CashFix arrowWiedza arrowFaktoring z regresem czy faktoring bez regresu– co wybrać?

Faktoring z regresem czy faktoring bez regresu

 – co wybrać?

faktoring pełny faktoring niepełny

Wciąż nie słabnie zainteresowanie przedsiębiorców faktoringiem. Wręcz przeciwnie, coraz chętniej narzędzie to wybierane jest jako sposób na utrzymanie płynności finansowej firmy. Jednak wybór odpowiedniego rodzaju tego typu usługi może przytłoczyć ze względu na mnogość możliwości. Dziś zajmiemy się dwoma popularnymi typami faktoringu – faktoring z regresem (faktoring niepełny) oraz faktoring bez regresu (faktoring pełny). Który wybrać?

Co to jest faktoring?

Zanim przejdziemy do omawiania wspomnianych zagadnień, najpierw wyjaśnijmy sobie, czym właściwie jest faktoring?

Definicja

Faktoring (skupowanie faktur) jest usługą, dzięki której przedsiębiorcy w sposób błyskawiczny i wygodny mogą otrzymać pieniądze z wystawionej faktury z odroczonym terminem płatności.

Narzędzie to pozwala osobom prowadzącym działalność gospodarczą na sprawniejsze zarządzanie finansami w firmie.

Ponadto dzięki niemu można w prosty sposób uniknąć zatorów płatniczych, powstających przez piętrzące się niezapłacone faktury, a środki pozyskane w ramach faktoringu, przeznaczyć przykładowo na finansowanie bieżących wydatków biznesowych.

Atrakcyjność faktoringu wynika z pewnością też z tego, że jest to rozwiązanie bardziej dostępne niż chociażby zaciągnięcie kredytu obrotowego, wymagającego dużej zdolności kredytowej wraz z jego odpowiednim zabezpieczeniem, w przeciwieństwie do faktoringu, gdzie wszystko oparte jest na fakturach.

Ważne

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca nie musi czekać już kilkunastu czy kilkudziesięciu dni na zapłatę. Pieniądze otrzymuje praktycznie zaraz przekazaniu faktury faktorowi.

To jednak nie wszystko, co faktoring ma do zaoferowania, ponieważ wiąże się on również z dodatkowymi usługami, takimi jak zarządzanie wierzytelnościami w firmie czy monitoring płatności.

Sama usługa faktoringu jest świetną alternatywą dla osób, które mają problem z przyznawaniem limitów kredytowych, bo go wykorzystały, lub niemających wystarczającej zdolności kredytowej w ocenie banku.

Oblicz koszt faktoringu i porównaj oferty

Jak działa faktoring? 6 kroków

Mechanizm działania faktoringu jest dziecinnie prosty, choć ściśle zależy od jego rodzaju.

Jak wygląda klasyczna procedura faktoringu?

 1. Wystawienie faktury z odroczoną płatnością za sprzedaż towaru lub usługi.
 2. Nawiązanie współpracy z firmą faktoringową (faktorem).
 3. Po pozytywnej weryfikacji kontrahentów następuje zawarcie umowy faktoringu.
 4. Wypłata w większości kwoty z faktury na konto przedsiębiorcy (faktoranta) już w kilka chwil po przekazaniu jej do sfinansowania oraz poinformowanie kontrahenta o cesji wierzytelności.
 5. Kontrahent spłaca fakturę firmie faktoringowej.

To, czy przedsiębiorca otrzyma pieniądze z faktury, ściśle w tym przypadku zależy od tego, czy był to faktoring pełny czy niepełny i czy kontrahent ostatecznie spłaci swoje zobowiązanie.

faktoring bez regresu a z regresem

Co to jest faktoring z regresem?

Faktoring z regresem (faktoring niepełny) jest jedną z najpopularniejszych form finansowania faktur, która polega na dokonaniu cesji wierzytelności z przedsiębiorcy na faktora, czyli podmiot zajmujący się faktoringiem, z tym że ryzyko niewypłacalności dłużnika spoczywa na przedsiębiorcy.

Definicja

Faktoring niepełny jest finansowaniem faktur z jednoczesnym przejęciem przez przedsiębiorcę odpowiedzialności za wystąpienie niewypłacalności swoich kontrahentów.

Faktorant przekazuje faktorowi kopię faktury. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i weryfikacji faktor wypłaca przedsiębiorcy większą część środków z wystawionej faktury.

Przez to faktorant może nimi dysponować niemal natychmiast (nawet w dzień, w którym wystawił fakturę) bez konieczności czekania na przelew do terminu zapłaty. Kiedy kontrahent uiści należność firmie faktoringowej (zgodnie z umową cesji), firma faktoringowa zwraca pozostałą część kwoty przedsiębiorcy.

A co jeśli klient nie zapłaci na czas?

Faktoring z regresem przewiduje w tym przypadku zwrot firmie faktoringowej otrzymanej wcześniej zaliczki.

Ważne

Faktoring niepełny dzieli się na dwa podtypy: jawny i niejawny (cichy).

Kto powinien skorzystać z faktoringu niepełnego?

Faktoringiem niepełnym powinny zainteresować się przede wszystkim osoby, którym zależy na szybkim przypływie gotówki oraz posiadające sprawdzonych partnerów handlowych.

Dobrą przesłanką może być współpraca na zasadzie umowy długoterminowej – wtedy na podstawie doświadczenia można ocenić, czy i w jakim czasie kontrahent ureguluje należność.

Ważne

Nawet jeśli przedsiębiorca będzie zmuszony zwrócić zaliczkę i samodzielnie zająć się uzyskaniem zwrotu od kontrahenta, otrzyma on od faktora dodatkowy czas na jej spłatę.

Faktoring niepełny będzie przeznaczony szczególnie firmom posiadającym partnerów, z którymi realizują cykliczne transakcje.

Faktoring niepełny – zalety

Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że dzięki zaliczce od firmy faktoringowej przedsiębiorca od razu będzie w stanie odzyskać zachwianą wcześniej płynność finansową, co doprowadzi do stabilizacji sytuacji materialnej jego firmy.

Prócz relatywnie niskich kosztów usługi, faktoring z regresem zawiera w sobie takie same korzyści, jak w przypadku innych rodzajów finansowania faktur, a mianowicie:

 • sprawne zarządzanie wierzytelnościami;
 • niższe koszty niż w przypadku faktoringu pełnego;
 • monitoring płatności;
 • weryfikacja kontrahentów;
 • możliwość zaliczenia kosztów faktoringu do kosztów prowadzenia działalności,
 • zarówno dla mikro i małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Co to jest faktoring bez regresu?

Faktoring pełny, zwany również faktoringiem bez regresu, jest odwrotnością faktoringu niepełnego, jeśli chodzi o ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Definicja

Faktoring bez regresu jest jednym z rodzajów finansowania faktur, gdzie faktor zobowiązany jest wziąć na siebie odpowiedzialność w momencie nieopłacenia przez kontrahenta faktury na czas.

Taką możliwość gwarantuje ubezpieczenie należności przez samą firmę faktoringową albo wykorzystanie istniejącej już polisy ubezpieczeniowej należności, którą zawarł przedsiębiorca ze swoim ubezpieczycielem.

Jak to wygląda w praktyce?

Przedsiębiorca objęty faktoringiem pełnym nie bierze na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, który nie dokonał płatności za fakturę w wyznaczonym na niej terminie zapłaty.

Oznacza to, że nie musi on zwracać otrzymanej zaliczki, dzięki czemu już w chwili uzyskania pieniędzy od faktora, może on zapomnieć o należnościach wynikających z przekazanych faktur.

Ważne

W przypadku faktoringu pełnego faktor we własnym zakresie zajmuje się windykowaniem niepłacącego kontrahenta.

Sprawdź: Faktoring cichy – co to jest?

Kto powinien skorzystać z faktoringu pełnego?

Faktoring bez regresu (pełny) posłuży w głównej mierze przedsiębiorcom, którym zależy na dynamicznym rozwoju swojego biznesu poprzez prowadzenie interesów z wieloma nowymi partnerami.

Poza tym klient firmy faktoringowej powinien zwrócić szczególną uwagę na faktoring pełny, gdy nie ma on dostatecznej wiedzy na temat sytuacji finansowej odbiorcy towaru czy usługi – nie zna jego dyscypliny płatniczej.

Ważne

Objęcie faktoringiem pełnym będzie przydatne również dla tych osób, które planują poszerzyć swoje działania biznesowe o eksport poza granice Polski.

Dlaczego? Otóż transakcje zagraniczne mają to do siebie, że wiążą się z dosyć dużym ryzykiem braku płatności ze strony klienta, a jego weryfikacja jest utrudniona.

Wówczas dochodzenie roszczeń poza krajem staje się bardziej skomplikowane.

Co więcej, faktoring pełny uzależniony jest od uzyskania optymalnych limitów kredytowych od ubezpieczyciela na klientów zgłoszonych do finansowania.

Faktoring pełny – zalety

Mówiąc o faktoringu pełnym, trzeba mieć na uwadze główną korzyść, którą jest 100% odpowiedzialność faktora za niewypłacalność kontrahenta.

Zanim jednak padnie decyzja o jego wyborze, należy zwrócić się także ku kilku istotnym kwestiom:

 • faktoring bez regresu dopuszcza tylko cesję jawną,
 • ten rodzaj usługi jest droższy niż faktoring z regresem,
 • zwykle wybierają go średnie i duże przedsiębiorstwa.

Sprawdź faktoring zagraniczny: Faktoring eksportowy a importowy

Faktoring pełny i niepełny – co wybrać?

Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, najistotniejszym elementem, który odróżnia faktoring bez regresu (faktoring pełny) od tego z regresem (faktoring niepełny), jest odpowiedzialność firmy faktoringowej za niewypłacalność kontrahenta i prowadzenie przez nią późniejszych działań windykacyjnych.

Proces ten ma miejsce pod opieką ubezpieczyciela (faktoring z polisą), z którym firma faktoringowa zawiera stosowną umowę ubezpieczenia należności.

W tej formie faktoringu, w przeciwieństwie do faktoringu z regresem, przedsiębiorca nie musi zwracać zaliczki faktorowi, gdy jego klient nie zapłaci w terminie.

Ważne

Wybór odpowiedniej formy faktoringu podlega indywidualnemu rozpatrzeniu każdej sprawy i wzięciu pod uwagę potrzeb firmy i poziomu zaufania do kontrahenta.

Skontaktuj się z naszym doradcą, który pomoże Ci dobrać ofertę faktoringową skrojoną na miarę Twoich potrzeb.

Sprawdź ile kosztuje faktoring

Podsumowanie

 • Faktoring to skuteczny sposób na szybkie i wygodne pozyskanie środków z wystawionej faktury.
 • To dwóch najpopularniejszych typów faktoringu należy faktoring pełny (bez regresu) i faktoring niepełny (z regresem).
 • Różnica między tymi dwoma rodzajami finansowania zależy od odpowiedzialności od ryzyka niewypłacalności kontrahenta.
 • Niewypłacalność w tym przypadku występuje w obliczu nieuregulowania przeterminowanych należności.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
koszty faktoringu jakie są

Koszty faktoringu – ile kosztuje faktoring?

Na koszty faktoringu składa się wiele rzeczy, jednak nie są one tak wysokie, jak mogłoby się to wydawać. Sprawdź, ile kosztuje faktoring.

Autor: Klaudia Borkiewicz|13.01.2023 r.
faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy a importowy – finansowanie międzynarodowe

Faktoring eksportowy pozwala na szybkie uzyskanie pieniędzy z faktury firmom, które sprzedają towaru lub usługi za granicą. Sprawdź, jak to zrobić.

Autor: Klaudia Borkiewicz|22.03.2023 r.
faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny, co to jest i jak sfinansuje Twoje zakupy?

Osoby poszukujące źródła finansowania coraz częściej wybierają faktoring odwrotny. Sprawdź, dlaczego...

Autor: Klaudia Borkiewicz|23.12.2022 r.