CashFix arrowWiedza arrowIle trwa ściąganie długu przez komornika? – od strony wierzyciela

Ile trwa ściąganie długu przez komornika? – od strony wierzyciela

Ile trwa ściąganie długu przez komornika?
Wypełnij formularz i uzyskaj wsparcie w windykacji

Kontrahenci niewywiązujący się ze zobowiązań finansowych to codzienność polskich przedsiębiorców. Zdarza się, że proces windykacji musi kończyć egzekucja komornicza. Jeśli kolejnym etapem, w Twoim przypadku, jest ściąganie długu przez komornika, musisz wiedzieć, ile ten proces potrwa i na co zwracać uwagę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wszczęcia postępowania egzekucyjnego i poznać pojęcia z nim związane, zapoznaj się z naszym artykułem. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie może mieć wierzyciel w temacie egzekucji komorniczej.

Co zrobić, zanim przejdziesz do postępowania egzekucyjnego?

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że wszczęcie egzekucji i zajęcie majątku dłużnika to ostateczny krok na drodze do odzyskania wierzytelności. Jeśli kontrahent nie płaci faktur na czas, nie możesz po prostu zgłosić tej sprawy do komornika i liczyć, że od ręki się nią zajmie. Istnieją inne metody, które w szybszy i mniej radykalny sposób pozwolą Ci wyegzekwować należności.

Zanim pójdziesz do komornika, spróbuj rozwiązać sprawę polubownie, a następnie uzyskaj sądowy nakaz zapłaty i tytuł wykonawczy. Bez tego komornik nie zajmie się Twoją sprawą. Pamiętaj jednak, że czas działa na Twoją niekorzyść, jeśli chcesz uniknąć przedawnienia długu, zacznij działania jak najszybciej.

Polubowne ściąganie długu z firmą windykacyjną

Niezapłacone faktury to poważna sprawa i jeśli chcesz ściągnąć dług jak najszybciej, zacznij windykację polubowną. Możesz próbować robić to samodzielnie, konsekwentnie przypominając dłużnikowi o zobowiązaniach, ale znacznie skuteczniejsza będzie w tych działaniach firma lub kancelaria windykacyjna.

Wejście do gry kolejnego podmiotu nierzadko motywuje dłużnika i decyduje się on na szybszą spłatę należności. Wsparcie profesjonalistów to gwarancja, że nie pominiesz żadnego istotnego kroku, koniecznego przed wkroczeniem na drogę prawną. Pamiętaj, że istnieją duże różnice między windykatorem a komornikiem. Podejmując się próby odzyskania długu, najlepiej w pierwszej kolejności skierować się do eksperta od windykacji. Pomoże nam ustalić plan działania, zaproponuje konkretne rozwiązania i w polubowny, odpowiedni dla obu stron sposób, pomoże odzyskać pieniądze.

Wypełnij formularz i znajdź firmę windykacyjną z ofertą dla Ciebie

Przekazanie sprawy do sądu

Zanim przekażesz sprawę do sądu, pamiętaj, by wysłać dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty. Ważne jest też posiadanie dowodu, że takie wezwanie trafiło do adresata. W postępowaniu w sądzie temat przedsądowego wezwania na pewno wypłynie. Podczas trwania postępowania przedstawia się dokumenty i opisuje historię współpracy. Jeśli roszczenia są zasadne, sąd z pewnością się do nich przychyli. Następnie wydaje on sądowy nakaz zapłaty, który należy dostarczyć do dłużnika. Warto wspomnieć, że przez proces sądowy również może przeprowadzić Cię firma lub kancelaria windykacyjna.

Prawomocny nakaz zapłaty

Uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty to niezwykle ważny moment w całym postępowaniu. Przekazanie go dłużnikowi często wieńczy szybka spłata długu, ponieważ chce on uniknąć interwencji komornika sądowego. Jeśli jednak również nakaz z sądu nie doprowadzi do odzyskania pieniędzy, konieczne może okazać się wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wszczęcie egzekucji — kiedy można działać?

To ile trwa ściąganie długu przez komornika, zależy od wielu czynników. Najważniejsze jednak, aby pamiętać, że nie można działać na własną rękę i bezprawnie zajmować majątku dłużnika. Zdajemy sobie sprawę, że cała windykacja i to, ile trwa ściąganie długu, bywa frustrujące i stresujące. Dlatego wybór odpowiedniego partnera do windykacji jest tak istotny. Jak wspomnieliśmy, egzekucja jest skutkiem wystawienia przez sąd nakazu zapłaty. Jednak sam nakaz nie jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. Konieczne jest jeszcze uzyskanie tytułu wykonawczego.

Postępowanie egzekucyjne krok po kroku

Uzyskanie tytułu wykonawczego odbywa się w sądzie odpowiedniej instancji (rejonowym, okręgowym lub apelacyjnym w zależności od tego, w jakim sądzie toczy się postępowanie egzekucyjne). Należy złożyć wniosek, poparty sądowym nakazem zapłaty, a sąd wystawi odpowiednie dokumenty. W skład tytułu wykonawczego wchodzi tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności. Ten dokument to podstawa do działania komornika. Dopiero w chwili, gdy go uzyskamy, mamy prawo do rozpoczęcia właściwej egzekucji. Warto wspomnieć, że nakaz uzyskany w elektronicznym postępowaniu wykonawczym zawiera z urzędu klauzulę wykonalności.

Jak wygląda ściąganie długów przez komornika?

Działania towarzyszące wszczęciu egzekucji komorniczej

Następnie komornik sądowy podejmuje działania egzekucyjne, które mogą obejmować zajęcie majątku dłużnika, np. poprzez zajęcie jego rachunków bankowych lub nieruchomości. Po zabezpieczeniu majątku komornik dokonuje wyceny i przystępuje do jego sprzedaży na rzecz wierzyciela. Cały proces odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego oraz przepisach wykonawczych.

Ważne

Komornik może przeprowadzić zajęcie wynagrodzenia, emerytury, renty, nieruchomości, oszczędności i innych środków znajdujących się na koncie dłużnika.

Nie cały majątek dłużnika podlega egzekucji. Należy pamiętać, że komornik nie może sprawić, że dłużnik pozostanie bez środków do życia. W przypadku zajęcia wynagrodzenia, na koncie każdorazowo musi pozostać równowartość najniższej krajowej obowiązującej w danym roku. Zajęciu nie podlegają świadczenia pielęgnacyjne, alimenty, 500+, świadczenia i dodatki rodzinne, czy przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej dłużnika.

Uprawnienia i obowiązki komornika

Komornik sądowy, będący organem egzekucyjnym, ma szeroki zakres uprawnień oraz obowiązków w procesie egzekucyjnym. Jego głównym zadaniem jest skuteczne przeprowadzenie egzekucji w celu zabezpieczenia interesów wierzyciela. W ramach swoich uprawnień komornik może podejmować różnorodne działania egzekucyjne, takie jak zajęcie majątku dłużnika czy konta bankowego.

Ponadto ma on prawo do korzystania z pomocy innych organów, jak np. policji, w celu zabezpieczenia egzekucji. Jednocześnie, komornik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz zachowania uczciwości i bezstronności w swoich działaniach. Ma on obowiązek dokładnego prowadzenia dokumentacji egzekucyjnej oraz informowania stron postępowania o podejmowanych czynnościach. Komornik pełni kluczową rolę w procesie egzekucyjnym, dbając zarówno o interesy wierzyciela, jak i przestrzegając praw dłużnika.

Masz dłużników? Znajdź wsparcie i odzyskaj pieniądze

Egzekucja komornicza — co wpływa na jej długość?

To ile trwa ściąganie długu przez komornika, zależy głównie od sytuacji majątkowej dłużnika. Jeśli brak zapłaty za faktury wynikał z czystej kalkulacji, a środki wystarczające na uregulowanie długu znajdowały się na jego rachunku bankowym, komornik będzie miał łatwiejsze zadanie. Natomiast, jeśli brak zapłaty wynikał z prawdziwych problemów finansowych i dłużnik nie posiada całej kwoty zadłużenia, proces ściągania długu będzie trwał miesiącami, a w skrajnych przypadkach latami.

Jak osoba zadłużona może wpłynąć na proces egzekucji komorniczej?

Nie można zapomnieć o tym, że na to ile trwa ściąganie długu przez komornika, ma również wpływ osoba zadłużona. Wierzyciel zgłaszający się do komornika to przecież w gruncie rzeczy efekt działań dłużnika. Brak opłacenia faktur, uchylanie się od pójścia na kompromis na wcześniejszych etapach dochodzenia należności, skutkuje ostateczną decyzją o wszczęciu egzekucji. Dłużnik liczący na umorzenie długu lub przedawnienie sprawy, sam sprowadza na siebie kłopoty.

W przypadku faktycznych problemów finansowych można na etapie windykacji wypracować kompromis, w wyniku którego następuje ustalenie warunków spłaty i rozłożenie długu na części. Zanim do działania dojdzie komornik dłużnik wraz z wierzycielem, mogą dojść do porozumienia.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie egzekucji, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Cywilnego, może mieć miejsce z różnych powodów. Po pierwsze, na wniosek wierzyciela, o ile nie dotyczy to spraw wszczętych z urzędu lub na wniosek odpowiednich organów. Jest to możliwe w przypadku, gdy wierzyciel zrezygnuje z kontynuowania egzekucji lub uzna, że nie jest ona już konieczna.

Ponadto umorzenie może nastąpić, gdy tytuł wykonawczy straci swoją wykonalność na skutek prawomocnego orzeczenia. Inną sytuacją uprawniającą do umorzenia jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec osoby, która nie jest dłużnikiem, co może wynikać z pomyłki lub błędu w identyfikacji stron postępowania. Wreszcie, egzekucja może zostać umorzona, jeśli wierzyciel posiada zastaw zabezpieczający, który zapewnia pełne zaspokojenie jego roszczenia, co sprawia, że dalsze działania egzekucyjne są zbędne.

Dodatkowo istnieją sytuacje, w których egzekucja może zostać umorzona z urzędu, bez konieczności wniosku ze strony zainteresowanych. Przede wszystkim, może to nastąpić w przypadku, gdy którykolwiek z uczestników postępowania (wierzyciel lub dłużnik) zostanie uznany za pozbawionego zdolności procesowej, na przykład z powodu śmierci. Jest to również możliwe, jeśli dłużnik złożył skargę na działania prowadzone przez komornika lub zażalenie wobec decyzji sądu w toku postępowania egzekucyjnego.

Umorzenie postępowania a konieczność spłaty długu

Umorzenie postępowania nie równa się z umorzeniem długu. Konieczność spłaty należności nadal istnieje, ale jest ona wstrzymana. Może wynikać to z dobrowolnej spłaty przez dłużnika w formie zaakceptowanej przez wierzyciela (np. raty, odroczona płatność) lub powodów wyszczególnionych powyżej. Wierzyciel ma jednak ciągle prawo do złożenia wniosku o wszczęcie działań związanych z postępowaniem egzekucyjnym po umorzeniu.

Działanie takie jest szczególnie uzasadnione w przypadku, gdy dowiedziałeś się, że sytuacja finansowa Twojego dłużnika polepszyła się i jest on w stanie uregulować należności. O ustalenie wielkości aktualnych składników majątku Twojego dłużnika, możesz wnioskować u komornika. Jak widać odpowiedź na pytanie, ile trwa ściąganie długu przez komornika, jest inna dla każdej sprawy.

Kiedy kończy się postępowanie egzekucyjne?

Niezależnie od tego ile trwa ściąganie długu przez komornika, postępowanie egzekucyjne musi się zakończyć. Zazwyczaj kończy się w momencie osiągnięcia pełnego zaspokojenia roszczenia wierzyciela. Pełne zaspokojenie roszczenia może być osiągnięte poprzez sprzedaż zabezpieczonych części składających się na majątek dłużnika w licytacji komorniczej lub uzyskanie innych form spłaty zadłużenia. Po zakończeniu egzekucji komornik sporządza protokół zakończenia egzekucji, który następnie doręcza stronom postępowania.

Podsumowanie

  • Ściąganie długu przez komornika powinno być poprzedzone windykacją polubowną i sądową.
  • Podstawą działania komornika jest wyrok opatrzony klauzulą wykonalności.
  • Na to jak wygląda egzekucja komornicza, ma wpływ dłużnik i wierzyciel.
  • Na długość procesu ściągania zadłużeń ma wpływ rzeczywista sytuacja majątkowa dłużnika.
  • Istnieje możliwość umorzenia egzekucji, która nie jest jednoznaczna z umorzeniem długu przez komornika.
  • Wierzyciel ma prawo wszczęcie egzekucji po umorzeniu.
  • Postępowanie komornicze kończy się wraz ze spłatą długu i sporządzeniem protokołu o zakończeniu egzekucji.

Anna Sójka

Autor artykułu:

Anna Sójka

Redaktor internetowy z bogatym doświadczeniem. Specjalizuje się w tematach związanych z finansami. Sama przez lata prowadziła działalność gospodarczą, dzięki czemu dobrze zna potrzeby przedsiębiorców i wie, z czym borykają się na co dzień. Tworzy artykuły dotyczące windykacji, faktoringu, restrukturyzacji firmy i innych zagadnień wiążących się ściśle z finansami przedsiębiorstwa. Wiedzę przekazuje w sposób kompleksowy i zrozumiały dla czytelnika.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Ściąganie należności wymówki dłużnika

Ściąganie należności – 8 wymówek dłużnika. Jak sobie radzić?

Ściąganie należności nie jest łatwe, gdy dłużnik ma bogatą wyobraźnię. Poznaj 8 typowych wymówek dłużnika i dowiedz się, jak sobie z nimi radzić.

Autor: Klaudia Borkiewicz|05.05.2022 r.
Skarga pauliańska co to jest

Skarga pauliańska – kiedy przysługuje i jak może pomóc?

Skarga pauliańska pomaga odzyskać pieniądze, gdy dłużnik ukrył swój majątek. Co to jest skarga pauliańska i jak ją napisać?

Autor: Klaudia Borkiewicz|24.11.2022 r.
Krajowy Rejestr zadłużonych co to jest

Krajowy Rejestr Zadłużonych, jak sprawdzić kontrahenta?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest nowym rejestrem prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. Sprawdź, co warto co to i jak sprawdzić dłużnika?

Autor: Klaudia Borkiewicz|23.09.2022 r.