CashFix arrowWiedza arrowFinansowanie startupów — kompletny przewodnik po źródłach

Finansowanie startupów — kompletny przewodnik po źródłach

finansowanie startupów

Uzyskaj finansowanie faktury przed upływem terminu

Założenie i prowadzenie własnego biznesu nie jest łatwe. Począwszy od pomysłu, poprzez sporządzenie biznesplanu, aż do pozyskania potrzebnego kapitału, na każdym etapie jest to spore wyzwanie. Chcesz dowiedzieć się, jak można uzyskać finansowanie startupów we wczesnej fazie rozwoju jak i nieco później? Przygotowaliśmy kompletny poradnik, dzięki któremu dowiesz się gdzie najlepiej pozyskać fundusze.

Finansowanie startupu — od czego zacząć?

Niezależnie od tego, czy firma jest na początku swojej drogi, czy ma już pewną historię na rynku, do pozyskania finansowania trzeba się odpowiednio przygotować. Aby pozyskać finansowanie startupu, warto sporządzić szczegółowy biznesplan, w którym uwzględnia się, zarówno szanse, jak i zagrożenia, dla rozwoju przedsiębiorstwa.Dobrze skomponowany biznesplan i przygotowanie profesjonalnej wyceny startupu z pewnością pozwolą realnie określić w czasie realizację zakładanych celów i ułatwią pozyskanie kapitału w kolejnej fazie realizacji planu.

Pozyskiwanie kapitału — źródła

Obecnie nowi przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie finansowe z wielu stron. Duża ilość źródeł pozyskiwania kapitału to z pewnością zaleta współczesnego rynku, jednak bez odpowiedniej wiedzy można mieć problem z wyborem. Właściciele startupów otrzymują finansowanie zarówno na wcześniejszym, jak i na późniejszych etapach rozwoju biznesu. Wspomagają ich inwestorzy branżowi, banki czy instytucje publiczne. Skorzystanie z każdej z tych możliwości wiąże się z różnymi konsekwencjami.

Rodzajów źródeł pozyskania finansowania jest na tyle dużo, że każdy początkujący przedsiębiorca ma szanse na skorzystanie z dodatkowych środków. Planując wejście na rynek, warto rozważyć wsparcie finansowe, biorąc pod uwagę własne potrzeby i swój model biznesowy.

Żródła finansowania startupów - ikonografika

Finansowanie startupów z kapitału własnego

We wczesnym etapie rozwoju biznesu startupy korzystają często z kapitału własnego. Działanie takie nazywamy bootstrappingiem. Środki zgromadzone przez właścicieli, ich oszczędności, czy finanse uzyskane z prywatnych zasobów rodziny są najlepsze na samym początku.

Definicja

Bootstrapping — jest to finansowanie startupu bez wykorzystania zewnętrznego kapitału w oparciu jedynie o fundusze własne.

Warto mieć jednak na uwadze, że potrzeby finansowe przedsiębiorstwa rosną wraz z jego rozwojem, dlatego fundusze własne wkrótce mogą stać się niewystarczające. Należy wtedy zastanowić nad wprowadzeniem dogodnej formy finansowania zewnętrznego.

Dla kogo są fundusze venture capital

Fundusze venture capital, inaczej fundusze podwyższonego ryzyka polegają na uzyskaniu finansowania startupów dzięki sprzedaży udziałów lub akcji, w przypadku firmy obecnej na rynku giełdowym. Obiecujące startupy mogą liczyć na tego rodzaju wsparcie w momencie, kiedy inwestorzy dostrzegą potencjał. Akcje czy udziały są spieniężane przez nich po kilku latach z zyskiem, lub stratą.

Fundusze VC mają charakter własnościowy, co oznacza, że inwestor staje się współwłaścicielem startupu na czas posiadania udziałów. Sposobność pozyskania finansowania poprzez fundusze VC mają najczęściej firmy związane z rozwojem technologii i szeroko pojętą informatyką.

Każdy fundusz VC oferujący finansowanie startupów ma swoją stronę internetową, na której znajdują się szczegółowe warunki, jakie musi spełnić startup, aby pozyskać kapitał. Zwykle wymagają one prezentacji multimedialnej w formie pitch decku, w której uzasadnimy działania, na które chcemy pozyskać finansowanie.

Co musi zawierać pitch deck?

 • opis i cel wprowadzanego produktu lub usługi,
 • opis problemu, którego jest rozwiązaniem,
 • analizę konkurencji,
 • plan komercjalizacji i prognozy rozwoju,
 • przedstawienie zespołu, który będzie pracował przy jego wdrożeniu.

Oczywiście szczegółowe wymagania będą się różnić w zależności od konkretnego funduszu VC oraz etapu rozwoju startupu. Przygotowując pitch deck, trzeba pamiętać, że fundusze venture capital inwestują w rozwiązania, które są nowe i nie powielają istniejących schematów.

Finansowanie startupu przez fundusze PE

W odróżnieniu od funduszy venture capital fundusze Private Equality inwestują w startupy, które nie są jeszcze notowane na giełdzie. Na ich wsparcie może liczyć firma na późniejszych etapach rozwoju. Aby pozyskać finansowanie z takiego źródła, firma musi mieć już ugruntowaną pozycję na rynku.

Z punktu widzenia inwestorów fundusze PE są dużo mniej ryzykowne niż fundusze VC, a inwestycja w nie jest długofalowa, nienastawiona na szybki zysk i spieniężenie, a bardziej na długofalową współpracę między inwestorami a właścicielem startupu.

Warto wspomnieć, że część funduszy oferujących finansowanie VC równolegle prowadzi programy PE. Pozyskiwanie środków w przypadku PE wiąże się przede wszystkim ze skutecznym przekonaniem inwestorów, że biznes, nowy produkt, czy usługa na przestrzeni lat, przyniesie odpowiedni zysk.Starając się o finansowanie startupów z PE, należy wziąć pod uwagę wymogi konkretnego funduszu. Podobnie jak w przypadku VC przygotuj plan zawierający prognozy, analizę rynku i plan działania i inne istotne dla konkretnego przypadku szczegóły.

Inwestorzy i udziałowcy finansowi

Inwestorzy finansowi i udziałowcy często noszą miano aniołów biznesu, którzy w zamian za udziały oferują kompleksową pomoc. Zdobycie wsparcia ze strony takiej osoby jest niezwykle cenne. Aniołowie biznesu pomagają zarówno we wczesnych etapach rozwoju startupu, jak i później, przy jego rozbudowie.

Taki model finansowania zewnętrznego wiąże się nie tylko z zastrzykiem finansowym, ale również ze wsparciem opartym na praktycznych umiejętnościach inwestora. Aniołowie biznesu to doświadczeni przedsiębiorcy, którzy trafnie oceniają szanse i zagrożenia dla firmy, znają rynek i chętnie dzielą się swoją wiedzą. Są to bezcenne wartości niematerialne, dzięki którym rozwój startupu będzie jeszcze szybszy.

Dostanie się pod skrzydła anioła biznesu, może wydawać się trudniejsze niż uzyskanie wsparcia z funduszy PE czy VC. Dotarcie do doświadczonego przedsiębiorcy i przedstawienie mu swoich planów jest nieco bardziej ograniczone. W Polsce działają fundusze aniołów biznesu, które w ramach swojego działania udzielają wsparcia początkującym startupom.

Aniołami biznesu są bardzo często osoby inwestujące również w funduszach PE czy VC. Kluczem do pozyskania inwestycji w taki sposób jest przygotowanie idealnego pitch decka i trafienie z nim do osoby, która chętnie wspiera podobne inicjatywy.

Finansowanie startupów z dotacji PARP

Na początkowym etapie rozwoju, a nawet zanim jeszcze założy się firmę, do głowy przychodzi sfinansowanie jej przy pomocy funduszy państwowych lub unijnych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to organ, który zarządza dofinansowaniami. Pojawiające się okresowo platformy startowe dla nowych przedsiębiorców mogą stać się szansą na szybki rozwój działalności bez konieczności pozbywania się części udziałów. PARP zarządza również finansami na szkolenia i innymi projektami.

PARP zarządza zarówno funduszami na finansowanie startupów na starcie działalności, na jej rozwój, jak i na szkolenia. Każdy program wiąże się z konkretnymi wymogami dotyczącymi dokumentacji, dlatego przed rozpoczęciem procesu wnioskowania należy się z nimi zapoznać.

Ważne

Finansowanie startupów ze środków publicznych wymaga orientacji w aktualnych programach wsparcia przedsiębiorczości.

Kredyty na rozwój startupów

Banki są nierzadko instytucjami, do których udają się właściciele firm po wsparcie. Finansowanie startupów dzięki kredytom i pożyczkom jest dość powszechne na każdym etapie rozwoju. Należy jednak pamiętać, że nie każda firma będzie mogła otrzymać kredyt.

Bank może udzielić wsparcia na podstawie biznesplanu, zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US oraz warunków finansowych firmy. Niestety warunki banku bardzo często są nie do spełnienia przez początkujących przedsiębiorców.

Zyskaj finansowanie dla startupu od firmy faktoringowej

Pozyskanie finansowania startupu z faktoringu

Finansowanie startupów przy pomocy faktoringu to możliwość, po którą sięga coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą. Działalność firm faktoringowych dostosowana jest do niemal każdego modelu biznesowego. Skorzystanie z usług takiego przedsiębiorstwa jest obarczone znacznie mniejszymi wymaganiami niż w przypadku uzyskania kredytu bankowego.

Faktoring jako sposób na płynność finansową

Faktoring to jeden z najlepszych sposobów na stałą płynność finansową firmy, która na wczesnym etapie rozwoju jest niezwykle istotna. Pozyskiwanie kapitału na podstawowe potrzeby, takie jak rachunki, zakup towarów i usług czy wypłaty pracowników jest kluczowe do skutecznego prowadzenia działalności.

Płynność finansowa jest niezbędna bez względu na model biznesowy, który prowadzi przedsiębiorca. Firmy faktoringowe wypłacają środki za wystawione faktury przed upływem terminu ich zapłaty. Pozyskanie finansowania faktoringowego wymaga zazwyczaj wystawienia co najmniej jednej faktury z wydłużonym terminem spłaty.

Startup wystawia fakturę kontrahentowi, a następnie przekazuje ją firmie faktoringowej, która po wykonaniu analizy wypłacalności partnera, natychmiast przekazuje pieniądze na konto. Środki są od razu gotowe do użycia w dowolnym celu. Firma faktoringowa nie prześwietla przy tym finansów startupu, ani nie wymaga dokumentacji, biznesplanu czy zaświadczeń, jak w przypadku kredytu.

Po upływie terminu zapłaty kontrahent płaci należność współpracującej z nami firmie faktoringowej. Proces jest nieskomplikowany, a samo nawiązanie współpracy intuicyjne. 

Dzięki takim działaniom obrót środków finansowych jest znacznie szybszy, co pozwala generować zysk w satysfakcjonującym dla startupu tempie.

Jakie korzyści dla startupu ma współpraca z firmą faktoringową?

Na początkowym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, ale również później, współpraca z firmą faktoringową ma szereg zalet. Należą do nich między innymi:

 • utrzymanie płynności finansowej,
 • pozyskanie finansowania na pilne, bieżące potrzeby,
 • duża dostępność (łatwiej uzyskać pozytywną decyzję od firmy faktoringowej, niż od banku),
 • możliwość skorzystania z usług dodatkowych np. ubezpieczenia czy monitoring należności,
 • duży wybór firm i ofert,
 • elastyczność usługi — nie ma konieczności korzystania z usługi w sposób ciągły, może to być działanie jednorazowe,
 • firma faktoringowa świadczy usługę, nie staje się udziałowcem i nie partycypuje w zyskach,
 • łatwość obsługi, bez procedur, kolejek, dostępność 24h/7.

Znajdź firmę faktoringową dla swojego startupu

Jak wybrać odpowiednie finansowanie startupu dla Twojego modelu biznesowego?

Wybór odpowiedniego finansowania zewnętrznego startupu to poważna decyzja, dlatego powinna być starannie przemyślana. Sposoby finansowania startupów są różnorakie, a ich mnogość może wywołać dezorientację. Warto pamiętać, że nie trzeba ograniczać się do jednego źródła finansowania.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by starać się o dofinansowanie z funduszu, a w późniejszym czasie skorzystać z pomocy aniołów biznesu, funduszy VC, PE, kredytu czy faktoringu. Dzięki temu, że wybór jest duży, właściciel startupu może starać się o dofinansowanie na dogodnych dla siebie warunkach.

Podsumowanie

 • Startup to nowa firma prowadząca działania związane z innowacyjnymi projektami, często nowymi technologiami czy ekologią.
 • Finansowanie startupów może odbywać się przy użyciu kapitału własnego, funduszy venture capital, funduszy PE, dotacji PARP oraz przy wsparciu banków, aniołów biznesu czy firm faktoringowych.
 • Skorzystanie z usług firmy faktoringowej pozwala na większą płynność finansową startupu już od pierwszej faktury.
Anna Sójka

Autor artykułu:

Anna Sójka

Redaktor internetowy z bogatym doświadczeniem. Specjalizuje się w tematach związanych z finansami. Sama przez lata prowadziła działalność gospodarczą, dzięki czemu dobrze zna potrzeby przedsiębiorców i wie, z czym borykają się na co dzień. Tworzy artykuły dotyczące windykacji, faktoringu, restrukturyzacji firmy i innych zagadnień wiążących się ściśle z finansami przedsiębiorstwa. Wiedzę przekazuje w sposób kompleksowy i zrozumiały dla czytelnika.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
finansowanie faktur online

Finansowanie faktur, jak skorzystać? 6 kroków

Nie czekaj, aż klient Ci zapłaci. Dowiedz się, czym jest faktoring i jak błyskawicznie otrzymać pieniądze z faktury.

Autor: Klaudia Borkiewicz|15.12.2022 r.
faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy a importowy – finansowanie międzynarodowe

Faktoring eksportowy pozwala na szybkie uzyskanie pieniędzy z faktury firmom, które sprzedają towaru lub usługi za granicą. Sprawdź, jak to zrobić.

Autor: Klaudia Borkiewicz|22.03.2023 r.
zatory płatnicze

TOP 3 sposoby na zatory płatnicze w Twojej firmie

Jak bronić się przed zatorami płatniczymi? Są na to 3 proste i skuteczne sposoby, które musisz poznać, jeśli prowadzisz własną firmę.

Autor: Klaudia Borkiewicz|28.02.2023 r.