CashFix arrowWiedza arrowPostępowanie upadłościowe– 5 sposobów, żeby do niego nie dopuścić

Postępowanie upadłościowe

 – 5 sposobów, żeby do niego nie dopuścić

Postępowanie upadłościowe

Niezapłacone faktury, liczne zobowiązania, których nie można spłacić, brak przychodu, to tylko niektóre z predyktorów poważnych problemów finansowych przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach kończy się to upadłością firmy, co naturalnie jest najczarniejszym scenariuszem prowadzenia biznesu. Ale nie zawsze musi do niej dojść. W artykule omawiamy 5 sposobów, dzięki którym zapobiegniesz postępowaniu upadłościowemu.

Co to jest postępowanie upadłościowe?

Bankructwo firmy to w potocznym rozumieniu zamknięcie działalności gospodarczej, spowodowane niemożnością regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec swoich wierzycieli.

Aby do niego doszło, przedsiębiorca musi stać się osobą niewypłacalną.

Niewypłacalność z kolei zachodzi, gdy opóźnienie w spłacie należności utrzymuje się przez okres co najmniej 3 miesięcy, lub jeżeli osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, posiada zobowiązania, które przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące.

Podstawa prawna ogłoszenia upadłości – prawo upadłościowe

Podstawą prawną, która określa wszelkie zagadnienia, związane upadłością przedsiębiorstwa jest Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej: ustawa).

Wspomniany akt prawny zawiera przepisy określające m.in. to, co stanowi podstawę upadłości, jak przebiega postępowanie upadłościowe, a także jego konsekwencje.

Ogłoszenie upadłości – najważniejsze informacje

Najważniejszą informacją w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest fakt, że postępowanie to toczy się wyłącznie na wniosek.

Ważne

Upadłość dłużnika nie następuje z urzędu. Do wszczęcia postępowania upadłościowego konieczny jest wniosek o ogłoszenie upadłości.

Znaczące jest też to, że wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i przez jego wierzyciela.

Upadłość firmy może zostać ogłoszona wobec przedsiębiorcy, który:

 • nie spłaca swoich wierzycieli,
 • posiada majątek niewystarczający na pokrycie zadłużenia (w dokumentach księgowych zobowiązania muszą przekraczać wartość aktywów),
 • nie ma przed sobą perspektywy na odzyskanie zdolności płatniczej lub powiększenia swojego majątku.

Ogłoszeniu upadłości muszą towarzyszyć dwa następujące warunki:

 • fakt niepłacenia wymagalnych zobowiązań (długów) jest konsekwencją trwałej utraty zdolności płatniczej, a nie wynikiem przejściowych problemów,
 • majątek dłużnika wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Zakończenie postępowania upadłościowego – co dalej?

Złożony wniosek o ogłoszenie upadłości jest dopiero początkiem skomplikowanego procesu. Kolejne etapy mogą trwać nawet do kilkunastu tygodniu, zanim nastąpi zakończenie postępowania upadłościowego.

W tym czasie sąd w porozumieniu z Tymczasowym Nadzorcą Sądowym szczegółowo zbada sytuację materialną dłużnika, przesłanki do ogłoszenia upadłości, oraz ustali wartość całego majątku firmy, oszacowując koszty, z jakimi będzie się wiązać postępowanie upadłościowe.

5 sposobów mających zapobiec ogłoszeniu upadłości

Ogłoszenie upadłości wiąże się z ogromnym stresem, skomplikowaniem i licznymi formalnościami.

Jest to co prawda proces, który ma służyć i dłużnikowi, i wierzycielom, jednak skutki zakończenia postępowania upadłościowego, to najczęściej zamknięcie biznesu, czego nie chce żaden przedsiębiorca.

Aby do tego nie doszło, można wprowadzić w mechanizm prowadzenia działalności kilka przydatnych praktyk, które uchronią firmę przed bankructwem.

Sprawdź: Upadłość firmy - w jaki sposób zapobiec jej ogłoszeniu?

Co zrobić, by firma nie upadła

1. Monitoring płatności

Absolutną podstawą dobrego zarządzania swoim przedsiębiorstwem jest wypracowanie dyscypliny płatniczej swoich kontrahentów oraz kontrola ustalonych terminów płatności.

Do tego celu stworzony został monitoring płatności.

Monitoring płatności należy do zespołu czynności i narzędzi, które minimalizują ryzyko związane z nieopłacaniem faktur niezależnie od tego, z jakiego powodu zostały one wystawione.

Ważne

Celem monitorowania płatności jest zwiększenie płynności finansowej firmy.

Monitoring faktur związany jest z szeregiem czynności, do których zaliczamy nieustanną analizę terminów płatności za faktury, a także stałe przypominanie klientom o ich zbliżaniu się lub upływie.

Można zrobić to na kilka sposobów, a w tym:

 • wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty;
 • zadzwonić do dłużnika;
 • wysyłać e-maila lub SMS-a do dłużnika.

Monitorowanie w tej formie nie wymaga korzystania z zewnętrznej usługi. Warto jednak pamiętać, że istnieją specjalne narzędzia przeznaczone do zautomatyzowanej koordynacji systemu płatności w firmie.

Dlaczego warto zdecydować się na to rozwiązanie? Przede wszystkim z uwagi na prewencję. Klient zdający sobie sprawę z tego, że nie dopuszczamy do opóźnień w spłacie, będzie tych terminów dopilnowywał. Monitorowanie płatności niezbędne jest nawet w przypadku niewielkich kwot.

2. Faktoring

Aby zapobiec ogłoszeniu upadłości, kolejną kwestią wartą rozważenia jest faktoring, który zapewnia wsparcie finansowe bieżącej działalności.

Definicja

Faktoring jest usługą wyświadczaną przez faktora, która polega na tym, że dokonuje on wykupu faktur od osoby, która je wystawiła.

Innymi słowy – sprzedajesz faktury przed terminem ich płatności innemu podmiotowi za określoną sumę pieniędzy.. To pozwala na natychmiastowy zastrzyk gotówki oraz płynny obieg finansów w firmie.

Rozwiązanie to jest szczególnie pomocne, gdy mamy do czynienia z notorycznie spóźniającym się kontrahentem, lub w momencie gdy mamy do spełnienia własne zobowiązania.

Ważne

Dzięki faktoringowi osoba prowadząca działalność gospodarczą jest w stanie w terminie lub przed nim regulować swoje zobowiązania.

3. Windykacja należności

Żeby ogłoszenie upadłości nas nie dotyczyło, musimy przede wszystkim sami posiadać środki na opłacanie swoich wierzycieli.

To, co może nam w tym przeszkodzić, to dłużnicy, którzy pozbawiają nas nie tylko należnych pieniędzy, ale również powodują straty związane ze zużyciem surowców czy zasobów.

Problem zatem należy zwalczyć od źródła poprzez dochodzenie roszczeń od swoich dłużników. I tu z pomocą przychodzi windykacja długów.

Definicja

Windykacją należności nazywamy szereg działań podjętych w celu wyegzekwowania od dłużnika spłaty zadłużenia przy pomocy środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Windykacja to również nic innego, jak zmotywowanie dłużnika do spłacenia długu.

Może przebiegać polubownie, ale w przypadku braku jego reakcji, również i sądownie. W ostateczności, gdy dłużnik w dalszym ciągu nie płaci, komornik przejmuje sprawę i zachodzi egzekucja z mienia dłużnika.

Podmiotem podejmującym się działań windykacyjnych może być sam wierzyciel (firma lub osoba prywatna), jego pełnomocnik albo wyspecjalizowana w egzekwowaniu należności firma windykacyjna.

Ta ostatnia jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na skuteczności, szybkości i zachowaniu dobrych relacji z niepłacącym klientem.

Niezapłacona faktura naraża Cię na straty, nie zwlekaj!

Skorzystaj z bezpłatnej porównywarki i odzyskaj swoje pieniądze

4. Sprzedaż wierzytelności

Zabieg sprzedaży wierzytelności jest w zasadzie bardzo podobny do faktoringu, z tą różnicą, że na pieniądze czekamy dopóki, dopóty nie znajdziemy osoby zainteresowanej kupnem.

Definicja

Sprzedaż długu polega na przeniesieniu praw do wierzytelności na osobę trzecią. Odbywa się to najczęściej w drodze cesji wierzytelności.

Najprościej mówiąc – wystawiamy dług na giełdzie wierzytelności, a gdy znajdzie się nabywca, sprzedajemy go za określoną sumę pieniężną.

Jest to rozwiązanie skierowane dla osób, które posiadają problematycznych dłużników, zwlekających dłuższy czas ze spłatą należności.

Wówczas przedsiębiorca co prawda otrzymuje zapłatę za wierzytelność, ale warto podkreślić, że jest to najczęściej nieduży procent wartości całego zadłużenia.

5. Restrukturyzacja

Jeżeli nasza firma znajduje w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, działania prewencyjne już nie pomogą. W takiej sytuacji, aby zapobiec ogłoszeniu upadłości, należy skorzystać z restrukturyzacji.

Definicja

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to wprowadzenie zmian w strukturze zadłużenia, a czasem i zmiana systemu funkcjonowania całej firmy.

Nie jest więc tajemnicą, że restrukturyzacja stanowi ratunek dla osób niewypłacalnych lub tych, którym niewypłacalność dopiero grozi. Pozwala oddłużyć firmę i pozwolić jej zwiększyć swoją pozycję na rynku.

Jak działa restrukturyzacja firmy?

 • redukcja zadłużenia,
 • ochrona przed wierzycielami,
 • odblokowanie konta,
 • wsparcie doradcy restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzacja firmy jest m.in. po to, aby przedsiębiorca nie był skazany na postępowanie upadłościowe.

Jeśli borykasz się z poważnymi problemami finansowymi w firmie, i myślisz o postępowaniu upadłościowym – spróbuj w pierwszej kolejności restrukturyzacji. Umów się na rozmowę z naszym doradcą restrukturyzacyjnym i wyprowadź swój biznes z kryzysu.

Skontaktuj się z naszym doradcą

Podsumowanie

 • Postępowanie upadłościowe służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.
 • Korzyścią dla dłużnika z ogłoszenia upadłości jest zredukowanie części bądź całości zadłużenia.
 • Postępowanie upadłościowe nazywane jest inaczej bankructwem firmy.
 • Aby rozpocząć postępowanie upadłościowe, należy koniecznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.
 • Istnieje 5 sposobów, które pozwolą uchronić się przed ogłoszeniem upadłości.
 • Do ogłoszenia upadłości nie musi dojść, jeżeli przedsiębiorca podejmie się odpowiednich działań prewencyjnych i zaradczych.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Krajowy Rejestr zadłużonych co to jest

Krajowy Rejestr Zadłużonych, jak sprawdzić kontrahenta?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest nowym rejestrem prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. Sprawdź, co warto co to i jak sprawdzić dłużnika?

Autor: Klaudia Borkiewicz|23.09.2022 r.
Doradca restrukturyzacyjny kto to

Doradca restrukturyzacyjny – w jaki sposób może uratować twoją firmę?

Doradca restrukturyzacyjny pełni ważną rolę w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Sprawdź, jak może wyprowadzić twoją firmę z kryzysu finansowego.

Autor: Klaudia Borkiewicz|15.07.2022 r.
Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy, czyli ratunek przed upadłością

Restrukturyzacja firmy pełni rolę koła ratunkowego dla firm zagrożonych upadłością. Sprawdź, na czym polega i dlaczego warto z niej skorzystać.

Autor: Klaudia Borkiewicz|05.07.2022 r.