CashFix arrowWiedza arrowFinansowanie dla firm– TOP 8 najlepszych źródeł pozyskania pieniędzy

Finansowanie dla firm

 – TOP 8 najlepszych źródeł pozyskania pieniędzy

finansowanie firmy

Jeśli prowadzisz biznes, zapewne wiesz, że zarabiając, musisz także wydawać. Nowe oprogramowanie, sprzęt czy wszelkiego rodzaju inwestycje, to tylko niektóre z kosztów, jakie ponosić musi osoba w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawiamy Ci 8 najlepszych źródeł finansowania przedsiębiorstw, z których warto skorzystać.

Finansowanie firmy – na czym polega?

Żeby prowadzić swoją firmę w sposób efektywny i rentowny, należy liczyć się wieloma wydatkami, lecz sam dochód często nie wystarczy na ich pokrycie.

W związku z tym nierzadko przedsiębiorcy decydują się na poszukiwanie dodatkowego źródła finansowania. W takich sytuacjach nic więc dziwnego, że rodzi się następujące pytanie – które finansowanie jest najlepsze?

Otóż wszystko zależy od indywidualnych potrzeb oraz struktury firmy. Same źródła dzielimy na:

 • finansowanie zewnętrzne,
 • finansowanie wewnętrzne.

Wiemy, jak bardzo ogrom możliwości może utrudnić wybór, dlatego, aby ułatwić podjęcie decyzji, zebraliśmy 8 najbardziej polecanych i sprawdzonych źródeł finansowania.

Źródła finansowania dla firm – TOP 8

Zewnętrzne finansowanie firmy najczęściej polega na oddaniu części władzy i kontroli nad firmą, która w przypadku wewnętrznych źródeł w całości należy do przedsiębiorcy.

finansowanie firmy

Wewnętrzne źródła finansowania firm

Wkład własny

Na wstępie omówmy źródło finansowania przedsiębiorstw, które można pozyskać poprzez wkład własny.

Jest to najbardziej podstawowy sposób na pozyskanie kapitału, który polega na inwestycji swoich własnych, zgromadzonych na rachunku bankowym pieniędzy.

To nie tylko najmniej skomplikowana procedura, ale i również najbardziej popularna, zwłaszcza wśród osób znajdujących się na samym początku prowadzenia działalności gospodarczej.

Największą zaletą takiego rozwiązania zdecydowanie jest bezpieczeństwo, gdyż nie jesteśmy uzależnieni od żadnej instytucji – po prostu wydajemy swoje pieniądze, co naturalnie wiąże się też z tym, że brak jest dodatkowych kosztów, np. oprocentowania.

Poza tym pozbawione jest to wszelkich formalności i konieczności prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, co ułatwia sam proces.

Wadą jest jednak poniesiony koszt, a jako że to wciąż nasze finanse, uszczuplamy własny majątek, nie wspominając już o czasie i zasobach poświęconych na jego uzbieranie.

Poznaj TOP 3 sposoby na: Zatory płatnicze w Twojej firmie

Odpisy amortyzacyjne

Drugi sposób na pozyskanie finansowania firmy jest nieco bardziej skomplikowany i dotyczy amortyzacji.

Definicja

Amortyzacja jest kosztem, który wiąże się z sukcesywnym zużywaniem środków trwałych, co później doprowadza do zmniejszenia ich wartości.

Środki trwałe to na przykład:

 • maszyny oraz wszelka aparatura,
 • urządzenia,
 • wyposażenie,
 • środki transportu,
 • budynki,
 • środki używane w ramach leasingu finansowego,
 • inne przedmioty, których okres użytkowania przewiduje się na dłużej niż rok.

Co istotne, istnieje możliwość samodzielnego doboru metody amortyzacji dla wybranych środków trwałych. Z samych odpisów amortyzacyjnych korzysta się, kiedy wartość początkowa dobra trwałego w dniu jego przyjęcia przekracza 10 000 zł.

Ważne

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może dokonać odpisów amortyzacyjnych.

Wykorzystanie amortyzacji jako źródła finansowania polega na rozłożeniu kosztów wiążących się z użytkowaniem dobra trwałego ratalnie na poszczególne miesiące zgodnie z okresem jego eksploatacji.

Aby ustalić okres amortyzacji wraz z roczną ratą amortyzacyjną, trzeba dokładnie wyliczyć ekonomiczną użyteczność dobra trwałego.

Odpisu amortyzacyjnego używa się w celu zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku dochodowego.

Zewnętrzne źródła finansowania firm

Faktoring

Przechodząc do zewnętrznych źródeł finansowania dla firm, przyjrzyjmy się bliżej faktoringowi, który jest jedną z najatrakcyjniejszych, a zarazem najszybszych dróg do pozyskania środków pieniężnych dla przedsiębiorców.

Faktoring polega na wykupie przez faktora (firmę faktoringową bądź specjalizujący się w tym bank) faktur za towar lub usługę, wystawionych przez przedsiębiorcę (faktoranta).

Krótko mówiąc – faktorant otrzymuje pieniądze z faktury nawet w kilka chwil po jej przekazaniu do faktora, który zwykle później już na własną rękę dochodzi należności od kontrahenta.

Faktoring online stosowany jest najczęściej wtedy, gdy osobie zajmującej się prowadzeniem działalności gospodarczej zależy na szybkim przypływie gotówki bez konieczności czekania na koniec terminu zapłaty. Faktoring to również ciekawa alternatywa jeśli chodzi o finansowanie startupów. Firmy faktoringowe nie wymagają bowiem doświadczenia na rynku ani zdolności kredytowej.

Ważne

Firmy decydujące się na faktoring błyskawicznie otrzymują pieniądze z faktury, poprawiając swoją płynność finansową.

Dodatkowym atutem faktoringu jest prostota, minimum formalności i brak zadłużenia, co w opozycji do kredytu stawia go w korzystniejszym świetle.

Dowiedz się: Monitoring płatności, co to jest?

Znajdź firmę faktoringową

Leasing

Leasing natomiast jest chętnie wybierany przede wszystkim przez osoby, zajmujące się prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Wyróżniamy dwa jego typy:

 • leasing operacyjny – w tym przypadku przedmiot leasingu staje się własnością podmiotu leasingującego przez cały okres trwania leasingu, a przedsiębiorca nie może wprowadzić go do ewidencji środków trwałych firmy i tym samym dokonać odpisania amortyzacji. W leasingu operacyjnym dopiero po zakończeniu umowy leasingowej przedsiębiorca ma prawo do wykupu tej rzeczy w kwocie ustalonej w zapisach umowy. Z reguły czas trwania leasingu operacyjnego jest krótszy niż finansowego.
 • leasing finansowy – mowa o sytuacji, w której środek trwały zazwyczaj już od początku trwania umowy leasingowej traktuje się jak własny, choć prawnie nie otrzymuje on prawa własności do rzeczy leasingowej, którą można traktować jak własną, a także amortyzować. Dopiero po zapłacie określonej kwoty firma wchodzi w posiadanie prawa własności do przedmiotu leasingowanego.

Oba przypadki dotyczą amortyzacji, czyli zakupu aktywów, np. sprzęt komputerowy, o rozłożonej w czasie płatności, co powoduje podniesienie się kosztów stałych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co tak jak wspomnieliśmy, obniża podatek dochodowy.

Dotacje/dofinansowania

Otrzymanie dotacji lub wszelkiego rodzaju dofinansowań z budżetu państwa czy środków unijnych, należy do jednych z najpopularniejszych metod zewnętrznego finansowania firmy.

W naszym kraju istnieje co najmniej kilka programów zapewniających finansowanie dla firm, wspierając ich funkcjonowanie poprzez przelew określonej sumy pieniędzy.

Na dotacje unijne bądź państwowe mogą liczyć firmy, które:

 • decydują się na podjęcie działalności gospodarczej;
 • potrzebują środków finansowych na dalszy rozwój biznesu;
 • wdrażają innowacje.

Rząd udziela dofinansowań zazwyczaj podmiotom działającym w konkretnych branżach, które swoje funkcjonowanie opierają o cele zgodne z polityką społeczną lub gospodarczą kraju czy określonego regionu.

Dofinansowanie ma dwa rodzaje, a to, z którym będziemy mieć do czynienia, uzależnione jest od umowy i spełnienia odpowiednich kryteriów. Wyróżniamy:

 • dofinansowanie zwrotne,
 • dofinansowanie bezzwrotne.

Ważne

Bezzwrotne dotacje wlicza się w przychody zwolnione z opodatkowania.

Otrzymane środki muszą zostać spożytkowane na wydatki, związane są innowacjami. Mamy tu na myśli realizowanie nowatorskich projektów, poprzez tworzenie nowych usług lub produktów.

Jeśli zaś mowa o funduszu unijnym w kontekście źródła finansowania firmy, a który cieszy się niesłabnącą popularnością, powinno znać się dwie podstawowe instytucje zajmujące się inwestowaniem w rozwijające się biznesy. Są nimi:

– Europejski Fundusz Inwestycyjny,
– Europejski Bank Inwestycyjny.

Osoby zainteresowane dotacjami ze środków unijnych powinny śledzić stronę Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, gdzie znajdują się wszystkie aktualne programy.

Anioł Biznesu i venture capital

Zacznijmy od enigmatycznego dla niektórych terminu, czyli anioła biznesu.

Definicja

Anioł biznesu to osoba prywatna inwestująca własne środki finansowe w nowopowstałe przedsięwzięcia biznesowe.

Co ciekawe inwestycje dotyczą często stosunkowo młodych firm, co naturalnie niesie za sobą duże ryzyko.

Poza finansowaniem taki inwestor zapewnia także pomoc w postaci tzw. smart money, czyli dzieli się doświadczeniem, zdobytą wiedzą czy kontaktami biznesowymi.

Anioły zwykle robią to, aby czerpać korzyści z otrzymanych udziałów w firmie wyliczonych na podstawie wysokości wkładu.

Nieoficjalne kluby, które zrzeszają aniołów biznesu, to np.:

 • Business Angels,
 • Polban,
 • Lewiatan Business Angels,
 • Sieć Aniołów Biznesu Amber,
 • Business Angel Seedfund.

Drugi fundusz to venture capital. W sporej większości przypadków starają się o niego start-upy, czyli nic innego, jak biznesy we wczesnej fazie rozwoju, które poszczycić się mogą innowacyjnym planem na przyszłość.

Środki z tego funduszu firmy wykorzystują na wzrost progresywności i dalszy rozwój marki lub produktów, albo pozyskiwanie nowych rynków.

Zaletą venture capital jest możliwość finansowania firmy mimo ryzyka gospodarczego, a wadą utrata nad nią kontroli na rzecz funduszu.

Emisje akcji

Kolejne skuteczne zewnętrzne źródło finansowania firmy to dokonanie emisji akcji, dzięki której podmiot zacznie być notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na Rynku Głównym lub New Connect.

Rozwiązanie to jest możliwe dla tych, którzy zdecydowali się na przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną.

Działanie to polega w pierwszej kolejności na emisji (utworzenie nowych akcji), a w drugiej na notowaniu (puszczenie akcji w obieg).

Sprzedaż akcji to zysk dla firmy, który może zostać przeznaczony na wprowadzenie innowacji i inwestycji, spłatę zobowiązań czy szeroko pojęte działania operacyjne.

Ważne

Spółka, która chciałaby wyemitować papiery wartościowe, koniecznie musi dokonać tego poprzez Giełdę Papierów Wartościowych po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kredyt bankowy

Najbardziej znany i standardowy sposób na pozyskanie pieniędzy na rzecz firmy to rzecz jasna kredyt bankowy.

Raczej trudny do uzyskania środek dla początkujących przedsiębiorców, ponieważ nie posiadają oni wystarczającej zdolności kredytowej.

Wyróżniamy 2 rodzaje kredytów oferowanych przez banki:

 • kredyt zabezpieczony hipoteką – osoba, która posiada nieruchomość, może otrzymać większą kwotę kredytu,
 • kredyt niezabezpieczony hipoteką – osoba nieposiadająca żadnej nieruchomości otrzymuje niższą kwotę kredytu.

Każdy powinien zdawać sobie sprawę jednak z tego, że otrzymanie kredytu wcale nie jest takie łatwe. Trzeba mieć tu na uwadze również wysokie koszta (np. prowizję, marżę, opłaty), limit czasowy na korzystanie z otrzymanych pieniędzy oraz wielość formalności.

Przeczytaj, jak dostać: Kredyt dla firm bez zdolności kredytowej

Skorzystaj z faktoringu już teraz!

Podsumowanie

 • Finansowanie dla firm poprawia sytuację materialną i płynność finansową przedsiębiorstw.
 • Istnieje wiele popularnych i sprawdzonych źródeł finansowania działalności gospodarczej.
 • Faktoring należy do najkorzystniejszego i najszybszego sposobu na pozyskanie środków na prowadzenie biznesu.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
finansowanie faktur online

Finansowanie faktur, jak skorzystać? 6 kroków

Nie czekaj, aż klient Ci zapłaci. Dowiedz się, czym jest faktoring i jak błyskawicznie otrzymać pieniądze z faktury.

Autor: Klaudia Borkiewicz|15.12.2022 r.
faktoring jawny

Faktoring jawny – co to jest i jakie ma korzyści?

Faktoring jawny zapewni Twojej firmie płynność finansową i szybki zastrzyk gotówki. Co musisz zrobić, by z niego skorzystać?

Autor: Klaudia Borkiewicz|08.02.2023 r.
faktoring krajowy

Faktoring krajowy — poradnik dla przedsiębiorców

Faktoring krajowy to usługa idealna dla przedsiębiorstw, które współpracują z kontrahentami z terenu Polski. Zobacz, czym się charakteryzuje.

Autor: Anna Sójka|28.03.2024 r.