CashFix arrowWiedza arrowUpadłość przedsiębiorcy a restrukturyzacja – różnice

Upadłość przedsiębiorcy

 a restrukturyzacja – różnice

jak odróżnić upadłość konusmencką od upadłości firmy i restrukturyzacji

Borykasz się z problemami finansowymi w swojej firmie i nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań? A może już jesteś osobą niewypłacalną, i nie wiesz, co robić? W zależności od Twojej sytuacji możesz wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne lub ogłosić upadłość przedsiębiorstwa. Sprawdź, w którym trybie powinieneś dokonać spłaty długów.

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne, którego celem jest dźwignięcie firmy z kryzysu, a także zapewnienie jej ochrony przed ogłoszeniem upadłości.

Definicja

Restrukturyzacja to inaczej zmiana czy reorganizacja, która za pomocą odpowiednio dobranych działań, ma uratować firmę przed bankructwem.

W praktyce polega to na wprowadzeniu w życie różnorodnych narzędzi prawno-finansowych, które dotyczą m.in. ustalenia planu spłaty wierzycieli czy wdrożenia innowacji w obrębie produkcji lub sprzedaży towarów i usług.

Celem samego procesu restrukturyzacji firmy jest:

 • odciążenie przedsiębiorstwa;
 • umorzenie chociażby części istniejących zobowiązań wobec wierzycieli;
 • wypracowanie porozumienia z wierzycielami;
 • umożliwienie dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa (choć nieraz na zupełnie innych warunkach niż było dotychczas).

Ważne

Restrukturyzacja daje możliwość zawarcia układu z wierzycielami, dzięki czemu można dalej prowadzić swoją działalność.

Dowiedz się więcej: Restrukturyzacja, co to jest?

Kiedy jest się niewypłacalnym, a kiedy zagrożonym niewypłacalnością?

Restrukturyzacja firmy jest rozwiązaniem dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą, które są już niewypłacalne albo tych, którym niewypłacalność ta dopiero grozi.

W pierwszej kolejności wyjaśnijmy sobie, co to właściwie jest wypłacalność?

Definicja

Wypłacalność to zdolność do terminowego wywiązywania się z wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Niemożność regulowania wymagalnych zobowiązań przez co najmniej 3 miesiące bezpośrednio przyczynia się do powstania stanu niewypłacalności.

Ponadto dłużnik, który jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, a której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny również wtedy, kiedy jego zobowiązania finansowe przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres, który przekracza 24 miesiące.

Z kolei osoba zagrożona niewypłacalnością to taka, której sytuacja ekonomiczna wskazuje na to, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalna.

Czym jest upadłość przedsiębiorcy?

Zupełnie odrębną instytucją jest postępowanie upadłościowe, które utożsamia się z bankructwem firmy.

W przeciwieństwie do restrukturyzacji upadłość firmy skierowana jest wyłącznie do osób niewypłacalnych. Mało tego – gdy staniesz się niewypłacalny, masz prawny obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Ważne

Proces zakończenia postępowania upadłościowego oznacza konieczność całkowitej likwidacji przedsiębiorstwa z uwagi na brak szans na jego uratowanie.

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się w momencie, gdy nie można już zastosować żadnych działań z zakresu restrukturyzacji. Dzieje się tak szczególnie w sytuacji, w której wysokość zaległych zobowiązań upadłego jest na tyle duża, że nie można pozwolić sobie choćby na częściowe zaspokojenie wierzycieli.

Upadłość ma charakter nieodwracalny. Owszem, może (i zwykle tak jest) prowadzić do zamknięcia działalności, ale może także oznaczać zmniejszenie zadłużenia, a niekiedy nawet i całkowite umorzenie zobowiązań przedsiębiorcy.

Rzeczą wspólną obu postępowań jest możliwość zawarcia układu z wierzycielami.

Ważne

Upadłość przedsiębiorcy nie zawsze kończy się jego oddłużeniem.

Dwa postępowania naraz

Istotną kwestią z punktu widzenia dłużnika jest możliwość toczenia się dwóch postępowań jednocześnie. W takiej sytuacji składa on wniosek o otwarcie obu. Wówczas sąd w pierwszej kolejności rozpozna wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Dopiero wtedy, kiedy uzna on, że układ z wierzycielami, zwany również ugodą, nie jest dla nich korzystny, przystąpi do rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zyskaj ochronę przed wierzycielami!

 • Redukcja Twojego zadłużenia
 • Dopasowanie doradcy restrukturyzacyjnego
 • Ochrona firmy przed upadłością

Skontaktuj się z naszym doradcą

Ogłoszenie upadłości a restrukturyzacja – podobieństwa

Zanim przejdziemy do różnic, skupmy się na podobieństwach obu trybów spłaty roszczeń.

Zarówno wniosek o ogłoszenie upadłości, jak i wniosek o restrukturyzację rozpatrywany jest przez ten sam wydział sądu, tj.wydział gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sądu rejonowego.

Co więcej, w obu przypadkach powołany zostaje sędzia-komisarz, czuwający na bieżąco nad trwającą procedurą. To samo tyczy się nadzorcy sądowego i zarządcy. Obaj bowiem przejmują część kompetencji przedsiębiorcy do prowadzenia biznesu.

Kolejną rzeczą, o której wspominaliśmy już wcześniej, jest fakt, że i w restrukturyzacji, i w upadłości można zawrzeć układ z wierzycielami. Choć w drugim przypadku ma to miejsce o wiele rzadziej.

Poza tym każdy z tych trybów postępowania wymaga, aby dłużnik posiadał co najmniej dwóch wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości a restrukturyzacja – różnice

Podstawową różnicą między upadłością a restrukturyzacją jest w zasadzie ich celowość.

Restrukturyzacja firmy służy ochronie przed bankructwem, natomiast operacja ogłoszenia upadłości wynika z zamiaru wyprzedaży mienia osoby zadłużonej, która ukierunkowana jest na choćby częściowe zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Upadłość a restrukturyzacja różnice

Więcej różnic znajdziesz w poniższej tabeli:

Restrukturyzacja firmy
Upadłość firmy

Dla dłużników niewypłacalnych i tych, którym grozi niewypłacalność
Tylko dla przedsiębiorców niewypłacalnych

Może być wszczęte na wniosek dłużnika
Może być wszczęte i przez dłużnika, i przez wierzyciela

Postępowanie restrukturyzacyjne można przeprowadzić według jednego z czterech wariantów
Upadłość zmierza do zaprzestania funkcjonowania przedsiębiorstwa

Brak syndyka
Syndyk zajmujący się likwidacją tzw. masy upadłości

Sąd nie może orzec o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej
Sąd może orzec, że dłużnik może nie móc prowadzić działalności gospodarczej

Możliwość zawarcia układu z wierzycielami
Możliwość zawarcia układu z wierzycielami

Odpowiedzialność zarządu

W tej kwestii sprawa ma się również podobnie, ponieważ przy spełnieniu odpowiednich warunków w obu postępowaniach odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. się wyłącza.

W restrukturyzacji firmy dzieje się tak z chwilą wydania postanowienia o otwarciu postępowania bądź w momencie zatwierdzenia układu w postępowaniu.

W przypadku, gdy działalność gospodarcza musi ogłosić upadłość, o wyłączeniu odpowiedzialności zarządu decyduje terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jak zapobiec problemom finansowym?

Zgodnie z popularnym powiedzeniem – lepiej zapobiegać niż leczyć. Z uwagi więc na koszty, skomplikowanie i ogromny stres związany z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, lepiej nie doprowadzać do konieczności ich przeprowadzenia.

Jedną z niezawodnych metod na utrzymanie płynności finansowej firmy jest windykowanie swoich kontrahentów.

Najkorzystniej ściągać należność z pomocą profesjonalnych firm windykacyjnych, które dochodzą roszczeń w imieniu wierzyciela w sposób szybki i bezstresowy, zachowując dobre relacje z dłużnikami.

Upadłość przedsiębiorcy a upadłość konsumencka

Kolejną rzeczą, która wzbudza ciekawość u wielu osób, jest to, co odróżnia ogłoszenie upadłości konsumenckiej od upadłości przedsiębiorcy.

Różnica wynika przede wszystkim z przepisów prawnych, które dotyczą niewypłacalnych osób fizycznych posiadających status konsumenta w porównaniu do osób prowadzących działalność gospodarczą.


Otóż dopóki przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, jest wpisany do właściwego rejestru przedsiębiorców, dopóty posiada zdolność upadłościową dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Co istotne, w momencie wykreślenia z tego rejestru przedsiębiorcy zaczyna przysługiwać mu konsumencka zdolność upadłościowa, a wraz z nią wszelkie przywileje, które wynikają z tego faktu.

Ważne

Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą zdecydować się jedynie byli przedsiębiorcy.

Warto też pamiętać, że zawieszenie działalności gospodarczej nie uprawnia do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Następna rzecz to większa łatwość ogłoszenia upadłości firmy w porównaniu do upadłości konsumenckiej, np. przez brak weryfikacji tzw. moralności płatniczej na etapie rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Skontaktuj się z naszym doradcą

Podsumowanie

 • Restrukturyzacja firmy polega na procesie oddłużania przedsiębiorstwa za pomocą odpowiednio dobranych działań.
 • Upadłość przedsiębiorca może ogłosić wyłącznie wtedy, kiedy jest niewypłacalny.
 • W obu postępowaniach jest możliwość zawarcia układu z wierzycielami.
 • Upadłość konsumencką mogą ogłosić tylko konsumenci, czyli np. byli przedsiębiorcy.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Krajowy Rejestr zadłużonych co to jest

Krajowy Rejestr Zadłużonych, jak sprawdzić kontrahenta?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest nowym rejestrem prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. Sprawdź, co warto co to i jak sprawdzić dłużnika?

Autor: Klaudia Borkiewicz|23.09.2022 r.
upadłość firmy jak zapobiec

Upadłość firmy – w jaki sposób zapobiec jej ogłoszeniu?

Upadłość firmy to najgorszy scenariusz dla każdego przedsiębiorcy. Sprawdź, w jaki sposób uchronić się przed ogłoszeniem upadłości twojej firmy.

Autor: Klaudia Borkiewicz|11.07.2022 r.
restrukturyzacja co to

Restrukturyzacja – co to jest i na czym polega?

Restrukturyzacja jest alternatywą dla przedsiębiorców, którzy zmagają się z problemami finansowymi. Sprawdź, co to restrukturyzacja?

Autor: Klaudia Borkiewicz|29.06.2022 r.