CashFix arrowWiedza arrowMonit co to jest i kiedy pozwoli Ci odzyskać pieniądze od dłużnika?

Monit co to jest i kiedy pozwoli Ci odzyskać pieniądze od dłużnika?

monit co to
Chcę porównać oferty najlepszych firm windykacyjnych

Monit to specjalne przypomnienie o istniejącym zadłużeniu. Wysyła go wierzyciel do dłużnika, chcąc odzyskać pieniądze za sprzedaż towarów czy wykonanie usług. Z tego artykułu dowiesz się, jak sporządzić monit i jak odzyskać dzięki niemu należności od kontrahentów. 

Monit co to?

Monit to przypomnienie o konieczności zapłaty. Jest to oficjalne przypomnienie o płatności, które wierzyciel wysyła do dłużnika. Monit to dokument, który jest bardzo często wysyłany przez dostawców energii czy banki, gdy klienci tych instytucji nie regulują swoich płatności.

Na łamach tego artykułu pokażemy Ci jednak te kwestie związane z monitem, które dotyczą sytuacji przedsiębiorców i osób prywatnych w sporze z dłużnikami. Niestety często zdarza się, że klienci kupujący towary czy usługi nie płacą za nie w terminie, w wyniku czego powstaje zadłużenie. Zadłużenie, które trzeba w jakiś sposób uregulować – polubownie lub na drodze sądowej. Monit to jedna z opcji dostępnych właśnie w przypadku polubownych prób rozwiązania sporu.

Co powinien zrobić dłużnik, jeśli to pod jego adres wierzyciel doręczy monit? Powinien oczywiście spłacić swój dług, najlepiej jak najszybciej, żeby uniknąć potencjalnych problemów z odsetkami i kosztami sądowymi. 

Pisemne ponaglenie w formie monitu – w jaki sposób wysłać?

Teoretycznie najpewniejszą formą dla monitu jest forma pisemna. Wtedy monit będzie wysłany za pośrednictwem tradycyjnej poczty, jako list polecony. Nie oznacza to oczywiście, że taka forma jest najlepsza, bo przecież za list polecony trzeba zapłacić. Na szczęście dłużnik powinien Ci zwrócić wszelkie koszty poniesione w związku z działaniami, które miały na celu odzyskanie należności.

Często spotykaną formą jest w dzisiejszych czasach monit jako wiadomość e-mail. Niestety zdarza się tak, że dłużnicy zaprzeczają, jakoby dostali jakikolwiek monit w takiej formie. Może to być trudne do zweryfikowania, więc monit w formie wiadomości e-mail jest raczej odradzany właśnie ze względu na tę ewentualność.

Bardzo podobnie ma się sprawa z monitem w formie wiadomości SMS, której dostarczenie trudno zweryfikować.

Niektórzy wierzyciele decydują się na monit w formie rozmowy telefonicznej. Ma on oczywiście sens, jeśli poinformujesz dłużnika o nagrywaniu rozmowy i rzeczywiście ją nagrasz. Jeśli nie zdecydujesz się na taki krok, to lepiej po prostu zdecydować się na tradycyjny monit wysłany listownie.

Znajdź najlepszego windykatora!

 • Jedyna taka porównywarka w Polsce
 • Całkowicie za darmo
 • Tylko sprawdzone firmy

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Monit – wzór dokumentu

Jak napisać monit? Monit warto przygotować z należytą starannością, tak aby nie pozostawić żadnych wątpliwości co do zamiarów odzyskania długu. Monit powinien zawierać:

 • miejsce i datę sporządzenia monitu (prawy górny róg dokumentu),
 • nazwę i adres wierzyciela,
 • dane dłużnika, 
 • informację o charakterze zadłużenia i konkretnym towarze lub usłudze, za które dłużnik zalega z płatnością,
 • określenie kwoty zadłużenia,
 • prośbę o uregulowanie zaległości przez dłużnika,
 • numer konta bankowego, na które ma wpłynąć przelew od dłużnika.
co to jest monit

Uregulowanie płatności z dłużnikiem – czy monit pomoże?

Monit może być bardzo pomocny, jeśli chodzi o uregulowanie płatności przez dłużnika. Jest to oficjalna korespondencja nakazująca dłużnikowi zwrócić pieniądze wierzycielowi, a więc stanowi niezbędną część działań polubownych, które są zalecane przed wkroczeniem na drogę sądową w celu odzyskania należności.  

Wysłanie monitu, w którym przypomina się dłużnikowi o terminie płatności, jest tak naprawdę pierwszy krokiem do wyegzekwowania od niego zapłaty należności. Jeśli termin płatności faktury minął, to nie ma co czekać zbyt długo – lepiej podjąć odpowiednie kroki i zająć się windykacją należności, korzystając z usług profesjonalnej firmy.

Monit jak najbardziej może załatwić sprawę, przypominając dłużnikowi o konieczności spłaty zobowiązania, ale nie zawsze tak będzie. Czasami konieczne okazuje się wpisanie dłużnika na listę Krajowego Rejestru Dłużników, można wysłać wezwanie do zapłaty faktury czy skierowanie sprawy do sądu. Zwłoka dłużnika może też oczywiście prowadzić do otrzymania kolejnych monitów.

Chcę porównać oferty najlepszych firm windykacyjnych

Ponaglenie do zapłacenia faktury – kto ponosi koszty sporządzenia i wysłania monitu?

Warto tutaj zwrócić uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019. Konkretnie uchwała ta dotyczyła sprawy o zapłatę, którą wytoczyła firma F GmbH sp. z o.o. z Niemiec przeciwko polskiej firmie M. sp. z o.o. 

Sąd Okręgowy pozostawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia kwestię tego, czy w skład kosztów odzyskiwania należności wchodzi procentowa prowizja windykacyjna, a także tego, czy Sąd jest uprawniony do miarkowania tych kosztów. Sąd najwyższy przyjrzał się tej kwestii i podjął wiążącą uchwałę.

Uchwała SN z dnia 12 grudnia 2019 r. (III CZP 48/19)

Celowe koszty windykacji przewyższające równowartość kwoty 40 euro wchodzą w skład kosztów odzyskania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (jedn. tekst: Dz.U.2019 r., poz. 118) w pierwotnym brzmieniu.

Źródło: https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%2048-19.pdf

Jak widać, możesz mieć pewność, że to dłużnik będzie miał obowiązek pokrycia kosztów wysyłki monitów. Możliwie najszybsze uregulowanie należności leży w jego interesie, bo im więcej kroków będzie musiała podjąć firma windykacyjna, tym większe będą koszty jej działań. Jak wynika z przytoczonego wyżej wyroku, dłużnik uciekający od obowiązku zapłaty sprawia, że koszty windykacji nawet powyżej kwoty 40 euro (dług do 500 zł) stają się kosztami celowymi, a zatem dłużnik będzie zobowiązany je pokryć, jeśli sprawa trafi do sądu.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej w celu wysłania monitu?

WIndykacja to bardzo poważna sprawa. Wysłanie monitu to właśnie element windykacji polubownej. Napisać i wysłać monit można wraz z upływem terminu płatności faktury, ale warto poczekać odrobinę dłużej i dać dłużnikowi kilka dni, tygodni lub nawet miesiąc. Warto jednak po upływie tego czasu podjąć współpracę z firmą windykacyjną, której pracownicy będą wiedzieć, jakie dokładnie działania należy podjąć na danym etapie sprawy.

Ważne

W naszej porównywarce współpracujemy z firmami, które spełnią przeróżne wymagania związane zarówno z wierzycielem, jak i dłużnikiem. Każda sprawa jest inna, więc należy wybrać taką firmę windykacyjną, która najlepiej podoła zadaniu.

Kolejnym krokiem będzie oczywiście sporządzenie przedsądowego wezwania do zapłaty, a jeśli nie pozwoli to na polubowne załatwienie sprawy, to można ją skierować do sądu. W każdej z tych czynności może Państwu pomóc firma windykacyjna.

Podsumowanie

 • Monit to ponaglenie wysyłane przez wierzyciela do dłużnika.
 • Monit może być wysłany w formie tradycyjnej – listownie, w formie elektronicznej lub telefonicznie.
 • Po wysłaniu przez wierzyciela monitu dłużnik powinien spłacić dług, jeśli nie chce odpowiadać za poniesione przez wierzyciela koszty dalszej windykacji.
Chcę porównać oferty najlepszych firm windykacyjnych
Beniamin Niśkiewicz

Autor artykułu:

Beniamin Niśkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny różnice

Tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny, czym się różnią?

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy, czym się od siebie różnią? Jak uzyskać tytuł wykonawczy i kto go wystawia? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

Autor: Klaudia Borkiewicz|04.11.2022 r.
Sprzedaż długów

Sprzedaż długów – jak to wygląda w praktyce?

Sprzedaż długów to jedno z rozwiązań dzięki, któremu można w szybki sposób odzyskać środki z zaległych faktur. Dowiedz się, jak ten proces przebiega.

Autor: Anna Sójka|14.05.2024 r.
dlużnik kto to jest

Dłużnik a wierzyciel – jaka jest różnica?

Dłużnik a wierzyciel – porównanie. Dowiedz się, czym różni się dłużnik od wierzyciela oraz jakie prawa ma dłużnik, a jakie wierzyciel.

Autor: Klaudia Borkiewicz|04.11.2022 r.