozłożenia zadłużenia na raty;
 • wykorzystywanie różnorodnych kanałów dotarcia do dłużnika – SMS, telefon, e-mail, poczta tradycyjna, kontakt bezpośredni;
 • powiadomienie dłużnika o istnieniu zadłużenia oraz o konsekwencjach braku jego spłaty, np. przypomnienie o zapłacie;
 • dostarczenie lub wysłanie wezwania do zapłaty;
 • poinformowanie dłużnika o podejmowanych działaniach windykacyjnych, np. wystawienie długu na giełdzie wierzytelności lub o prawdopodobnej egzekucji komorniczej;
 • zakomunikowanie zadłużonemu, że zostało przeciw niemu skierowane do sądu powództwo o zapłatę;
 • wizyta w siedzibie firmy dłużnika lub w miejscu jego zamieszkania;
 • wypracowanie z dłużnikiem konsensusu, sporządzając np. harmonogram spłaty zobowiązania.

Windykator pracujący w terenie jest swego rodzaju łącznikiem między dłużnikiem a wierzycielem oraz posiada jeden główny cel – polubowne zmobilizowanie dłużnika do zapłaty.

Co może windykator terenowy?

Czego nie może windykator terenowy?

Do zapamiętania jest fakt, iż windykator to nie komornik, dlatego lista praktyk, na które windykatorzy, w tym przypadku terenowi, nie mogą sobie pozwolić, jest długa.

Windykator terenowy nie ma prawa:

 • udzielać informacji o zadłużeniu osobom postronnym;
 • zastraszać dłużnika, np. komornikiem czy sądem;
 • zajmować jego mienia, rachunku bankowego, emerytury czy renty;
 • stosować agresję werbalną i niewerbalną;
 • wejść do domu lub siedziby firmy dłużnika bez jego zgody;
 • nękać osobę zadłużoną, np. telefonami;
 • stosować wobec dłużnika środków przymusu;
 • naruszać nietykalność cielesną zadłużonego;
 • dokonywać eksmisji.

Są to granice, których absolutnie nie wolno windykatorom przekraczać.

Czego nie ma prawa robić windykator?

Rola psychologii w windykacji bezpośredniej

Rola psychologii w windykacji bezpośredniej jest kluczowa dla skuteczności procesu odzyskiwania należności. Zrozumienie zachowań dłużników może znacząco wpłynąć na efektywność działań podejmowanych przez windykatorów. Praca w tym obszarze wymaga subtelności i empatii, ponieważ każdy dłużnik może reagować inaczej na różne strategie windykacyjne.

Psychologiczna wiedza może pomóc windykatorom w identyfikacji motywacji dłużnika oraz lepszym dopasowaniu strategii odzyskiwania długu do jego indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej. Na przykład, zrozumienie, że dłużnik może odczuwać wstyd lub strach z powodu swojej sytuacji finansowej, może prowadzić do bardziej empatycznego podejścia, które z kolei może zwiększyć skuteczność komunikacji i współpracy.

W ten sposób, wykorzystanie wiedzy psychologicznej w procesie windykacji bezpośredniej może prowadzić do pozytywnych wyników, zarówno dla windykatora, jak i dla dłużnika, poprzez budowanie zaufania i zachęcanie do spłaty długu.

Uznanie długu przez dłużnika

Niewątpliwie istotnym rezultatem podjętych działań z zakresu windykacji terenowej jest uzyskanie uznania zadłużenia przez dłużnika.

Oświadczenie to niesie za sobą ogromną wartość w przypadku wkroczenia procesu windykacji na etap sądowy – wierzyciel dysponujący takim dokumentem ma wtenczas niemalże pewne szanse na wygranie procesu.

Dodatkowo, składając pozew o zapłatę, wierzyciel ponosi mniejsze koszty związane z opłatami sądowymi.

Znajdź firmę windykacyjną

Windykacja terenowa a egzekucja komornicza

Podczas bezpośredniej windykacji w terenie, windykator jak najbardziej może pełnić rolę pełnomocnika wierzyciela w trakcie prowadzonych przez komornika sądowego działań związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

Wobec tego może on składać w imieniu wierzyciela wszelkie wnioski egzekucyjne, przyspieszające cały proces.

Windykatorowi prawo umożliwiło także zbieranie materiałów dowodowych, które mogą znacznie ułatwić sprzedaż składników majątku dłużnika na drodze licytacji komorniczej.

Na czym polega windykacja należności i kto ją przeprowadza?

Szalenie ważne jest rozróżnienie między windykacją należności a egzekucją komorniczą w kontekście osób uprawnionych do przeprowadzania tychże procedur.

Na początek najpierw wyjaśnijmy, co to jest windykacja długów.

Definicja

Windykacja należności to zespół dobranych indywidualnie do sprawy środków, które mają na celu dochodzenie roszczeń wierzyciela.

Innymi słowy — windykacja należności to odzyskiwanie pieniędzy wierzyciela od osoby zadłużonej.

Katalog osób upoważnionych do prowadzenia windykacji zarówno polubownej, jak i sądowej wygląda następująco:

 • wierzyciel osobisty – może dochodzić swoich roszczeń stacjonarnie albo w formie online,
 • firma windykacyjna – przyjmująca zlecenie windykacji od wierzyciela osobistego,
 • kancelarie prawno-windykacyjne – windykują na podstawie pełnomocnictwa wierzyciela osobistego.

Chcąc przeprowadzić windykację długów samodzielnie, należy liczyć się ze sporą ilością poświęconego czasu oraz ze skomplikowaniem, które nieodłącznie jest elementem całego procesu.

Najlepszym i najbardziej opłacalnym wyjściem w tej sytuacji zawsze będzie wynajęcie profesjonalnej firmy windykacyjnej bądź kancelarii prawnej, które posiadają szeroką wiedzę na temat prawa i schematu postępowania oraz dysponują niezawodnymi narzędziami i strategiami, dobranymi indywidualnie na potrzeby każdej sprawy.

Jest to rozwiązanie szybsze i zdecydowanie najskuteczniejsze.

Dowiedz się: Windykacja długów od firm - jak długo trwa?

Kto prowadzi egzekucję komorniczą?

Istotą egzekucji komorniczej jest fakt, iż przeprowadzić może ją wyłącznie komornik sądowy i tylko on ma prawo wykonywać wyroki sądów cywilnych w drodze tzw. przymusu egzekucyjnego.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ osoba pełniąca ten zawód to funkcjonariusz publiczny, którym pracownik firmy windykacyjnej nie jest.

Po uzyskaniu przez windykatora sądowego nakazu zapłaty, komornik może rozpocząć postępowanie egzekucyjne.

Jak znaleźć windykatora terenowego?

Tak już wcześniej wspominaliśmy, windykacją terenową (bezpośrednią) zajmują się wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Jednak należy zaznaczyć, że windykacja terenowa to nie to samo co windykacja zewnętrzna.

Firmy ściągające długi działają zgodnie z zasadami etyki i poszanowania praw oraz cechują się wysoką efektywnością podjętych działań.

Korzystając z naszej porównywarki, masz gwarancję otrzymania oferty tylko od sprawdzonych i kompetentnych podmiotów.

Porównaj oferty firm windykacyjnych

Ważne

Windykator terenowy musi mieć szeroką wiedzę na temat windykacji, umiejętności interpersonalne i negocjacyjne oraz wysoką kulturę osobistą.

Podsumowanie

 • Na dłużniku ciąży obowiązek spłaty należności.
 • Windykacja terenowa, inaczej bezpośrednia odbywa się w miejscu zamieszkania lub siedzibie firmy osoby zadłużonej.
 • Windykator informuje o istnieniu długu, a także o konsekwencjach braku zapłaty.
 • Jeżeli windykator przekracza swoje uprawnienia, należy to niezwłocznie zgłosić odpowiednim służbom.
 • Firmy windykacyjne działają na zlecenie wierzyciela osobistego, odzyskując jego należność.
 • Najkorzystniej jest skorzystać z usług firmy zatrudniającej windykatora.
 • Windykator przyjmuje zlecenie, a następnie po kilku tygodniach przeprowadza windykację terenową.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
faktura co to

Faktura – co to i co daje w razie problemów z dłużnikiem?

Faktura to podstawowy dokument sprzedażowy w Polsce. Omawiamy najważniejsze kwestie i pokazujemy, jak faktura ułatwia ściągnięcie długu.

Autor: Beniamin Niśkiewicz|31.08.2023 r.
Odzysk długów od klientów

Odzysk długów od stałych kontrahentów – w jaki sposób to zrobić?

Dobre relacje ze stałymi klientami są ważne, ale co wtedy, gdy klient staje się dłużnikiem? Sprawdź, jak wygląda odzysk długów od stałych kontrahentów.

Autor: Klaudia Borkiewicz|20.09.2022 r.
termin płatności faktury minął

Termin płatności faktury minął, a klient nie zapłacił – co robić?

Dotrzymywany przez kontrahentów termin płatności faktury jest korzystny dla prowadzenia biznesu. Co robić, gdy klient nie płaci za fakturę na czas?

Autor: Klaudia Borkiewicz|29.07.2022 r.