CashFix arrowWiedza arrowTytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny, czym się różnią?

Tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny, czym się różnią?

Tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny różnice

Masz problem z niesolidnymi kontrahentami, którzy mimo windykacji polubownej w dalszym ciągu uchylają się od zapłaty długu? Pora pomyśleć o odzyskaniu środków przy pomocy komornika sądowego. Jednak, aby do tego doszło, musisz uzyskać tytuł wykonawczy, który jest podstawą wszczęcia egzekucji. Sprawdź, co to jest tytuł wykonawczy, czym się różni od tytułu egzekucyjnego, i jak go uzyskać.

Tytuł wykonawczy – co to jest?

Rozliczenia finansowe między przedsiębiorcą a kontrahentem są najczęstszą przyczyną sporów między nimi. Oczywiście mowa o sytuacjach, w których klient decyduje się nie spełniać swojego zobowiązania.

W związku z powyższym wierzyciele podejmują szereg działań, chcąc odzyskać swoje pieniądze. Problem pojawia się wtedy, kiedy mimo czynności polubownych, nie udało się dojść z dłużnikiem do porozumienia.

W tym wypadku pozostaje skierować sprawę do sądu, a następnie do komornika w celu rozpoczęcia procedury egzekucyjnej.

Niemniej jednak nie jest to tak proste, jak się wydaje. Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego niezbędne jest zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności.

Definicja

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Znajdź zweryfikowanego windykatora!

 • Całkowicie za darmo
 • Zawsze aktualne oferty
 • Najlepsze firmy windykacyjne

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Tytuł wykonawczy – rodzaje

Tytuły wykonawcze można podzielić na 4 rodzaje, a mianowicie:

 • tytuły wykonawcze cywilne, które powstały w drodze postępowania z powództwa cywilnego. Są to tytuły egzekucyjne, które zostały zaopatrzone przez sąd w klauzulę wykonalności (głównie dotyczyć będą przedsiębiorców przeprowadzających windykację należności);
 • tytuły wykonawcze wystawiane w toku postępowania w administracji;
 • tytuły wykonawcze wystawiane przez sądy karne (np. w przypadku windykacji sądowej);
 • tytuły wykonawcze wystawiane w toku postępowania karno-skarbowego.

Ważne

Komornik sądowy nie ma obowiązku badania, czy tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi jest wymagalny i zasadny.

Oznaczać to będzie, że sprzeciw wniesiony przez osobę zadłużoną nie będzie miał żadnych podstaw.

Tytuł egzekucyjny – co to jest?

Jak widać, tytuł egzekucyjny jest niezbędny do zdobycia tytułu wykonawczego. A czym on właściwie jest?

Definicja

Tytuł egzekucyjny to urzędowy dokument, określający strony sporu oraz wysokość roszczenia. Będzie to m.in. orzeczenie sądu (nakaz zapłaty lub wyrok), stwierdzające obowiązek określonego świadczenia.

Warto wspomnieć o tym, że podstawą do wszczęcia postępowania może być także zobowiązanie niepieniężne.

Co może być tytułem egzekucyjnym?

Zgodnie z art. 777 k.p.c. tytułami egzekucyjnymi są w szczególności:

 • orzeczenie sądu prawomocne (np. nakaz zapłaty) albo takie, które podlega natychmiastowemu wykonaniu (np. wyrok zaoczny),
 • ugoda lub wyrok sądu polubownego,
 • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne albo podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
 • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

Powołując się na kodeks postępowania cywilnego, orzeczenia sądowe można podzielić na:

 • wyrok,
 • nakaz zapłaty,
 • postanowienie sądu.

Tytuł egzekucyjny – niezbędne elementy

Co więcej, tytuł egzekucyjny musi precyzyjnie wskazać wszystkie informacje na temat dłużnika czy wierzyciela, jak i również wartość zobowiązania w taki sposób, aby organ egzekucyjny nie miał żadnych wątpliwości po zapoznaniu z dokumentem.

W tytule egzekucyjnym można dodatkowo zamieścić:

 • termin spełnienia świadczenia,
 • warunki, od których zależne jest spełnienie świadczenia,
 • ograniczenie odpowiedzialności ponoszonej przez osobę zadłużoną,
 • termin, do którego wierzyciel może wystąpić o przyznanie klauzuli wykonalności.

To również może Cię zainteresować: Weksel, co to jest i kiedy się go stosuje?

Co to jest klauzula wykonalności?

Wspominaliśmy już o klauzuli wykonalności w kontekście konieczności opatrzenia nią tytułu egzekucyjnego, aby móc uzyskać tytuł wykonawczy.

Zanim jednak przejdziesz do działania, dowiedz się, czym właściwie jest klauzula wykonalności?

Definicja

Klauzula wykonalności stanowi akt sądowy, w którym sąd stwierdza, że przedstawiony tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania.

Tę kwestię regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 776 k.p.c.).

Nadanie klauzuli wykonalności skutkuje obowiązkiem podporządkowania się tytułowi wykonawczemu osobom lub urzędom, których może on dotyczyć.

W dużym uproszczeniu – dzięki klauzuli wykonalności zyskujesz potwierdzenie, że otrzymane orzeczenie nadaje się do egzekucji komorniczej. Następnie z tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę trzeba udać się do komornika, który rozpocznie procedurę egzekucyjną.

Skorzystaj z darmowej porównywarki firm windykacyjnych

Klauzula wykonalności – jak uzyskać?

Aby nadać tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności, musisz zainicjować postępowanie klauzulowe, składając wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Ważne

Jeżeli sąd wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, nie musisz składać wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, gdyż w tej sytuacji nadawana jest ona z urzędu.

Dowiedz się więcej: Klauzula wykonalności wzór

Tytuł wykonawczy – jak uzyskać?

Poniżej przedstawiamy, jak krok po kroku uzyskać tytuł wykonawczy.

1. Uzyskanie tytułu egzekucyjnego

Pierwszym i podstawowym etapem procesu uzyskiwania tytułu wykonawczego jest tytuł egzekucyjny. Naturalnie orzeczenie wydawane jest w toku postępowania sądowego.

2. Złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Składając wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, pamiętaj, żeby dołączyć go do wniosku. Jeśli tego nie zrobisz, sąd najpierw wezwie Cię do jego uzupełnienia, a w przypadku braku reakcji – odrzuci go.

3. Uzyskanie tytułu wykonawczego

Mając już komplet dokumentów, czyli tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności, wierzyciel zaczyna dysponować tytułem wykonawczym.

4. Egzekucja komornicza

Po spełnieniu wszystkich warunków można udać się do komornika sądowego, który rozpocznie egzekucję z majątku dłużnika.

Tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny jaka różnica?

Ważne

Tytuł wykonawczy może obejmować swoim zakresem zarówno roszczenia, które objęto tytułem egzekucyjnym, jak i tylko ich daną część.

Kiedy można uzyskać tytuł wykonawczy?

Warto podkreślić, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu (np. nakazowi zapłaty) można składać dopiero po jego uprawomocnieniu.

Orzeczenie staje się prawomocne w momencie, kiedy nie przysługuje wobec niego ani środek odwoławczy, ani środek zaskarżenia, np. gdy upłynął termin do jego wniesienia.

Poznaj różnicę: Windykator a komornik

Podsumowanie

 • Tytuł wykonawczy to inaczej tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności.
 • Wierzyciel potrzebuje tytułu wykonawczego, aby móc wszcząć egzekucję komorniczą.
 • Tytuł egzekucyjny to najczęściej orzeczenie sądu, np. wyrok czy nakaz zapłaty.
 • Klauzula wykonalności jest aktem sądowym, w którym sąd stwierdza, że tytuł egzekucyjny przedstawiony przez wierzyciela można wykonać.
 • Uzyskiwanie tytułu wykonawczego dzieli się na kilka etapów.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
kancelaria windykacyjna jak wybrać?

Kancelaria windykacyjna, jak wybrać tą skuteczną?

Kancelaria windykacyjna zajmuje się m.in. ściąganiem długów na zlecenie. Sprawdź, jak wybrać najlepszą kancelarię windykacyjną i na co zwrócić uwagę.

Autor: Klaudia Borkiewicz|06.10.2022 r.
Portal Rejestrów Sądowych

Portal Rejestrów Sądowych – co to jest i jak możesz go sprawdzić?

Wszystkie wnioski dotyczące spraw gospodarczych muszą mieć formę elektroniczną. Sprawdź, co to Portal Rejestrów Sądowych i jak z niego korzystać.

Autor: Klaudia Borkiewicz|05.06.2023 r.
Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności – wzór z omówieniem

Cesja wierzytelności to przeniesienie praw do wierzytelności na osobę trzecią. Sprawdź, co to jest oraz na czym polega. Wzór z omówieniem.

Autor: Klaudia Borkiewicz|09.06.2022 r.