NIE ZWLEKAJ

Postępowanie restrukturyzacyjne jako sposób na oddłużenie firmy

Dobrze przeprowadzona restrukturyzacja firmy daje możliwość oddłużenia i pozbycia się sporej części zadłużenia wobec wierzycieli.

Zredukuj swoje
zadłużenie o 50%

Bezpłatnie sprawdzimy, który doradca restrukturyzacyjny zajmie się Twoją sprawą.

Postępowanie restrukturyzacyjne
ZŁAP ODDECH

Postępowanie restrukturyzacyjne
a restrukturyzacja firmy

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości firmy, wyciągnięcie przedsiębiorcy z kłopotów i przywrócenie płynności finansowej. Tak w jednym zdaniu możemy uprościć cel tego procesu.

Dzięki temu firma może „złapać oddech” oraz, z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego, na nowo ułożyć plan dalszego działania.

DOSTĘPNA OD ZARAZ

Kiedy stosuje się restrukturyzację?

Restrukturyzację stosujemy, kiedy mamy do czynienia z firmą, co do której istnieją przesłanki, iż stała się podmiotem niewypłacalnym lub jest zagrożona niewypłacalnością. Firma jest niewypłacalna w momencie, gdy utraci zdolność do wykonywania swoich bieżących zobowiązań pieniężnych w okresie powyżej trzech miesięcy lub gdy stan zobowiązań przekracza wartość majątku przez dwadzieścia cztery miesiące. Z kolei zagrożenie niewypłacalnością istnieje w sytuacji, w której jest ryzyko, że niebawem firma przestanie być wypłacalna.

Kwota po redukcji
PARASOL OCHRONNY

Jakie są korzyści postępowania restrukturyzacyjnego?

Ochrona
Dostajesz ochronę przed wierzycielami i komornikiem. Postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a nowe zablokowane.
Redukcja zadłużenia
Twoje zadłużenie może zostać
zredukowane na mocy porozumień z wierzycielami.
Jedna rata
Rozbicie pozostałego zadłużenia w czasie,
z jedną miesięczną ratą dla wszystkich wierzycieli.
Indywidualne wsparcie
Dostajesz indywidualne wsparcie ze strony dedykowanego doradcy restrukturyzacyjnego.
Odblokowanie konta
Twój zajęty rachunek bankowy zostaje odblokowany. Znowu masz dostęp do
swoich pieniędzy.
Blokada umów
Wierzyciele nie mają możliwości wypowiedzenia umów na: najem,
dzierżawę, leasing czy kredyt.
DUŻE ZAINTERESOWANIE

Ilość postępowań restrukturyzacyjnych rośnie dynamicznie

Od momentu wprowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych, ich ilość utrzymywała się na stałym poziomie. Pandemia oraz wprowadzenie zmian w polskim prawie, które uprościły cały proces, spowodowały nagły wzrost zainteresowania aż czterokrotnie. Przedsiębiorcy zdecydowanie wolą ratować swój biznes, niż tracić wszystko i ogłaszać upadłość.

ilość postępowań rośnie dynamicznie
ZASADA WIN-WIN

Możliwości, jakie daje uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Kontrola
Ochrona wierzycieli poprzez kontrolę działań, które dłużnik może podejmować samodzielnie.
Gwarancja
Minimalizacja ryzyka, że
dłużnik wyprowadzi majątek z firmy. Potrzebuje on na to zgody doradcy.
Konwersja długu
Dobrą alternatywą jest przekształcenie powstałego zadłużenia na udziały lub
akcje dla wierzycieli.
Premia podatkowa
Wierzyciel korzysta z premii podatkowej i uwzględnia w kosztach działalności umorzoną kwotę.

Czy wiesz, że...

90%stanowią uproszczone postępowania
236%wzrost otwieranych postępowań
rok do roku
30%o tyle spadła
liczba upadłości firm
DLA KAŻDEGO

Kto może skorzystać z restrukturyzacji zadłużenia?

  • Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, nieprowadzące działalności gospodarczej.
  • Wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem.
  • Wspólnicy spółki partnerskiej.
Kto może skorzystać z restrukturyzacji

Zostaw kontakt

Dopasujemy odpowiedniego dla Twoich potrzeb doradcę od restrukturyzacji

NIE ZWLEKAJ

Rozpocznij postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczyna się od nawiązania kontaktu z doradcą restrukturyzacyjnym. To on będzie nadzorował cały proces oraz pomagał Ci w zawarciu układu z wierzycielami. Odpowiednia kancelaria restrukturyzacyjna jest niezbędnym partnerem w tym procesie.

Doradca restrukturyzacyjny jest zawodem regulowanym, na którego świadczenie należy uzyskać licencję.
dogodny plan

Rodzaje restrukturyzacji

Aktualnie na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, wyróżniamy cztery modele restrukturyzacji:

  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne,
  • postępowanie o zatwierdzenie układu (uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne lub też uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu).

Ostatni rodzaj potocznie zwanego, uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego został wprowadzony w ramach czwartego etapu "tarczy 4.0”, która miała złagodzić skutki pandemii COVID-19. W związku z dużym zainteresowaniem uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało na stałe wprowadzone do porządku prawnego z dniem 1 grudnia 2021 r. Obecnie ponad 90% postępowań jest tego typu.

Rodzaje restrukturyzacji
uproszczona restrukturyzacja

Postępowanie o zatwierdzenie układu, czyli uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, w odróżnieniu od pozostałych, jest w dużej mierze pozasądowe. Wyróżnia je przedewszystkim szybkość działania i skuteczność. Trwa zazwyczaj 4 miesiące.
Proces rozpoczyna się od zawarcia umowy z kancelarią restrukturyzacyjną reprezentowaną przez doradcę, który będzie sprawował nadzór nad postępowaniem jako nadzorca układu. Jego rolą będzie kontrola nad przebiegiem działań zmierzających do zawarcia układu z wierzycielami. Następnie należy sporządzić spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz stworzyć plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Mając komplet dokumentów, możemy dokonać obwieszczenia o dniu układowym w niedawno uruchomionym Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Od tego momentu dłużnik zyskuje ochronę oraz możliwość dalszej działalności. Ma też czas na porozumienie się ze swoimi wierzycielami w celu zawarcia układu. Ostatnim etapem jest sąd, który musi sprawdzić i zatwierdzić układ z wierzycielami. W momencie gdy to nastąpi, dłużnik musi wykonać układ, jaki został zatwierdzony.
W ten sposób może się odbyć restrukturyzacja spółki lub restrukturyzacja firmy jednoosobowej. Dzięki temu oddłużanie firm zyskuje na popularności a restrukturyzacja długu staje się możliwa.