CashFix arrowWiedza arrowKredyt kupiecki– co to i dlaczego warto z niego korzystać?

Kredyt kupiecki

 – co to i dlaczego warto z niego korzystać?

kredyt kupiecki co to

Prowadząc własny biznes, wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem braku wystarczających środków pieniężnych na natychmiastową płatność za towar czy usługę. Na rynku istnieje jednak rozwiązanie, dzięki któremu zapłaty można dokonać po terminie dostawy, bez konieczności zaciągania kredytu bankowego. Co to jest kredyt kupiecki, co powinna zawierać taka umowa i kiedy warto skorzystać z kredytu kupieckiego?

Uzyskaj pomoc w finansowaniu faktur

Kredyt kupiecki – co to jest?

Kredyt kupiecki stanowi jedno z najpopularniejszych pozabankowych metod na pozyskanie finansowania bieżącej działalności. Dzięki niemu firma może zakupić towary bądź usługę, za które nie jest w stanie w danym momencie zapłacić.

Sama definicja kredytu kupieckiego jest nieskomplikowana i łatwa do przyswojenia.

Definicja

Kredyt kupiecki (kredyt handlowy lub towarowy) to umowa, w której osoba sprzedająca zgadza się na otrzymanie należności po terminie dostawy towaru lub wykonania usługi.

Nie bez powodu tę formę kredytu przedsiębiorcy wybierają najczęściej, gdyż skorzystanie z kredytu kupieckiego wymaga absolutnego minimum formalności, a to oznacza, że wystarczającą formą określającą warunki porozumienia będzie po prostu umowa – jest to więc ciekawa alternatywa dla kredytów bankowych.

Ważne

Kredyt kupiecki nie wymaga szczególnej formy prawnej. Może być to na przykład umowa czy faktura z odroczonym terminem płatności.

Zatem kredyt handlowy pełni rolę koła ratunkowego dla tych, którzy nie posiadają wystarczającej ilości pieniędzy, by móc od razu zapłacić za towar albo usługę.

Rodzaje kredytu kupieckiego

W obrocie gospodarczym funkcjonują dwie odsłony kredytu kupieckiego, a są nimi:

 • kredyt odbiorcy w formie zaliczki lub przedpłaty – za jeszcze niedostarczony produkt lub niewykonaną jeszcze usługę. Stosowany zwykle w odniesieniu do kosztownych towarów, których kontrahent nie jest w stanie sfinansować w całości. Tę formę kredytu kupieckiego niektóre podmioty udzielają na początku współpracy biznesowej w celu równomiernego rozłożenia ryzyka transakcyjnego na obie strony kontraktu.
 • kredyt dostawcy (płatność odroczona) – występuje wtedy, gdy osoba sprzedająca zgadza się na wydłużenie terminu płatności wobec odbiorcy swoich usług czy towarów.

Na czym polega kredyt kupiecki?

Mechanizm działania kredytów kupieckich jest dziecinnie prosty.

W trakcie przeprowadzania transakcji handlowej osoba sprzedająca decyduje się na odroczenie terminu płatności osobie kupującej oraz wspólnie ustalają termin spłaty kredytu kupieckiego.

Jest to korzystne rozwiązanie dla osoby dokonującej zakupu, gdyż umożliwia jej to rozliczenie się z dostawcą po dłuższym okresie, który może zostać spożytkowany na uzbieranie odpowiedniej kwoty dzięki innym źródłom finansowania.

Ponadto kredyt towarowy pozwala również zachować płynność finansową biznesu, co jest niezwykle ważne dla sprawnego i dobrze prosperującego przedsiębiorstwa.

kredyt kupiecki co to jest

Dla kogo kredyt kupiecki?

Kredyt handlowy stanowi wyjątkowo atrakcyjną opcję finansowania dla mikrofirm, a także tych z sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa).

Udzielenie kredytu kupieckiego będzie także nieocenioną formą wsparcia finansowego dla podmiotów, które działalność na rynku gospodarczym prowadzą dopiero od niedawna.

W obu przypadkach zazwyczaj majątek jest niewielkich rozmiarów, a co za tym idzie – brak jest zdolności kredytowej. To dyskwalifikuje potencjalnego kredytobiorcę z ubiegania się o kredyt bankowy.

Ważne

Kredyt kupiecki warto rozważyć, kiedy oferta podlega krótkiemu limitowi czasowemu lub gdy jej przedmiot potrzebny jest nam od zaraz.

Sprawdź: Kredyt dla firm bez zdolności kredytowej– jak go dostać?

Kiedy warto zaciągnąć kredyt kupiecki?

Polityka kredytu kupieckiego niejednokrotnie pokazała, że jako źródło finansowania przedsiębiorstw spełnia swoje zadanie, doskonale sobie przy tym radząc.

Zwrócić się w jej kierunku mogą wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie chcą opierać funkcjonowania swojego biznesu na zadłużeniach, nieraz doprowadzających firmę do bankructwa.

Ważne

Kredyt kupiecki udzielany jest również przedsiębiorcom mającym tymczasowe trudności z zachowaniem płynności finansowej, np. czekającym na zapłatę od swojego kontrahenta.

Kredyt kupiecki – jakie warunki trzeba spełnić?

Najważniejszą kwestią, o której należy bezwzględnie pamiętać, jest fakt, że kredytów kupieckich mogą udzielać wyłącznie przedsiębiorcy innym przedsiębiorcom.

Poza tym wyróżniamy dwie główne metody, na podstawie których sprzedawcy udzielają kredytu kupieckiego:

indywidualna, gdzie sprawdzana jest wiarygodność kredytowa kontrahenta, od której zależy oferta kredytowa,

systemowa, która polega na klasyfikacji kontrahentów do wybranych kategorii, którym przypisano odrębne warunki udzielenia kredytu kupieckiego.

Kluczowym ogniwem w kontekście tej formy finansowania dla firm odgrywa zaufanie, jakim darzą się przedsiębiorcy, w związku z tym zazwyczaj korzystają z niej wieloletni partnerzy biznesowi.

Na jakich zasadach jest udzielany kredyt kupiecki?

Nie jest tajemnicą, że cała procedura starania się o kredyt w banku jest po pierwsze czasochłonna, a po drugie mało transparentna.

Na dodatek na etapie weryfikacji zdolności kredytowej instytucja ta wymaga wielu załączników, takich jak zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkiem.

Mnogość formalności potrafi przyprawić o zawrót głowy i znacznie wydłuża otrzymanie gotówki. Inaczej sprawa ma się z kredytem kupieckim, kiedy to strony porozumienia same ustalają między sobą warunki, na jakich może on zostać udzielony oraz zapisy ewentualnej umowy.

Ważne

Spora część przedsiębiorców zamiast umowy wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności.

Jaki jest termin płatności kredytu kupieckiego?

Długość kredytu handlowego może wynosić od kilku dni czy tygodni, jeśli mowa o dobrach konsumpcyjnych, a nawet do kilku lat w odniesieniu do poszczególnych dóbr kapitałowych.

Odroczony termin płatności najczęściej wynosi jednak 30 dni.

Zalety i wady kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki to inaczej odroczony termin płatności. Instytucja ta może cieszyć się licznymi zaletami, lecz należy mieć na względzie także inne ważne kwestie.

Zyskaj środki z faktury bezpośrednio po jej wystawieniu

Kredyt kupiecki – zalety

Kredyt kupiecki ma istotną przewagę nad kredytem zaciągniętym w banku z uwagi na relatywnie niskie koszty. Okazuje się on bowiem dużo tańszy, a niekiedy nawet całkowicie bezpłatny, przez co osoba kupująca nie ponosi kosztów odsetkowych.

Jest to bardzo korzystne dla osób stawiających swoje pierwsze kroki w obrocie gospodarczym, które nie mają wyrobionej odpowiedniej wiarygodności kredytowej.

Warto podkreślić, że dzięki kredytowi handlowemu kupujący może dokonać sprzedaży towaru przed terminem płatności, a tym samym nie musi poświęcać na ten okres swoich własnych pieniędzy czy uruchamiać kredytów obrotowych.

Inne korzyści płynące ze skorzystania z kredytu kupieckiego dla odbiorcy to:

 • zmniejszenie ryzyka niewypłacalności odbiorców
 • zwiększenie płynności finansowej firmy,
 • zmniejszone ryzyko wystąpienia zatoru płatniczego,
 • możliwość natychmiastowego wejścia w posiadanie zakupionych dóbr.

Dla dostawcy kredyt kupiecki oznacza korzyści polegające na:

 • przyciąganiu nowych partnerów biznesowych,
 • wzmacnianiu pozycji na rynku gospodarczym,
 • zwiększeniu sprzedaży.

Kredyt kupiecki – wady

Kredyty kupieckie są obarczone ryzykiem, ponieważ zaciągając ich kilka w podobnym czasie, w pewnym momencie przychodzi nam do zapłacenia robiącej wrażenie skumulowanej kwoty wszystkich zobowiązań.

Zalety kredytu kupieckiego
Wady kredytu kupieckiego

Niska cena
Ryzyko braku spłaty

Pozwala zachować płynność finansową
Długotrwały proces odzyskania należności, gdy kontrahent nie zapłaci

Dłuższa współpraca umożliwia zwiększenie kwoty kredytu
Nie każda osoba może z niego skorzystać

Ciekawa alternatywa dla kredytów bankowych
Ryzyko zadłużenia

Brak sformalizowanej formy
Na początku współpracy ustala się limit kupiecki

Mówiąc o kredycie kupieckim, nie można zapominać o konieczności weryfikacji kontrahentów przez osobę odraczającą płatność, co jest jak najbardziej zrozumiałe.

Mimo że nie istnieje żaden zapis nakazujący sprawdzania potencjalnych kredytobiorców, to jednak w rzeczywistości praktyka ta jest powszechna i z punktu widzenia sprzedającego rozsądna.

Zwykle sprawdza się, czy kupujący nie widnieje w bazie dłużników, co jednoznacznie przekreśliłoby jego szansę na kredyt kupiecki.

Koszt kredytu kupieckiego

Kredyt towarowy nie bez powodu określany jest mianem najtańszej pozabankowej formy finansowania działalności gospodarczej, a to dlatego, że:

 • nie jest on oprocentowany,
 • przedsiębiorca nie nalicza prowizji i dodatkowych opłat.

Koszt całej procedury uzależniony jest jednak od równoległego zastosowania instytucji tzw. skonta (rabatu). Bez niej kredyt kupiecki może wcale nie być aż tak tani, choć z pewnością nadal przystępny w swojej formie, a zatem opłacalny i szybki do uzyskania.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Wiedząc już to wszystko, pora udzielić odpowiedzi na pytanie – jak zabezpieczyć kredyt kupiecki?

Otóż jednym ze sposobów na to będzie możliwość ubezpieczenia kredytu kupieckiego.

Wykupując odpowiednie ubezpieczenie, można uchronić się przed problemem zatorów płatniczych czy bankructwem nie tylko ze strony polskich kontrahentów, ale i również tych zagranicznych.

Ważne

Wypłacając pieniądze, wynikające bezpośrednio z umowy ubezpieczyciel ma prawo do potrącenia ok. 20% wkładu własnego.

Kolejnym dobrym sposobem na zabezpieczenie kredytu kupieckiego jest wspomniane wcześniej skonto. Dzięki niemu osoba sprzedająca obniża cenę za dokonanie płatności zaraz po zakupie. Kontrahent sam wskazuje kwotę zapłaty i jej termin.

Gdzie ubezpieczyć kredyt kupiecki?

Z uwagi na powszechność usługi, każda największa ubezpieczalnia w Polsce ją oferuje.

Pamiętać jednak trzeba, że ubezpieczenie kredytu kupieckiego gwarantuje osobie sprzedającej odszkodowanie tylko, kiedy nie otrzyma ona środków od kontrahenta.

Ponadto można skorzystać też z wielu innych usług dodatkowych, takich jak np. windykacja należności od dłużnika.

Faktoring a kredyt kupiecki – jakie są różnice?

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że zawarcie umowy handlowej kredytu handlowego to nie remedium na wszystkie problemy w firmie i nie zawsze gwarantuje zachowanie płynności finansowej.

Jak wiadomo, w życiu spotykają nas różne sytuacje, które mogą dotkliwie uszczuplić nasz portfel, a tym samym – uniemożliwić spłatę kredytu kupieckiego w terminie.

Nagłe wydatki? Kontrahent spóźnia się z zapłatą należności? W takiej sytuacji na pomoc przychodzi faktor (firma faktoringowa lub bank), który poprzez wykup nieprzeterminowanych jeszcze faktur, zapewnia szybki dostęp do gotówki bez potrzeby zrezygnowania z kredytu kupieckiego.

Co więcej, faktoring jest też doskonałą opcją, w przypadku gdy liczba udzielonych kredytów towarowych okazuje się na tyle duża, że mocno nadwyręża płynność finansową przedsiębiorstwa.

Można zatem uznać, że usługa faktoringu tworzy idealnie dopełnienie i zgrany duet z kredytem kupieckim.

Finansowanie faktur - porównaj oferty w 4 krokach

Podsumowanie

 • Kredyt kupiecki to pozabankowy sposób na finansowanie działalności gospodarczej.
 • Kredyt handlowy może być udzielony tylko przez przedsiębiorcę innemu przedsiębiorcy.
 • Ten rodzaj kredytu nie wymaga umowy.
 • Limit kupiecki to maksymalna kwota udzielonego kredytu.
 • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego chroni firmę przed upadłością bądź zatorami płatniczymi.
 • Faktoring zapewnia błyskawiczny wpływ gotówki na konto bankowe przedsiębiorców.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
usługi faktoringowe

Usługi faktoringowe – 6 powodów, dla których warto z nich skorzystać

Usługi faktoringowe są jedną z najkorzystniejszych i najpopularniejszych metod na uzyskanie szybkiego finansowania firmy. Dowiedz się więcej.

Autor: Klaudia Borkiewicz|05.01.2023 r.
rodzaje faktoringu

Rodzaje faktoringu – który jest dla Ciebie?

Faktoring to interesująca i niezawodna metoda na zyskanie pieniędzy z faktury przed upływem terminu płatności. Sprawdź, jakie są rodzaje faktoringu.

Autor: Klaudia Borkiewicz|05.01.2023 r.
mikrofaktoring

Mikrofaktoring – pomoc finansowa dla małych firm

Mikrofaktoring pozwala zyskać pieniądze z wystawionej faktury nawet w kilka minut. Oprócz tego zyskasz znacznie więcej...

Autor: Klaudia Borkiewicz|16.01.2023 r.