CashFix arrowWiedza arrowKredyt deweloperski, czyli finansowanie inwestycji budowlanych

Kredyt deweloperski, czyli finansowanie inwestycji budowlanych

Kredyt deweloperski na inwestycje budowlane
Otrzymaj spersonalizowane oferty kredytów i pożyczek

Branża deweloperska przeżywa ostatnio intensywny rozkwit, a tam, gdzie rozwój potrzebne są i pieniądze. W ofercie wielu banków pojawił się specjalny rodzaj kredytu firmowego — kredyt deweloperski, którego przeznaczeniem jest finansowanie inwestycji budowlanych. Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić, by otrzymać taki kredyt, na co zwrócić oraz na jakich zasadach się go przyznaje. W poniższym tekście postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wątpliwości na temat kredytu deweloperskiego.

Co różni kredyt deweloperski od innych pożyczek firmowych?

Niemal każda firma działająca na rynku ma szansę na kredyt, wystarczy, że spełnione zostaną odpowiednie warunki wymagane przez bank, czy inną instytucję finansową. To jednak firmy działające na rynku deweloperskim mogą liczyć na produkt przeznaczony specjalnie dla nich. Kredyt deweloperski należy do tak zwanych kredytów celowych. Oznacza to, że finansowanie przyznaje się na szczegółowo określony cel. Przyznanie kredytu deweloperskiego uzależnione jest od wielu czynników, takich jak rentowność inwestycji, lokalizacja czy wysokość wkładu własnego.

Kredyt deweloperski może stanowić alternatywę dla kredytu inwestycyjnego, który również jest przeznaczany na rozwój, ale nie koniecznie związany z nieruchomościami. Deweloperzy chętnie sięgają po kredyty nawet na wysokie kwoty, ponieważ mogą przy ich pomocy stawiać budynki mieszkalne i komercyjne, domy jedno- i wielorodzinne, biurowce, a nawet całe osiedla, które będą przedmiotem sprzedaży. Takie inwestycje wymagają sporych środków, a dzięki kredytowi są one dostępne szybko i na dobrych warunkach.

Kredyt deweloperski — kto może o niego wnioskować?

O kredyt deweloperski wnioskować może każdy podmiot gospodarczy (firma jednoosobowa lub spółka) realizujący inwestycje związane z nieruchomościami. W uproszczeniu o takie finansowanie mogą zabiegać jedynie deweloperzy. Banki najchętniej udzielają tego rodzaju kredytów firmom doświadczonym ze stabilną sytuacją finansową. Konieczne jest też spełnienie innych warunków i zadbanie o rentowność projektu. Spłata kredytu deweloperskiego zależy od powodzenia przedsięwzięcia, dlatego bank musi zostać przekonany o opłacalności inwestycji.

Porównaj kredyty i pożyczki po wypełnieniu formularza

Jak uzyskać kredyt deweloperski — warunki banków

Jeśli chcesz otrzymać kredyt deweloperski, musisz wiedzieć, że banki zwracają dużą uwagę na wypłacalność Twojej firmy i jej historię kredytową. Przychylnie patrzy się na sytuację, gdy do życia powoływana jest specjalna spółka celowa, która ma najczęściej formę prawną spółki z o.o. i jest odpowiedzialna za ten konkretny projekt budowlany. Co ciekawe, bywa, że bank chce być współwłaścicielem spółki i na bieżąco kontrolować postępy w budowie i sprzedaży. Do podstawowych warunków, jakie trzeba spełnić, należy również sporządzenie biznesplanu, przygotowanie wkładu własnego i wszystkich wymaganych dokumentów.

kredyt deweloperski krok po kroku

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku kredytowego

Prawidłowe wypełnienie wniosku kredytowego to zaledwie pierwszy krok w drodze do otrzymania finansowania. W przypadku starania się o kredyt deweloperski musisz dostarczyć komplet dokumentów.

Składając wniosek, przygotuj:

 • Dokumenty księgowe — pokazujące sytuację finansową firmy.
 • Dokumenty rejestrowe — potwierdzające formalną rejestrację firmy.
 • Zaświadczenie o braku zadłużenia podatkowego — potwierdzające brak zaległości wobec urzędu skarbowego.
 • Zaświadczenie o braku zadłużenia w ZUS-ie — potwierdzające brak zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Pozwolenie na budowę — wymagane prawem zezwolenie na realizację projektu budowlanego.
 • Projekt budowlany — szczegółowy plan techniczny przedsięwzięcia.
 • Biznesplan — szczegółowy opis inwestycji.

W zależności od banku wymagania te mogą się różnić, a lista zmieniać. Najważniejsza jest jednak udowodnienie, że firma będzie w stanie uregulować należności na czas.

Czy biznesplan projektu jest konieczny do uzyskania kredytu deweloperskiego?

Biznesplan projektu jest niezbędny do uzyskania kredytu deweloperskiego, ponieważ stanowi kluczowy dokument, który bank analizuje przed podjęciem decyzji o finansowaniu. Biznesplan zawiera istotne informacje dotyczące budowy, takie jak:

 • harmonogram prac,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • wskaźnik rentowności,
 • strategię pozyskiwania klientów.

Szczególnie w przypadku pierwszych projektów deweloperskich lub braku wcześniejszej relacji z bankiem, biznesplan odgrywa decydującą rolę.

Analityk kredytowy weryfikuje każdy element biznesplanu, sprawdzając prognozowane ceny sprzedaży oraz koszty budowy, aby upewnić się, że wszystkie założenia są realistyczne i kompletne. Pominięcie jakiegokolwiek kosztu może prowadzić do problemów z płynnością finansową, a zawyżone koszty mogą skutkować trudnościami w rozliczeniu transz kredytu. Dlatego dokładność i pełność biznesplanu są tak ważne dla uzyskania kredytu na projekt deweloperski.

kredyt deweloperski - co musi zawierać biznesplan?

Wkład własny do kredytu deweloperskiego — na co się przygotować?

Przy ubieganiu się o kredyt, deweloperzy muszą być przygotowani na wniesienie wkładu własnego. Obecnie standardem jest posiadanie środków w wysokości co najmniej 25% przewidywanej wartości budowy, choć początkujący deweloperzy mogą być zobowiązani do wniesienia nawet 35%.

Ważne jest, że wkład własny nie musi mieć wyłącznie postaci gotówki. Może obejmować działkę lub koszty związane z przygotowaniem inwestycji, takie jak koszty projektu czy badań gruntu. Polityka kredytowa banków, sytuacja ekonomiczna oraz specyfika inwestycji wpływają na wymogi dotyczące wkładu własnego.

Niektóre banki spółdzielcze nie akceptują pożyczek od zewnętrznych inwestorów jako części wkładu własnego, co podkreśla, jak ważne jest ustanowienie odpowiedniej struktury kapitałowej spółki przed ubieganiem się o kredyt. Banki zawsze dokładnie weryfikują źródła pochodzenia środków, dlatego ważne jest udokumentowanie wszystkich nakładów i środków zgromadzonych na rachunkach spółki.

Przedsprzedaż lokali a kredyt deweloperski

Banki mogą wymagać, by deweloper osiągnął pewien poziom przedsprzedaży, zanim udzieli kredytu. Jest to zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu procent wartości całej nieruchomości. Klienci wpłacają pieniądze za przyszłe mieszkania, domy czy lokale użytkowe na specjalny rachunek powierniczy. Dzięki osiągnięciu danego poziomu przedsprzedaży projekt staje się bardziej wiarygodny. Choć w niektórych przypadkach konkretna przedsprzedaż nie jest wymagana, zawsze może poprawić szansę na udzielenie finansowania.

Zapoznaj się z ofertami kredytów i pożyczek dostępnych dla Ciebie

Ile kosztuje kredyt deweloperski?

Koszt kredytu deweloperskiego zależy od kilku czynników, z którego najbardziej istotne jest oprocentowanie. Waha się ono w zależności od banku, od 4 do 7% w skali roku. Oprocentowanie jest uzależnione od wskaźnika WIBOR i najczęściej zmienne. Dodatkowo w koszty kredytu deweloperskiego wliczana jest marża banku pobierana za udzielenie finansowania oraz ubezpieczenia. Zanim podpiszesz umowę, przeanalizuj dokładnie wszystkie koszty i parametry — część instytucji finansowych jest otwarta na negocjacje warunków.

Realizacja inwestycji — jak bank kontroluje jej przebieg

Po analizie historii kredytowej i dokonaniu wglądu w dokumenty potwierdzające rentowność projektu bank udziela kredytu. Przyznaną kwotę wypłaca w ustalonych na etapie podpisywania umowy transzach.

W ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym czytamy:

Art. 17. 1. Bank lub kasa dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego przed wypłatą środków pieniężnych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 3. 2. W trakcie kontroli bank lub kasa ma prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji w zakresie dotyczącym przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego.

Oznacza to, że kolejne transze środków wypłacane są po ukończeniu każdego etapu inwestycji i kontroli bankowej. Dzięki temu cały proces powstawania budynku lub budynków jest pod stałym nadzorem, a inwestycja posuwa się naprzód. Jest to szczególnie istotne w przypadku przedsprzedaży. Klienci, którzy wpłacili środki na rachunek powierniczy przed zakończeniem budowy, mają pewność, że zajmą lokale, które kupili po umówionym wcześniej okresie czasu.

Kredyt deweloperski a kredyt u dewelopera — różnice

Opisując produkt finansowy, jakim jest kredyt deweloperski, nie można nie poruszyć tematu kredytu u dewelopera. Kredyt deweloperski i kredyt u dewelopera to dwa różne rodzaje finansowania związane z rynkiem nieruchomości. Kredyt deweloperski jest przyznawany deweloperowi przez bank na realizację projektu budowlanego, takiego jak budowa mieszkań, domów czy lokali użytkowych.

Natomiast kredyt u dewelopera odnosi się do oferty kredytowej przygotowanej przez dewelopera dla klientów końcowych, którzy chcą kupić mieszkanie lub dom w ramach realizowanego projektu. Deweloper często negocjuje z bankiem w imieniu klienta. Dzięki temu oferuje atrakcyjne warunki kredytowe, które mogą obejmować niższe oprocentowanie czy uproszczone procedury.

Kredyt u dewelopera jest więc skierowany bezpośrednio do kupujących i ułatwia im sfinansowanie zakupu nieruchomości, podczas gdy kredyt deweloperski jest narzędziem umożliwiającym samą budowę i realizację inwestycji przez dewelopera.

Gdzie szukać ofert kredytów deweloperskich?

Poszukiwania odpowiedniej oferty należy zacząć od analizy rynku. W bankach można znaleźć produkty finansowe przeznaczone dla deweloperów. Takie przedsięwzięcia są chętnie finansowane ze względu na pewny zysk z inwestycji osiągalny w stosunkowo krótkim czasie. Przeglądając oferty, zwracaj uwagę na takie szczegóły jak:

 • maksymalna kwota kredytu deweloperskiego,
 • oprocentowanie,
 • ilość transz, w których zostanie wypłacony kredyt,
 • warunki spłaty kredytu,
 • inne koszty pojawiające się przez cały okres kredytowania.

Zwykle spłata kredytu deweloperskiego nie stanowi problemu. Atrakcyjnie położona nowa nieruchomość, szybko przyciąga chętnych.

Jeśli szukasz kredytu i nie masz czasu na przedzieranie się przez oferty dostępne na rynku skontaktuj się z CashFix — nasi partnerzy udzielają finansowania na projekty różnego rodzaju. Przedstawimy Ci oferty dopasowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Dlaczego banki chętnie udzielają kredytów deweloperskich?

Banki chętnie udzielają kredytów deweloperskich z kilku powodów. Przede wszystkim, projekty deweloperskie często dotyczą dużych kwot, co generuje znaczące zyski z odsetek dla banków. Kredyty deweloperskie są zazwyczaj zabezpieczone nieruchomościami, co zmniejsza ryzyko dla banku. Deweloperzy muszą również spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące wkładu własnego oraz dostarczać szczegółowe biznesplany i dokumenty finansowe, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.

Dla banków atrakcyjne jest także to, że rynek nieruchomości, mimo okresowych wahań, generalnie rośnie, co czyni inwestycje w nieruchomości relatywnie bezpiecznymi. Kredyty deweloperskie wspierają rozwój gospodarczy i infrastrukturalny, co jest korzystne zarówno dla banków, jak i dla gospodarki jako całości.

Otrzymaj od ręki bezpłatne porównanie kredytów i pożyczek

Podsumowanie

 • Kredyt deweloperski jest specjalnym rodzajem kredytu firmowego, przeznaczonym na finansowanie inwestycji budowlanych.
 • Jest to kredyt celowy, udzielany na określony cel, taki jak budowa mieszkań, domów czy lokali użytkowych.
 • O kredyt deweloperski mogą ubiegać się jedynie deweloperzy, którzy muszą spełniać szereg wymogów bankowych.
 • Do wniosku o kredyt należy dołączyć dokumenty księgowe, rejestrowe, zaświadczenia o braku zadłużenia, pozwolenie na budowę, projekt budowlany oraz biznesplan.
 • Biznesplan jest kluczowym dokumentem, analizowanym przez bank pod kątem rentowności inwestycji i realistyczności założeń.
 • Banki mogą wymagać osiągnięcia określonego poziomu przedsprzedaży lokali, zanim udzielą kredytu, aby zwiększyć wiarygodność projektu.
Anna Sójka

Autor artykułu:

Anna Sójka

Redaktor internetowy z bogatym doświadczeniem. Specjalizuje się w tematach związanych z finansami. Sama przez lata prowadziła działalność gospodarczą, dzięki czemu dobrze zna potrzeby przedsiębiorców i wie, z czym borykają się na co dzień. Tworzy artykuły dotyczące windykacji, faktoringu, restrukturyzacji firmy i innych zagadnień wiążących się ściśle z finansami przedsiębiorstwa. Wiedzę przekazuje w sposób kompleksowy i zrozumiały dla czytelnika.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Kredyt dla lekarzy

Kredyt dla lekarzy – na czym polega?

Wykonujesz pracę z branży medycznej? Możesz liczyć na nieco inne traktowanie. Dowiedz się, na jakich warunkach możesz dostać kredyt dla lekarzy.

Autor: Anna Sójka|13.06.2024 r.
Krzedyt dla rolników

Kredyt dla rolników dostępny na preferencyjnych warunkach

Masz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwijać, ale brakuje Ci środków. Dowiedz się, czym jest kredyt dla rolników i jak go otrzymać.

Autor: Anna Sójka|20.06.2024 r.
pożyczka dla firmy bez BIK

Pożyczka dla firm bez BIK – kto i kiedy skorzysta?

Twoja firma potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki? Pożyczka dla firm bez BIK może być odpowiedzią na Twoje problemy. Zobacz, na czym polega.

Autor: Anna Sójka|29.05.2024 r.